T.C.
GÖLE KAYMAKAMLIĞI
İlçe Müftülüğü
Sayı
Konu
: 49134924-903/
: İlan
11/12/2013
GÖLE MÜFTÜLÜĞÜNDEN DUYURU
Aşağıda unvanı, hizmet sınıfı, kadro derecesi, adedi, yer ve cami grubu yazılı olan münhal kadrolara sınavla naklen atama
yapılacaktır.
SINAVA KATILMA ŞARTLARI:
1.
2.
3.
4.
Halen görevli olmak,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48/A ve B maddesinde aranan genel ve özel şartları taşıyor olmak,
Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ve Sınav Yönetmeliklerinde belirtilen şartları haiz olmak
Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 6. 7. ve 13. maddelerinde yer alan ilgili hükümler çerçevesinde;
İlan edilen camilerin gurupları dikkate alınarak yönetmeliklerdeki hükümlerle birlikte Mesleki Bilgiler Seviye Tespit sınavından;
-(A) ve (B) grubu camiler için (60) ve üzeri,
-(C) ve (D) grubu camiler için (50) ve üzeri,
-Müezzin-Kayyımlar için,
-Cami Guruplarının tamamı için (50) ve üzeri;
Taban Puanı aranacaktır.
Yukarıdaki şartları taşıyan isteklilerin en geç 06/01/2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Muhavvel Dilekçe Ekinde İş Talep
Formu ile Müftülüğümüze başvurmaları ve imtihanın yapılacağı 07/01/2014 Salı günü saat 09.00’da İl Müftülüğünde hazır
bulunmaları gerekmektedir.
Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İlan olunur.
Eşref GÖRGÜLÜ
İlçe Müftüsü
S.NO
:
Unvanı
Hizmet
Sınıfı
Kadro
Derecesi
Kadro
Adedi
1
2
3
4
5
6
İ.Hatip
İ.Hatip
İ.Hatip
İ.Hatip
İ.Hatip
İ.Hatip
D.H
D.H
D.H
D.H
D.H
D.H
11
8
7
5
3
10
1
1
1
1
1
1
Caminin
Grubu
D
D
D
D
D
D
Kadronun Bulunduğu Yer
Çakıldere Köyü Camii
Gedik Köyü C.
Tellioğlu Köyü Camii
Yağmuroğlu Köyü C.
Büyükaltunbulak Köyü C.
Yavuzlar Köyü C.
Lojman
Durumu
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Okul
Durumu
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Download

Göle Münhal - TC ARDAHAN İL MÜFTÜLÜĞÜ