T.C.
ATAŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
İlçe Müftülüğü
Sayı : 45211633-81644164/973/
Konu : Yardım Toplama.
A
7
//_ /0 4 /2 0 1 4
<
CAMİİ İMAM-HATİPLİĞİNE
ATASEHİR
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezinin Yurt genelinde “Yurtdışındaki Cami İnşaatları” için
düzenlenen yardım kampanyası gereği, Müftülüğümüze bağlı tüm camilerimizden, “18/04/2014
Cuma günü”, Cuma namazından sonra, 2860 sayılı yardım toplama kanunu çerçevesinde sergi
usulü tutanakla yardım toplanmasını, toplanan yardımların en geç 21 Nisan 2013 Pazartesi gününe
kadar, Müftülüğümüzün Halk Bankası Batı Ataşehir (Ş.K.1466) şubesinde bulunan 16100001 sayılı
hesaba yatırılmasını, elektronik posta adreslerinize gönderilen TDV Ataşehir Şubesince hazırlanan
teslim-tesellüm belgesi ve tutanak ekinde banka dekontunun Müftülüğümüze teslim edilmesini rica
ederim.
MuharremBİLGİÇ
Ataşehir Müftüsü
Ekleri______ :
1. Yardım Tutanağı.
2. Teslim Tesellüm Belgesi.
Barbaros Mahallesi Hasat Sokak No:2/C
(Mimar Sinan Parkı İçi)
Ataşehir / İSTANBUL
Telefon
Faks
E.Mail
W eb
: (0216) 688 8777 (Pbx)
: (0216) 688 8783
: [email protected]
: http//: w w w .atasehirm uftulugu.gov.tr.
EK: 1
YARDIM TO PLAM A TUTANAĞI
İLİ
: İSTANBUL
İLÇESİ : ATAŞEHİR
YARDIM TOPLAMA TARİHİ
: 18/04/2014
CAMİNİN ADI
.....................
TOPLANAN MİKTAR
RAKAMLA
: .................................................TL.
YAZIYLA
: ......................................................
KOMİSYON ÜYELERİ
NOT
İMZA
İMZA
İMZA
Adı Soyadı
Adı Soyadı
Adı Soyadı
: Yardım toplama faaliyetlerinde bu tutanak tanzim edilecektir.
Bu tutanağın bir sureti camide, bir nüshası camideki panoya, bir nüshası da Türkiye
Diyanet Vakfı'nın ilgili Şubesine verilecektir.
Bu tutanağın ekinde paranın Türkiye Diyanet Vakfı Şubesine teslim edildiğine dair teslimtesellüm belgesi bulunacaktır.
EK.2
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
ATAŞEHİR ŞUBESİ
TESLİM - TESELLÜM BELGESİ
Hayri ve İlmi hizmetlerde kullanılmak amacıyla.....................................................................Camiinde
toplanan.........................................TL. Türkiye Diyanet Vakfı Ataşehir Şubesine Teslim edilmiştir.
..... / 04/2014
Teslim Alan
Adı Soyadı
:
Teslim Eden
Adı Soyadı
İmza
:
İmza
Ünvanı
:
.................................................... Camii
:
Yardım Toplam a Komitesi Üyesi/Üyeleri
Not: Bu belge Ek-1 tutanağa eklenecektir.
Download

T.C. ATAŞEHİR KAYMAKAMLIĞI İlçe Müftülüğü Sayı : 45211633