EK-12
DUYURU
2015 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE KADIN DİN
GÖREVLİLERİ ARASINDA YAPILACAK HAFIZLIK VE KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL
OKUMA YARIŞMALARI İLE İLGİLİ TAKVİM
KADIN DİN GÖREVLİLERİ HAFIZLIK YARIŞMASI TAKVİMİ
Müracaat tarihi:
İl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi:
Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih:
Türkiye finalinin yapılacağı tarih:
Türkiye finalinin yapılacağı yer:
09–31 Mart 2015 tarihleri arası
01 Haziran 2015
14 Haziran 2015
02 Ağustos 2015
Uşak
Hafızlık Final Yarışması Ödülleri:
Birinciye
İkinciye
Üçüncüye
10.000 ₺
9.000 ₺
8.000 ₺
KADIN DİN GÖREVLİLERİ KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA
YARIŞMASI TAKVİMİ
Müracaat tarihi :
İl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi:
Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih:
Türkiye finalinin yapılacağı tarih :
Türkiye finalinin yapılacağı yer:
09–31 Mart 2015 tarihleri arası
08 Haziran 2015
21 Haziran 2015
09 Ağustos 2015
Bilecik
Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması Ödülleri
Birinciye
İkinciye
Üçüncüye
6.000 ₺
5.000 ₺
4.000 ₺
Müracaatlar Müftülüğümüze yapılacaktır. Yarışmalara ait şartname
Müftülüğümüzce imza karşılığı tebliğ edilecektir.
KADIN DİN GÖREVLİLERİMİZE DUYURULUR
19
Download

Yarışma ile ilgili takvim