KIRŞEHİR İL MÜFTÜLÜĞÜ
VAAZ İRŞAT HİZMETLERİ
* İlimiz Müftülüğünde; İslam dininin ana kaynaklarına dayalı sağlam bilgiyi esas
alarak ve her türlü siyasi görüş ve düşüncenin üstünde kalarak milli birlik
ve dayanışmayı temin etmeyi, kardeşlik, yardımlaşma ve fedakârlık başta gelmek
üzere dinimizin yüce prensiplerini bütün vatandaşlarımıza tanıtmayı, din
konusunda halkımızı doğru bilgilendirmeyi, manevi ve ahlaki değerlere
bağlılıklarını artırmayı amaç edinmeye çalışmaktır.
* İl Müftüsü Başkanlığında, İl Müftü Yardımcısı, Uzman Vaiz ve Vaizlerden
teşekkül ettirilen 5 kişilik İl İrşat Kurulu, 3’er aylık dönem halinde yılda toplam
4 defa uygun konuları belirleyerek programlar hazırlar ve uygulamaya konulur.
* Ramazan ayında ve yılda 2 dönem olmak üzere, ayrıca ilimiz merkez ve
ilçelerini de kapsayacak şekilde özel vaaz irşat programı hazırlanır ve uygulamaya
konulur.
* Kırşehir Aile İrşat Rehberlik Bürosu ise, özellikle aile hususunda dini rehberlik
hizmeti sunmak amacıyla kurulmuş olup, 2009 yılından itibaren hizmet
vermektedir.
* Alo 190 Fetva hattında vatandaşlarımızın dini sorularını yanıtlamak üzere
görevlendirilen nöbetçi vaizlerimiz tarafından gelen sorulara cevap verilmektedir.
* İlimizde bulunan Açık ve Kapalı Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklulara
yönelik olarak 3 adet Cezaevi vaizi ve Din Hizmetleri Eğitim Şube Müdürümüz
tarafından din dersleri, vaaz irşat hizmeti verilmektedir.
* Dini gün ve gecelerde İlimizde Müftülüğümüzce belirlenen merkezi camilerde
özel kandil programları düzenlenmektedir.
Download

İslam dininin ana kaynaklarına dayalı s