POLİTİKA FORMU
FR-56
Sakarya Ticaret
Borsası
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
Güncelleme Sayısı: 02
Güncelleme Tarihi: 04/02/2014
• Eğitim düzeyi yüksek, yenilik ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, sonuç odaklı,
kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen insanlar kazandırmak
• Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve kuruma bağlılıklarını ön planda tutmak,
• Çalışanlarımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak,
• Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak,
• Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,
• Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,
• Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayırımı yapmadan, insan haklarına saygılı bir
çalışma ortamı yaratarak bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı; nitelikli, huzurlu ve
sıcak çalışma ortamı sağlamak,
• Tüm insan kaynakları uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirmek,
güncellemek ve böylelikle dinamik bir yapıda tutarak sürekli gelişmesini sağlamak temel
politikamızdır.
GENEL SEKRETER
Yasemin ARIKAN
Yayın Tarihi: 20.10.2010
Revizyon No:02
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Cevdet METE
Revizyon Tarihi:15.05.2013
Sayfa No: 1/1
Download

İk Politikası - Sakarya Ticaret Borsası