T.C.
AYANCIK KAYMAKAMLIĞI
İlçe Müftülüğü
Sayı
: 10817987/252-
Konu
: Geçici Öğretici Alımı.
12 /11/2014
GEÇİCİ KU’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ ALI İLANI
İlgi: Diyanet İşleri Başkanlığı Kuran Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci
yurt ve Pansiyon Yönergesi.
2014-2015 Eğitim-Öğretim döneminde Müftülüğümüzce ihtiyaç duyulduğunda
Merkez ve Köylerimizde bulunan Kuran Kurslarımızda görevlendirilmek üzere 18 KASIM
2014 Salı günü saat:10.00’da ilgi yönerge gereği başvuran Geçici Bayan Kuran Kursu
Öğreticileri arasında sıralama sınavı yapılacaktır. Yapılan sıralamaya göre de ihtiyaç
duyuldukça Geçici görevlendirme yapılacaktır.
İlgililere ilanen duyurulur.
Furkan AVCI
Müftü V.
A- SINAVA KATILMA ŞARTLARI:
1.
İlgi yönergede:
Öğreticilikte vekil veya geçici olarak görevlendirilecekler
“Madde 10 - (1) Kurslarda öğretici ihtiyacının kadrolu veya sözleşmeli öğreticilerle karşılanması
esastır. Ancak bu ihtiyaç kadrolu veya sözleşmeli öğreticilerle karşılanamadığı takdirde, vekil veya
geçici öğretici görevlendirilebilir. (3) Geçici öğretici görevlendirmelerinde öncelikle vekil öğreticide
aranan şartlar aranır. Bu şartları haiz aday bulunamaması durumunda, geçerlilik süresi geçmiş olsa da
mesleki yeterlik belgesi bulunanlar; bu nitelikleri haiz adayın da bulunamaması halinde mesleki
yeterlikleri bakımından müftülükçe yapılacak sınavda başarılı olanlar geçici olarak ek ders ücreti
karşılığında müftünün teklifi ve mülkî amirin onayı ile görevlendirilebilir.
(4) Kur’an kursu öğreticiliğinde açıktan vekil veya geçici olarak görevlendirilenler, üzerinde resmi
görevi bulunanlar hariç 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu hükümlerine göre çalıştırılır.”
denilmektedir.
B-SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ:
Sınava katılmak isteyen personelin;
1.
Dilekçe
2.
Nüfus Cüzdanı fotokopisi
3.
Diploma ve gerekli belgelerinin ( Yeterlilik /Hafızlık vb...) fotokopileri ile en geç 17 KASIM
2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Müftülüğümüze başvurmaları ve imtihan yapılacağı 18
KASIM 2014 Salı günü saat: 10.00’da, Müftülüğümüzde hazır bulunmaları gerekmektedir.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ayancık İlçe Müftülüğü 57400 Ayancık/SİNOP
Ayrıntılı Bilgi:B.BİGEÇ V.H.K.İ.
Telefon: 03686131099
Faks:03686133495
e-posta:[email protected]
Download

Devamı - Ayancık Müftülüğü