Türk - Alman Eğitim, Araştırma ve
İnovasyon Yılı 2014
FikirlerYarışması
Başlık
Grafen Bazlı Nanokompozit Malzemeler Hakkında Türk-Alman İşbirliği Oluşturma
Çalıştayı
Türk Partner
İbrahim Uslu
Gazi Ü.
AlmanPartner
Cenk AKTAŞ Leibniz-Institut für Neue Materialien gGmbH
Juseok LEE Leibniz-Institut für Neue Materialien gGmbH
Ayman HAIDAR Leibniz-Institut für Neue Materialien gGmbH
(visiting scientist ) Saarland University
Etkinlik
Grafen Bazlı Nanokompozit Malzemeler Hakkında TürkAlman İşbirliği Oluşturma Çalıştayı
Etkinlik Özeti:
Bu çalıştayın en temel amacı "2014 Türk-Alman Bilim Yılı" kapsamında grafen bazlı nanokompozit malzemeler konusunda Almanya'da bulunan "Leibniz Institute for New Materials" bölümü ile etkinliğe katılan katılımcılar ve etkinliği düzenleyen akademisyenler arasında bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmektir. Bunun yanı sıra Gazi Üniversitesi
Fotonik Araştırma Merkezi ve Nanoteknoloji Araştırma Laboratuvarının imkanlarını
tanıtmak, söz konusu laboratuvar cihaz ve ekipmanları katılımcıların bilgisine ve
kullanımına sunarak, böyle araştırma merkezlerine sahip olmayan katılımcıların da söz
konusu Merkez ve Araştırma Laboratuvar imkanlarını kullanmak suretiyle Leibniz Enstitüsü ile işbirliği koşullarını yaratarak ve söz konusu Enstitüdeki bilim adamları ile bire bir
görüşme sağlayıp Leibniz Enstitüsü ile Türkiye arasında ortak araştırma projelerini oluşturmayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Amacımızda Grafen katkılı nanokompozit
03.07.14
1
malzemeler her ne kadar konu olarak seçilmişse de çalıştaya katılan akademisyenler ve
katılımcılar çalıştay sayesinde diğer kendi ilgi duydukları konularda da işbirliği imkanını
araştırabileceklerdir. Çalıştayımızda özellikle yüzyılın mucizevi malzemesini seçmemizin
amacı aynı zamanda katılımcıları grafenler konusunda Leibniz Enstitüsü ile ortak projeler oluşturmaya teşvik etmektir.
Etkinlikte öncelikle katılımcılara Gazi Üniversitesi Fotonik Araştırma Merkezinin ve Nanoteknoloji
Araştırma
Laboratuarının
imkanları
uygulamalı
olarak
anlatılacaktır.
Katılımcılardan oluşturulan gruplara grafen bazlı nanoteknolojik malzemeler uygulamalı
olarak verilecektir. Aynı zamanda grupların üretmiş oldukları malzemelerin G.Ü Fotonik
Araştırma Merkezinin imkanlarını kullanarak karakterizasyonunu yaparak,grafenin ne
kadar üstün bir malzeme olduğunu göstermek çalışmanın hedefleri arasındadır.
Ancak bu çalıştayda ister grafen temelli nanokompozitler olsun, ister katılımcıların ilgi
duydukları konular olsun Almanya'dan gelen katılımcılarla Türk-Alman ortak çalışma projeleri geliştirme amacıyla Almanya'dan gelen Leibniz Enstitüsü çalışanlarınında kendi
imkanlarını katılımcılara anlatması için üç günlük çalıştayda özellikle akşam saatlerinde
19:00-21.00 saatleri arasında araştırmacılar, akademisyenler ve katılımcıları birbirine
kaynaştırmak amacıyla etkinlikler düzenlenmiştir. Bu etkinliklerde katılımcılar kendilerini
ve ilgi alanları tanıtma fırsatı bulmaktadır. Ayrıca oluşturulan gruplarda yapılacak sunumlarla bu kaynaştırmayı daha da artırmak planlanmıştır. Çalıştayımız kapsamında,
katılımcıların Almanya'daki Enstitü ile ortak projeleri oluşturma ve geliştirmelerine olanak
sağlanmış olacaktır.
03.07.14
2
Download

Grafen Bazlı Nanokompozit Malzemeler Hakkında Türk