T.C.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu
: 68807390-550.10.04-2014/6595939
: AK Sekretaryası'ndan iş duyurusu
05.06.2014
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı)
Avrupa Konseyi (AK) İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü (DGI)
bünyesinde ilk iki yılı deneme süreci olmak üzere belirli süreli sözleşmeyle A1/A2
kadrosunda “Siyasi Danışman" görevlendirileceğine ilişkin duyuru ilişikte sunulmaktadır.
Duyuruda sözkonusu görevlinin, özetle, AK Suça Karşı Eylem Dairesi Başkanı'nın
idaresi altında, ekonomik suç konuları ile ilgili alanlarda, özellikle iyi yönetişim, organize
suçlar, yolsuzluk, kara para aklama/terörün finansmanı konularında siyasi danışmanlık
sağlamak olacağı belirtilmektedir.
Duyuruda devamla, başvuru sahiplerinin, hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler,
ekonomi ya da bunlarla ilgili alanlardan birinde yüksek lisans (Avrupa Yüksek Öğretim Alanı
Bologna süreci nitelikler çerçevesi ikinci aşaması) derecesi ve ekonomik suçlara ilişkin
politika ve stratejiler konusunda politika danışmanlığı veya sözkonusu politika ve stratejilerin
operasyonel anlamda uygulanmasına ilişkin en az 4 yıllık mesleki deneyim sahibi olmalarının
yanısıra, AK’nın resmi dilleri İngilizce ve Fransızca'dan birini çok iyi, diğerini iyi düzeyde
bilmelerinin beklendiği kaydedilmektedir.
Duyuruda ayrıca, başvuruların AK'nın aşağıdaki internet bağlantısı üzerinden
(e115/2014), 17 Haziran 2014 tarihine kadar yapılması gerektiği, ön elemeden geçen
adayların yetkinlik değerlendirmesine tabi tutulacakları ve akabinde mülakata çağırılacakları
ifade edilmektedir.
"http://www.coe-recruitment.com/JobDetails.aspx?vacancyID=858&Lang=En"
Takdirlerine saygılarımla arzederim.
Kıvılcım KILIÇ
Bakan Adına
Elçi
Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları
Genel Müdür Yardımcısı
Ek:1
T.C. Dışişleri Bakanlığı, Doktor Sadık Ahmet Caddesi No: 8 Balgat 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: 0 (312) 292 10 00, Faks: 292 27 57, http://www.mfa.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Ahmet DEMİRDÜGEN,
*2014/6595939*
1/2
-2/2-
Download

tc dışişleri bakanlığı