T.C.
SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih
KOMİSYON RAPORLARI
: 02.09.2014
Rapor No: 2014 / 15
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA
KONU : Yazı İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği.
TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi’nin 01/09/2014 tarihli oturumunda
Komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 18/08/2014 tarih ve 30934 sayılı teklifi
üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15’nci maddesine uygun olarak
hazırlanan “Yazı İşleri Müdürlüğü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
in kabulünün aynı Kanunun 18’nci maddesinin (m) bendine uygun olacağı kanaatine varılmıştır.
Keyfiyet Belediye Meclisi’nin takdirlerine arz olunur.
Av. Yavuz KOLBOYU
Komisyon Başkanı
Nezir TÜYSÜZ
Başkan Vekili
Servet AYHAN
Üye
Tahir EMANET
Üye
Ahmet SUBAŞI
Üye
T.C.
SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih
KOMİSYON RAPORLARI
: 02.09.2014
Rapor No: 2014 / 16
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA
KONU : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yönetmeliği.
TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi’nin 01/09/2014 tarihli oturumunda
Komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 20/08/2014 tarih ve 31309
sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15’nci maddesine uygun olarak
hazırlanan “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik” in kabulünün aynı Kanunun 18’nci maddesinin (m) bendine uygun olacağı kanaatine
varılmıştır.
Keyfiyet Belediye Meclisi’nin takdirlerine arz olunur.
Av. Yavuz KOLBOYU
Komisyon Başkanı
Nezir TÜYSÜZ
Başkan Vekili
Servet AYHAN
Üye
Tahir EMANET
Üye
Ahmet SUBAŞI
Üye
T.C.
SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih
KOMİSYON RAPORLARI
: 02.09.2014
Rapor No: 2014 / 17
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA
KONU : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yönetmeliği.
TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi’nin 01/09/2014 tarihli oturumunda
Komisyonumuza havale edilen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 25/08/2014 tarih ve
31982 sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15’nci maddesine uygun olarak
hazırlanan “Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği.” nin
kabulünün aynı Kanunun 18’nci maddesinin (m) bendine uygun olacağı kanaatine varılmıştır.
Keyfiyet Belediye Meclisi’nin takdirlerine arz olunur.
Av. Yavuz KOLBOYU
Komisyon Başkanı
Nezir TÜYSÜZ
Başkan Vekili
Servet AYHAN
Üye
Tahir EMANET
Üye
Ahmet SUBAŞI
Üye
T.C.
SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih
KOMİSYON RAPORLARI
: 02.09.2014
Rapor No: 2014 / 18
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA
KONU : Yetki Verilmesi.
TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi’nin 01/09/2014 tarihli oturumunda
Komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 25/08/2014 tarih ve 31985
sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ : İstanbul Kalkınma Ajansı, Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı
kapsamında hibe almaya hak kazanan “Hayatı Seviyorum” projesi ile ilgili kurumumuzu temsile,
ilzama ve proje belgelerini imzalamak üzere Belediye Başkanı Hüseyin KESKİN, Başkan
Yardımcısı Zafer SÖĞÜTÇÜ ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yavuz KURT’un münferiden
yetkilendirilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 38’nci maddesine (g) bendine uygun
olacağı kanaatine varılmıştır.
Keyfiyet Belediye Meclisi’nin takdirlerine arz olunur.
Av. Yavuz KOLBOYU
Komisyon Başkanı
Nezir TÜYSÜZ
Başkan Vekili
Servet AYHAN
Üye
Tahir EMANET
Üye
Ahmet SUBAŞI
Üye
T.C.
SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ
HUKUK KOMİSYONU-PLAN VE
Tarih
:102.09.2014
Rapor No:
2014 / 13
BÜTÇE KOMİSYONU
MÜŞTEREK RAPORU
KONU : Akaryakıt Talebi.
TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi’nin 01/09/2014 tarihli oturumunda
Komisyonumuza havale edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 21/08/2014 tarih ve 31763
sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün imkânlarının kısıtlı olması
nedeniyle araçların yakıt giderlerinin karşılanmasında sıkıntı yaşandığından İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan ve Sultanbeyli Eğitimi Destekleme Derneği adına kayıtlı 34
RNE 66 plakalı binek aracın yakıt giderlerinin Belediyemiz tarafından karşılanmasının 5393
sayılı Belediye Kanunu’nun 75’nci maddesinin (b) bendine uygun olacağı kanaatine varılmıştır.
Keyfiyet Belediye Meclisi’nin takdirlerine arz olunur.
HUKUK KOMİSYONU
Av.Yavuz KOLBOYU
Komisyon Başkanı
Servet AYHAN
Üye
Nezir TÜYSÜZ
Başkan Vekili
Ahmet SUBAŞI
Üye
Tahir EMANET
Üye
BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU
Hüseyin SEZER
Komisyon Başkanı
Faruk LAFÇI
Üye
Mehmet YAMAN
Başkan Vekili
Murat ÇELEBİ
Üye
Ahmet DEMİR
Üye
T.C.
SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih
KOMİSYON RAPORLARI
: 02/09/2014
Rapor No :
2014 / 5
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
RAPORU
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA
KONU : 2014 Mali Yılı Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılması.
TEKLİFİN ÖZÜ :
Belediye Meclisi’nin 01.09.2014
tarihli oturumunda
komisyonumuza havale edilen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün
25/08/2014 tarih ve 31986 sayılı teklifi üzerinde komisyonumuzca inceleme yapılması
talep edilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ : İlçemizdeki gelişmeye bağlı olarak belediyemize ait
billboardlara ve yüksek metrajlı reklam panolarına ilan verilmesi hususundaki talep artışına
bağlı olarak billboard sayılarında ve ölçülerinde değişiklik ve artış olmuş, bu nedenle ücret
tarifesinin yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Komisyonumuzca yapılan
inceleme neticesinde ilgili Müdürlük tarafından 2014 Mali Yılı Ücret Tarifesinin 7’nci
bölümünde yapılan ve teklif ekinde sunulan düzenlemenin aynen kabulünün 5393 Sayılı
Belediye Kanunu’nun 18’nci maddesinin (f) bendine uygun olacağı kanaatine varılmıştır.
Keyfiyet Belediye Meclisinin takdirlerine arz olunur.
Hüseyin SEZER
Komisyon Başkanı
Mehmet YAMAN
Başkan Vekili
Faruk LAFÇI
Üye
Murat ÇELEBİ
Üye
Ahmet DEMİR
Üye
T.C.
SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih
KOMİSYON RAPORLARI
: 04.09.2014
Rapor No: 2014 / 19
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA
KONU : Gazze’ye Yardım Kampanyası.
TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi’nin 01/09/2014 tarihli oturumunda
Komisyonumuza havale edilen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 22/08/2014 tarih ve 31752
sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ : İsrail’in Gazze’ye düzenlemiş olduğu askeri harekâtta çok sayıda
insanın hayatını kaybetmesi, binlerce insanın yaralanması, sivil yerleşim alanları, cami, okul,
hastaneler hedef alınarak tahrip edilmesi ve yüzbinlerce insanın evsiz kalması nedeniyle 2014/12
sayılı Başbakanlık Genelgesine istinaden Gazze halkının yaralarının sarılması maksadıyla
Belediyemiz tarafından ilgili Banka hesap numaralarına 100.000,00-(YÜZBİN) TL’ye kadar
yardım yapılmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun
75’nci maddesine uygun olacağı kanaatine varılmıştır.
Keyfiyet Belediye Meclisi’nin takdirlerine arz olunur.
Av. Yavuz KOLBOYU
Komisyon Başkanı
Nezir TÜYSÜZ
Başkan Vekili
Servet AYHAN
Üye
Tahir EMANET
Üye
Ahmet SUBAŞI
Üye
T.C.
SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih
KOMİSYON RAPORLARI
: 04.09.2014
Rapor No: 2014 / 20
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA
KONU : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yönetmeliği.
TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi’nin 01/09/2014 tarihli oturumunda
Komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 08/08/2014 tarih ve
20386 sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15’nci maddesine uygun olarak
hazırlanan “İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik.” in kabulünün aynı Kanunun 18’nci maddesinin (m) bendine uygun olacağı
kanaatine varılmıştır.
Keyfiyet Belediye Meclisi’nin takdirlerine arz olunur.
Av. Yavuz KOLBOYU
Komisyon Başkanı
Nezir TÜYSÜZ
Başkan Vekili
Servet AYHAN
Üye
Tahir EMANET
Üye
Ahmet SUBAŞI
Üye
T.C.
SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih
KOMİSYON RAPORLARI
: 04.09.2014
Rapor No: 2014 / 21
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA
KONU : Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği.
TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi’nin 01/09/2014 tarihli oturumunda
Komisyonumuza havale edilen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 22/08/2014 tarih ve 31700
sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15’nci maddesine uygun olarak
hazırlanan “Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği.” nin kabulünün aynı Kanunun
18’nci maddesinin (m) bendine uygun olacağı kanaatine varılmıştır.
Keyfiyet Belediye Meclisi’nin takdirlerine arz olunur.
Av. Yavuz KOLBOYU
Komisyon Başkanı
Nezir TÜYSÜZ
Başkan Vekili
Servet AYHAN
Üye
Tahir EMANET
Üye
Ahmet SUBAŞI
Üye
T.C.
SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih
KOMİSYON RAPORLARI
: 04.09.2014
Rapor No: 2014 / 22
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA
KONU : Çarşamba Pazarı (2).
TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi’nin 01/09/2014 tarihli oturumunda
Komisyonumuza havale edilen Zabıta Müdürlüğü’nün 18/08/2014 tarih ve 30878 sayılı teklifi
üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Komisyonumuzca yapılan inceleme ve tespitler neticesinde; İlçemiz
Akşemsettin Mahallesi Fatih Bulvarı Belde Sokak üzerinde kurulmakta olan Çarşamba Pazarı (2)
hakkında esnaf ve vatandaşlardan yoğun şikâyetler gelmesi, ayrıca kurulmakta olan pazar
içerisinde faaliyet gösteren fabrikaya ait trafiğin halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmesi
nedeniyle söz konusu pazarın Akşemsettin Mahallesi Cem Sultan Caddesi üzerinde kurulmasının
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’nci maddesinin (a) bendine uygun olacağı kanaatine
varılmıştır.
Keyfiyet Belediye Meclisi’nin takdirlerine arz olunur.
Av. Yavuz KOLBOYU
Komisyon Başkanı
Nezir TÜYSÜZ
Başkan Vekili
Servet AYHAN
Üye
Tahir EMANET
Üye
Ahmet SUBAŞI
Üye
T.C.
SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih
KOMİSYON RAPORLARI
: 04.09.2014
Rapor No: 2014 / 23
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA
KONU : Trafo Yeri Tahsisi.
TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi’nin 01/09/2014 tarihli oturumunda
Komisyonumuza havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29/08/2014 tarih ve 32628-2
sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Komisyonumuzca yapılan inceleme ve tespitler neticesinde; İlçemiz
Abdurrahman Gazi Mahallesi, Kale Caddesi, Enbiya Sokak G22B01A2 Pafta, 1561 Parselde
yapımı tamamlanan okul inşaatına elektrik verilebilmesi için söz konusu parselde bulunan
80921/520800 Belediyemiz hissesinden trafo yapılmak üzere 4mx8 metre ebadındaki 32,00 m²’lik
kısmın 25 yıl süreyle ASESAŞ Genel Müdürlüğüne tahsisinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun
15/h ve 18/e maddelerine uygun olacağı kanaatine varılmıştır.
Keyfiyet Belediye Meclisi’nin takdirlerine arz olunur.
Av. Yavuz KOLBOYU
Komisyon Başkanı
Nezir TÜYSÜZ
Başkan Vekili
Servet AYHAN
Üye
Tahir EMANET
Üye
Ahmet SUBAŞI
Üye
T.C.
SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih
KOMİSYON RAPORLARI
: 04/09/2014
Rapor No :
2014 / 6
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
RAPORU
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA
KONU : Proje İşleri ve Bütçesinin Devri.
TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi’nin 01.09.2014 tarihli oturumunda komisyonumuza
havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 25/08/2014 tarih ve 31983 sayılı teklifi
üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ : İstanbul Kalkınma Ajansı, Çocuklar ve Gençler Mali Destek
Programı kapsamında, hibe almaya hak kazanan “Hayatı Seviyorum” projesi ile ilgili tüm
faaliyetlerin ve aşağıdaki tabloda ayrıntıları gösterilen 650.000,00,-TL tutarındaki ödeneğin
Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nden alınarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne
aktarılmasının 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’nci maddesinin (b) bendine uygun
olacağı kanaatine varılmıştır.
Keyfiyet Belediye Meclisinin takdirlerine arz olunur.
Sıra
No
1
Sıra
No
1
Müdürlük Adı
Strateji Geliştirme
Müdürlüğü
Müdürlük Adı
Ödeneğin Alınacağı Bütçe Kodları
Gider
Kurumsal
Fonksiyonel Fins
Ekonomik
Kodunun
I II III IV I II III IV I
I II III IV
Açıklaması
Arkeolojik
Kazı
Giderleri
46 34 30 23 01 3
2
5
06 1
7
01 650.000,00
Ödeneğin Aktarılacağı Bütçe Kodları
Gider
Kurumsal
Fonksiyonel Fins Ekonomik
Kodunun
I II III IV I II III IV I
I II III IV
Açıklaması
Kültür ve Sosyal İşler Müteahhitlik
Giderleri
Müdürlüğü
46 34 30 06 08 2
Hüseyin SEZER
Komisyon Başkanı
Mehmet YAMAN
Başkan Vekili
Faruk LAFÇI
Üye
Murat ÇELEBİ
Üye
0
5
03 5
1
Tutar
Tutar
04 650.000,00
Ahmet DEMİR
Üye
T.C.
SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih
KOMİSYON RAPORLARI
: 04/09/2014
Rapor No :
2014 / 7
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
RAPORU
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA
KONU : Maktu Ücret ve Harç Tarifesi.
TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi’nin 01.09.2014 tarihli oturumunda komisyonumuza
havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25/08/2014 tarih ve 31987 sayılı teklifi
üzerinde komisyonumuzca inceleme yapılması talep edilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Maliye Bakanlığı Belediye Gelirleri Kanunu 45 Seri No’lu
Genel Tebliği hükmü gereğince; “İlan ve reklam vergisi, biletle girilmesi zorunlu
olmayan eğlence yerlerine ait eğlence vergisi, işgal harcı, tatil günlerinde çalışma
ruhsatı harcı ve işyeri açma izni harcına ilişkin maktu vergi ve harç tarifeleri, 2464
sayılı Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli
semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde bulundurularak ilgili
belediye meclislerinin önerisi, İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilecektir.” Hükmü uyarınca teklif ekinde
sunulan “Maktu Vergi ve Harç Tarifesi Gruplandırması tablosu.” nun Müdürlüğünden
geldiği şekliyle, “Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerine İlişkin Ek Tablo.” nun ise
Komisyonumuz tarafından yapılan değişikliklerle beraber kabulünün 2464 sayılı Belediye
Gelirleri Kanunu ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’nci maddesinin (f) bendine
uygun olacağı kanaatine varılmıştır.
Keyfiyet Belediye Meclisinin takdirlerine arz olunur.
Hüseyin SEZER
Komisyon Başkanı
Mehmet YAMAN
Başkan Vekili
Faruk LAFÇI
Üye
Murat ÇELEBİ
Üye
Ahmet DEMİR
Üye
BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNE İLİŞKİN EK TABLO
İL ADI
: İSTANBUL
BELEDİYE ADI : SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
A)
İLAN VE REKLAM VERGİSİ
İlan ve Reklamın Türü ve
Yapıldığı Yer
Kanuni
Tarife
En
En
Az
Çok
(TL) (TL)
Grup/Verginin Tutarı (TL)
2013 Yılı
Uygulama
1
2
3
4
İBB Tarifesi
uygulanacaktır
İBB Tarifesi
uygulanacaktır
İBB Tarifesi
uygulanacaktır
İBB Tarifesi
uygulanacaktır
Birim
Teklifi
80,00
70,00
60,00
50,00
Komisyon
Görüşü
60,00
55,00
50,00
45,00
Birim
Teklifi
80,00
70,00
60,00
50,00
Komisyon
Görüşü
50,00
45,00
40,00
35,00
1. Dükkân, ticari
ve sınai müessese
ve serbest meslek
erbabınca çeşitli
yerlere asılan ve
takılan her çeşit
levha, yazı ve
resim gibi sabit
bütün ilan ve
reklamların beher
metrekaresinden
yıllık olarak
Bulvar ve
Meydan
20
100
Cadde
20
100
2. Motorlu taşıt
araçlarının içine
veya dışına
konulan ilan ve
reklamların beher
metrekaresinden
yıllık olarak
3. Cadde, sokak
ve yaya
kaldırımları
üzerine gerilen,
binaların cephe
ve yanlarına
asılan bez veya
sair maddeler
vasıtasıyla
yapılan geçici
mahiyetteki ilan
ve reklamların
metrekaresinden
haftalık olarak
Toplu taşıma
araçları
8
40
45,00
30,00
15,00
Diğer
8
40
40,00
20,00
15,00
10,00
Bulvar ve
Meydan
2
10
İBB Tarifesi
uygulanacaktır
İBB Tarifesi
uygulanacaktır
İBB Tarifesi
uygulanacaktır
İBB Tarifesi
uygulanacaktır
Cadde
2
10
14,00
10,00
8,00
7,00
6,00
Sokak
2
10
14,00
10,00
8,00
7,00
6,00
Led ekranlı
ilan ve
reklamlardan
30
150
45,00
Birim
Teklifi
100,00
90,00
80,00
80,00
Komisyon
Görüşü
80,00
70,00
60,00
50,00
Birim
Teklifi
100,00
90,00
80,00
80,00
Komisyon
Görüşü
80,00
70,00
60,00
50,00
4. Işıklı veya
projeksiyonlu
ilan ve
reklamlardan her
metrekare için
yıllık olarak
5. İlan ve reklam
amacıyla
dağıtılan broşür,
katalog, duvar ve
cep takvimleri,
biblolar veya
benzerlerinin her
biri için
6. Mahiyeti ne
olursa olsun
yapıştırılacak
çeşitli afişler ve
benzerlerinin
beherinin
metrekaresinden
Sokak
Diğer ışıklı ve
projeksiyonlu
ilan ve
reklamlardan
20
30
100
150
45,00
35,00
40,00
Bütün
yerlerde
0,01
0,25
0,90
0,20
0,20
0,20
0,20
Bütün
yerlerde
0,02
0,50
0,15
0,30
0,30
0,30
0,30
½
B) EĞLENCE VERGİSİ
(Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)
Kanuni Tarife
Grup/Verginin Miktarı (TL)
2013 Yılı
Eğlencenin Türü ve Alanı
En Az
En Çok
1
2
3
4
Uygulama
(TL)
(TL)
Bar, pavyon, gazino, gece
kulübü, taverna, diskotek,
kabare, dansing gibi eğlence
yerlerinde çalışılan her gün
için
Bilardo ve masa futbolu
salonları gibi eğlence
yerlerinde çalışılan her gün
için
C)
50 m²’ye kadar
5
100
35,00
30,00
5
100
60,00
50,00
25,00
40,00
20,00
51 m²-150 m² arası
151 m²-300 m² arası
5
100
75,00
65,00
55,00
45,00
301 m²’den yukarı
5
100
90,00
80,00
70,00
60,00
4 yıldızlı otelde
5
100
80,00
70,00
60,00
50,00
5 yıldızlı otelde
5
100
90,00
80,00
70,00
60,00
25 m²’ye kadar
5
100
5,00
5,00
5,00
5,00
26 m²-50 m² arası
5
100
6,00
5,00
5,00
5,00
51 m²-100 m² arası
5
100
6,00
6,00
5,00
5,00
101 m²-200 m² arası
5
100
7,00
7,00
6,00
5,00
201 m²’den yukarı
5
100
8,00
8,00
7,00
6,00
6,00
6,00
30,00
İŞGAL HARCI
İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer
1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde
yazılı işgallerde beher metrekare için günde
a) Satışı yapılan
2. 52 nci maddenin (1)
küçükbaş hayvan başına
numaralı bendinde
yazılı hayvan
b) Satışı yapılan
satıcılarının işgallerinde
büyükbaş hayvan başına
a) Her taşıttan beher saat
3. 52 nci maddenin (3)
için
numaralı bendinde
b) Parkmetre çalıştırılan
yazılı işgallerde
yerlerde beher saat için
Kanuni Tarife
En Az En Çok 2013 Yılı
(TL)
(TL) Uygulama
Grup/Harcın Tutarı (TL)
1
2
3
4
0,5
2,50
1,38
2,50
2,50
2,50
2,50
0,5
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
1
5,00
2,50
5,00
5,00
5,00
5,00
0,25
1,25
1,50
1,00
1,00
1,00
1,00
0,5
2,5
2,50
2,00
2,00
2,00
2,00
Ç) TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI
Kanuni Tarife
İşyerinin Türü ve Alanı
25 m²’ye kadar
Her tür işyeri için yıllık
olarak
Grup/Harcın Tutarı (TL)
En Az (TL)
En Çok
(TL)
20
2013 Yılı
Uygulama
1
2
3
4
800
25,00
100,00
90,00
80,00
70,00
150,00
130,00 110,00
90,00
26 m²-100 m² arası
20
800
25,00 +
m² *1,10
101 m²-250 m² arası
20
800
25,00 +
m² *1,10
300,00
270,00 240,00
200,00
251 m²-500 m² arası
20
800
25,00 +
m² *1,10
500,00
400,00 300,00
225,00
501 m²’den yukarı
20
800
25,00 +
m² *1,10
800,00
600,00 350,00
250,00
D) İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI
Kanuni Tarife
İşyerinin Türü ve Alanı
Her tür işyeri için
beher m2 sinden
Grup/Harcın Tutarı (TL)
En Az (TL)
En Çok (TL)
25 m²’ye kadar
0,10
1
2013 Yılı
Uygulama
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
26 m²-100 m² arası
0,10
1
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
101 m²-250 m² arası
0,10
1
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
251 m²-500 m² arası
0,10
1
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
501 m²’den yukarı
0,10
1
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1
2
3
4
T.C.
SULTANBEYLİ BELEDİYE
MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
Tarih
:
Rapor No :
04/09/2014
2014 / 32
İMAR VE PLANLAMA
KOMİSYONU RAPORU
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA
KONU : K-1 ve K-2 Bölgesi Uygulama İmar Planı Yol Güzergahı Değişikli.
TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi’nin 01/09/2014 tarihli oturumunda
Komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 2014/29795 sayılı teklifi
üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.
TEKLİFİN GEÇMİŞİ
: Uygulama İmar Planı değişikliğine konu Esentepe, Mimarsinan
caddeleri 18.03.2011 tarih ve 2011/627 sayılı İBB Meclis Kararı ile yürürlüğe giren U.İ.P 3884
sayılı Plan İşlem Numaralı K-1 Bölgesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, Hikmetyar
caddesi ise 25.11.2010 tarih ve 2010/2658 sayılı İBB Meclis kararı ile yürürlüğe giren U.İ.P 3893
sayılı Plan İşlem Numaralı K-2 Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde
kalmaktadır.
TEKLİF : Sultanbeyli ilçesi K-1 ve K-2 Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında yer
alan Hikmetyar, Esentepe ve Mimar Sinan Caddelerinin bir kısmında fiili durum ile plan arasında
yaşanan uyuşmazlığın giderilmesi amacıyla söz konusu caddelerde U.İ.P 3884,1 ve 3893,1 Plan
İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına ilişkin yol güzergahı düzenlenmesi
değişikliği teklifi hazırlanmıştır.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Komisyonumuzca yapılan inceleme ve tespitler neticesinde;
K-1 ve K-2 Bölgesi Uygulama İmar planları içerisinde yer alan Hikmetyar,Esentepe ve
Mimarsinan Caddelerinin bir kısmına ilişkin yapılan fiili durum (mevcut yol) ile imar planı
arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesine yönelik imar planı değişiklik teklifinin müktesep
hakların ve kamu yatırımlarının korunmasına ilişkin yapıldığı neticesine varılmış olup, söz konusu
imar planı değişikliğinin Müdürlüğünce teklif edildiği şekli ile kabulünün uygun olacağı kanaatine
varılmıştır.
Keyfiyet Belediye Meclisi’nin takdirlerine arz olunur.
Mehmet ÇON
Komisyon Başkanı
Gönül ÇOLAK
Üye
Fatih POYRAZ
Başkan Vekili
Muhammed ÇİMEN
Üye
Zafer SÖĞÜTÇÜ
Üye
T.C.
SULTANBEYLİ BELEDİYE
MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
Tarih
:
Rapor No :
04/09/2014
2014 / 33
İMAR VE PLANLAMA
KOMİSYONU RAPORU
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA
KONU : G-2 Bölgesi Uygulama İmar Planına Askı Süresi İçerisinde Yapılan İtirazlar.
TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi’nin 01/09/2014 tarihli oturumunda
Komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 2014/31420 sayılı teklifi
üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.
TEKLİFİN GEÇMİŞİ : UİP-3898 Plan İşlem Numaralı Sultanbeyli G-2 Bölgesi 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planı 06.05.2011 tarih ve 2011/39 sayılı Sultanbeyli Belediye Meclisi Kararı ile
kabul edilerek onay kararı alınmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletilmiş olup
Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2011 tarih ve 2011/2118 sayılı kararı ile tadilen kabul
edilerek, Büyükşehir Belediye Başkanınca 15.10.2012 tarihinde onanmıştır.
Bahse konu Sultanbeyli İlçesi G-2 Bölgesi Uygulama İmar Planı 14.01.2012 tarih ve
M.34.0.İBB.0.13.47-310.01.03-2013/B.N:561 - İBB No:8391 sayılı İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü yazısı ekinde Başkanlığımıza iletilmiş ve Belediyemizce
09.05.2014-08.06.2014 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.
TEKLİF : Askı süresi içerisinde ilgilileri tarafından İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne yapılan
(UİP-3898,1 Plan İşlem Numarası alınan) imar planı itirazları ile;
Talep 1: Fatih Mahallesi, Petrol Yolu Caddesi, Fırat Caddesi, Kumral Sokak ve Batman Sokak’ın
oluşturduğu yapı adasında kalan ve Ortaöğretim Tesis Alanı olarak planlanmış olan itiraz
dilekçelerinde belirtilen alanlar için, Ortaöğretim Tesis Alanı’ndan çıkarılması ve Konut
Alanı/Konut+Ticaret Alanına alınması hususunda itirazda bulunulmaktadır.
Talep 2: Mehmet Akif Mahallesi, Yavuz Sokak ile G-1029 Sokak arasında kalan ve İlköğretim
Tesis Alanı olarak planlanmış olan dilekçelerde belirtilen alanlar için İlköğretim Tesis Alanı’ndan
çıkarılması ve Konut/Konut+Ticaret alanı olarak planlanması hususunda itirazda bulunulmaktadır.
Talep 3: Abdurrahman Gazi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hafız Caddesi ve Yahya Sokak arasında
kalan ve Özel Eğitim Tesisi Alanı olarak planlanmış olan, dilekçelerde belirtilen alanlar için Özel
Eğitim Tesisi Alanı’ndan çıkarılması ve Konut/Konut+Ticaret alanı olarak planlanması hususunda
itirazda bulunulmaktadır.
Talep 4: Abdurrahmangazi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Ferah Caddesi ve Kavak Çıkmazı Sokak
arasında kalan ve Özel Eğitim Tesisi Alanı olarak planlanmış olan, dilekçelerde belirtilen alanlar
için Özel Eğitim Tesisi Alanı’ndan çıkarılması ve Konut/Konut+Ticaret alanı olarak planlanması
hususunda itirazda bulunulmaktadır.
Talep 5: Fatih Mahallesi, Bursa Cadedesi üzerinde, Bayındır Sokağın kapatılması ile oluşturulan
ve Temel Eğitim Öncesi Eğitim Tesisi Alanı olarak planlanmış olan, dilekçelerde belirtilen alanlar
için Temel Eğitim Öncesi Eğitim Tesisi Alanı’ndan çıkarılması, ayrıca ek olarak f-6 dilekçede
kısmen Park Alanında kalan kısmın çıkarılarak Konut/Konut+Ticaret alanı olarak planlanması
hususunda itirazda bulunulmaktadır.
1/3
Talep 6: Fatih Mahallesi’nde 2B vasfındaki 130 ada’da İlköğretim Tesisi Alanı olarak planlanmış
olan, dilekçelerde belirtilen alanlar için, İlköğretim Tesisi Alanı’ndan çıkarılması ve Konut / Konut
+ Ticaret alanı olarak planlanması hususunda itirazda bulunulmaktadır.
Talep 7: Hasanpaşa Mahallesi, Selimiye Caddesi ile Esenli Sokak’ın kesiştiği bölgedeki, Temel
Eğitim Öncesi Eğitim Alanı olarak planlanmış olan alan için, bu alanda 760 m ² arsası olduğunu
bunun 212 m²’sinin Temel Eğitim Öncesi Eğitim Tesisi alanında geri kalanının ise konut alanında
kaldığından dolayı, Temel Eğitim Öncesi Eğitim Tesisi Alanında kalan kısmın çıkarılarak konut
alanı olarak planlanması hususunda itirazda bulunulmaktadır.
Talep 8: Mehmet Akif Mahallesi, Ziya Ülhak Caddesi, Gün Caddesi ve Enes Çitilci Sokak
arasında kalan ve Ortaöğretim Tesisi Alanı olarak planlanmış olan, dilekçelerde belirtilen alanlar
için Ortaöğretim Tesisi Alanı’ndan çıkarılması ve Konut/Konut+Ticaret alanı olarak planlanması
hususunda itirazda bulunulmaktadır.
Talep 9: Yavuz Selim Mahallesi, Eyyubi Caddesi ile Hasan Askeri Sokak arasında kalan ve
Temel Eğitim Öncesi Eğitim Alanı Tesisi Alanı olarak planlanmış olan, dilekçelerde belirtilen
alanlar için Temel Eğitim Öncesi Eğitim Alanı’ndan çıkarılması ve Konut/Konut+Ticaret alanı
olarak planlanması hususunda itirazda bulunulmaktadır.
Talep 10: Mehmet Akif Mahallesi, Necip Fazıl Caddesi, Aksu Sokak, Seymen Sokak arasında
kalan yapı adasında Ortaöğretim Tesisi Alanı olarak planlanmış olan, dilekçelerde belirtilen alanlar
için Ortaöğretim Tesisi Alanı’ndan çıkarılması ve Konut/Konut+Ticaret alanı olarak planlanması
hususunda itirazda bulunulmaktadır.
Talep 11: Fatih Mahallesi, Şalgamlı Caddesi, Kantarcı Sokak, Beşiroğlu Sokak ve Maçka Sokak
arasında kalan arasında kalan yapı adasında Plan Onama Sınırı Dışında olan, dilekçelerde belirtilen
alan için İlköğretim Tesisi Alanı’nda kaldığı ve çıkarılarak Konut/Konut+Ticaret alanı olarak
planlanması hususunda itirazda bulunulmaktadır.
Talep 12: Abdurrahman Gazi Mahallesi, Aydos Sokak, Van Sokak ve Birinci Sokak arasında
kalan Temel Eğitim Öncesi Eğitim Tesisi Alanı olarak planlanmış olan, dilekçelerde belirtilen
alanlar için Temel Eğitim Öncesi Eğitim Tesisi Alanı’ndan çıkarılması ve Konut/Konut+Ticaret
alanı olarak planlanması hususunda itirazda bulunulmaktadır.
Talep 13: Fatih Mahallesi, Şalgamlı Caddesi, Saf Sokak ve Sanat Sokak arasında kalan Temel
Eğitim Öncesi Eğitim Alanı olarak planlanmış olan, dilekçelerde belirtilen alanlar için Temel
Eğitim Öncesi Eğitim Alanı’ndan çıkarılması ve Konut/Konut+Ticaret alanı olarak planlanması
hususunda itirazda bulunulmaktadır.
Talep 14: Hasanpaşa Mahallesi, Gürbüz Caddesi, Şehzade Sokak ve Veciz Sokak arasında kalan
Ortaöğretim Tesisi Alanı olarak planlanmış olan, dilekçelerde belirtilen alanlar için Ortaöğretim
Tesisi Alanı’ndan çıkarılması ve Konut/Konut+Ticaret alanı olarak planlanması hususunda itirazda
bulunulmaktadır.
Talep 15: Mehmet Akif Mahallesi, Petrol Yolu Caddesi, Güneş Caddesi ve Enes Çitilci Sokak
arasında kalan İlköğretim Tesisi Alanı olarak planlanmış olan, dilekçede belirtilen alan için
İlköğretim Tesisi Alanı’ndan çıkarılması ve Konut alanı olarak planlanması hususunda itirazda
bulunulmaktadır.
2/3
Talep 16: Mehmet Akif Mahallesi, Kuran Kursu Caddesi, Akabe Caddesi, Koçak Sokak ve
Çayırhan Sokak ile çevrili yapı adasında Özel Eğitim Tesisi Alanı olarak planlanmış olan,
dilekçede belirtilen alan için Özel Eğitim Tesisi Alanı’ndan çıkarılması ve Konut+Ticaret alanı
olarak planlanması hususunda itirazda bulunulmaktadır.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Komisyonumuzca yapılan inceleme ve tespitler neticesinde; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
13, 14, 15, 16 nolu Taleplerin plan bütünlüğüne ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına aykırılık
teşkil edeceği, sosyal ve teknik donatı alanlarını azaltıcı nitelikte olacağından dolayı kabulünün
uygun olmayacağı, 11 nolu Talepte ise, söz konusu itirazın bulunduğu 1329 sayılı çok hisseli
kadastral parsel hakkında 1/5000 ölçekli nazım imar planının idare mahkemesi kararı ile iptal
edildiği ve aynı zamanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planında dilekçesinde belirtilen alanın
plan sınırı dışarısında kaldığı tespit edilmiş olup ilgilisi tarafından yapılan itirazın konusuz kalması
sebebi ile kabulünün uygun olmayacağı kanaatine varılmıştır.
Keyfiyet Belediye Meclisi’nin takdirlerine arz olunur.
Mehmet ÇON
Komisyon Başkanı
Gönül ÇOLAK
Üye
Fatih POYRAZ
Başkan Vekili
Muhammed ÇİMEN
Üye
3/3
Zafer SÖĞÜTÇÜ
Üye
T.C.
SULTANBEYLİ BELEDİYE
MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
Tarih
:
Rapor No :
04/09/2014
2014 / 34
İMAR VE PLANLAMA
KOMİSYONU RAPORU
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA
KONU : G-3 Bölgesi Uygulama İmar Planına Askı Süresi İçerisinde Yapılan İtirazlar.
TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi’nin …/09/2014 tarihli oturumunda
Komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ve 2014/31447 sayılı teklifi
üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.
TEKLİFİN GEÇMİŞİ : UİP-3899 Plan İşlem Numaralı, Sultanbeyli G-3 Bölgesi 1/1000
Ölçekli Uygulama İmar Planı 06.05.2011 tarih ve 2011/40 sayılı Sultanbeyli Belediye Meclisi
Kararı ile kabul edilerek onay kararı alınmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletilmiş
olup Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2011 tarih ve 2011/2119 sayılı kararı ile tadilen kabul
edilerek, Büyükşehir Belediye Başkanınca 15.10.2012 tarihinde onanmıştır.
Bahse konu Sultanbeyli İlçesi G-3 Bölgesi Uygulama İmar Planı 14.01.2012 tarih ve
M.34.0.İBB.0.13.47-310.01.03-2013/B.N:562 - İBB No:8401 sayılı İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü yazısı ekinde Başkanlığımıza iletilmiş ve Belediyemizce
18.04.2014-18.05.2014 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.
TEKLİF : Askı süresi içerisinde ilgilileri tarafından İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne yapılan
(UİP-3899,2 Plan İşlem Numarası alınan) imar planı itirazları ile;
Talep 1: Necip Fazıl Mahallesi, Güzergah Sokak, Sincan Sokak, Şükrü Sokak ve Şahlan Sokaklar
arasında kalan, dilekçelerde belirtilen, “İlköğretim Tesis Alanı”nın kaldırılması istenmektedir.
Talep 2: Akşemsettin Mahallesi, 129 nolu adada yer alan, dilekçelerde belirtilen, “İlköğretim
Tesis Alanı”nın kaldırılması ve Akşemsettin Mahallesi 129 ada 9 nolu parselin bir kısmından
geçen yolun iptal edilmesi istenmektedir.
Talep 3: Akşemsettin Mahallesi, 101 ada 20 nolu parselin içerisinde yer aldığı, dilekçede
belirtilen, “İlköğretim Tesis Alanı”nın kaldırılarak söz konusu alanın “Konut” alanına alınması
istenmektedir.
Talep 4: Akşemsettin Mahallesi, Hocalar Sokak, Gürün Sokak ve Karacasu Sokaklar arasında
kalan, dilekçelerde belirtilen, “Ortaöğretim Tesis Alanı”nın kaldırılması, iptal edilmesi ve/veya söz
konusu alanın “Konut” alanına alınması istenmektedir.
Talep 5: Akşemsettin Mahallesi, 127 ve 128 adalar üzerinde yer alan, dilekçelerde belirtilen,
“Ortaöğretim Tesis Alanı”nın kaldırılması, iptal edilmesi ve/veya söz konusu alanın “Konut”
alanına alınması istenmektedir.
Talep 6: Akşemsettin Mahallesi, Petrol Yolu Caddesi, Hoca Ahmet Yesevi Sokak ve Erbil
Sokaklar arasında kalan, dilekçelerde belirtilen, “Ortaöğretim Tesis Alanı”nın kaldırılması, iptal
edilmesi ve/veya söz konusu alanın “Konut” alanına alınması istenmektedir.
1/3
Talep 7: Akşemsettin Mahallesi, 159 nolu adanın bir kısmı üzerinde yer alan, dilekçelerde
belirtilen, “İdari Tesis Alanı”nın kaldırılması, iptal edilmesi ve/veya söz konusu alanın “Konut”
alanına alınması istenmektedir.
Talep 8: Hamidiye Mahallesi, Petrol Yolu Caddesi, Eşrefbey Caddesi ve Hasan Sezai Sokak
arasında kalan, dilekçelerde belirtilen, “İdari Tesis Alanı”nın kaldırılması, iptal edilmesi ve/veya
söz konusu alanın “Konut” ya da “Ticaret+Konut” alanına alınması istenmektedir.
Talep 9: Necip Fazıl Mahallesi, 155 nolu adanın bir kısmı üzerinde yer alan, dilekçelerde
belirtilen, “İdari Tesis Alanı”nın kaldırılması, iptal edilmesi ve/veya söz konusu alanın “Konut” ya
da “Ticaret+Konut” alanına alınması istenmektedir.
Talep 10: Orhangazi Mahallesi, Alparslan Caddesi No: 111’de kalan bina ve arsanın, dilekçede
belirtilen, “İdari Tesis Alanı”nından çıkartılması istenmektedir.
Talep 11: Yavuz Selim Mahallesi, 150 nolu adanın bir kısmı üzerinde yer alan, dilekçelerde
belirtilen, “İdari Tesis Alanı”nın kaldırılması, iptal edilmesi ve/veya söz konusu alanın “Konut” ya
da “Ticaret+Konut” alanına alınması istenmektedir.
Talep 12: Hamidiye Mahallesi, Erbil Sokak No: 41’de yer alan bina ve arsanın, dilekçede
belirtilen, “Belediye Hizmet Alanı”nından çıkartılarak, söz konusu alanın “Konut” ya da
“Ticaret+Konut” alanına alınması istenmektedir.
Talep 13: Necip Fazıl Mahallesi, 186 ada 4 nolu parselin bir kısmı “Belediye Hizmet Alanı” bir
kısmı ise “Yeşil” alanda kalmaktadır. 186 ada 4 nolu parselin, dilekçede belirtilen, “Belediye
Hizmet Alanı” ve “Yeşil” alandan çıkartılarak, söz konusu alanın “Konut” ya da “Ticaret+Konut”
alanına alınması istenmektedir.
Talep 14: Necip Fazıl Mahallesi, Gazitepe Sokak, Mülk Sokak İsmail Gamlı Sokak ve Kambur
Sokak arasında kalan, kısmen 229 ada kısmen 1561 nolu kadastral parsel üzerinde yer alan,
dilekçelerde belirtilen, “Belediye Hizmet Alanı”nın kaldırılması, iptal edilmesi ve/veya söz konusu
alanın “Konut” ya da “Ticaret+Konut” alanına alınması istenmektedir.
Talep 15: Hamidiye Mahallesi, Orhangazi Caddesi, Eşrefbey Caddesi, Kuğulu Cadde ve Halil
Sezai Sokak arasında kalan alanın, dilekçede belirtilen, “Sağlık Tesis Alanı”ndan çıkartılarak, söz
konusu alanın “Konut” alanına alınması istenmektedir.
Talep 16: Necip Fazıl Mahallesi, 155 nolu adanın bir kısmı üzerinde yer alan, dilekçelerde
belirtilen, “Sağlık Tesis Alanı”nın kaldırılması, iptal edilmesi ve/veya söz konusu alanın “Konut”
ya da “Ticaret+Konut” alanına alınması istenmektedir.
Talep 17: Necip Fazıl Mahallesi, 280 nolu ada üzerinde yer alan, dilekçelerde belirtilen, “Sağlık
Tesis Alanı”nın ve Necip Fazıl Mahallesi, 280 ada 10 nolu parselin bir kısmının içerisinde yer
aldığı, dilekçelerde belirtilen, “Dini Tesis Alanı” ve “Trafo” alanının kaldırılması, iptal edilmesi
ve/veya söz konusu alanın “Konut” ya da “Ticaret+Konut” alanına alınması istenmektedir.
Talep 18: Yavuz Selim Mahallesi, 151 nolu ada üzerinde yer alan, dilekçelerde belirtilen, “Sağlık
Tesis Alanı”nın kaldırılması, iptal edilmesi ve/veya söz konusu alanın “Konut” ya da
“Ticaret+Konut” alanına alınması istenmektedir.
Talep 19: Akşemsettin Mahallesi, 159 nolu ada üzerinde yer alan, dilekçelerde belirtilen, “Pazar
Alanı”nın kaldırılması, iptal edilmesi ve/veya söz konusu alanın “Konut” ya da “Ticaret+Konut”
alanına alınması istenmektedir.
Talep 20: Akşemsettin Mahallesi, 114 nolu ada üzerinde yer alan, dilekçelerde belirtilen, “Park
Alanı”nın kaldırılması, iptal edilmesi ve/veya söz konusu alanın “Konut” ya da “Ticaret+Konut”
alanına alınması istenmektedir.
2/3
Talep 21: Akşemsettin Mahallesi, Atatürk Caddesi ile Fatih Bulvarı kesişiminde, 1424 nolu
kadastral parsel içerisinde kalan arsanın ve Fatih Bulvarı Sim Sanayi Sitesi No: 312 de yer alan
binanın park alanında kaldığından bahisle, söz konusu alanların, dilekçelerde belirtilen, “Park
Alanı”nından çıkartılarak “Konut” ya da “Ticaret+Konut” alanına alınması istenmektedir.
Talep 22: Necip Fazıl Mahallesi, 258 ada 6 nolu parsel, 287 ada 2 ve 21 nolu parsellerin içerisinde
yer aldığı, dilekçelerde belirtilen, “Park Alanı”nın kaldırılması, iptal edilmesi ve/veya söz konusu
alanın “Konut” alanına alınması istenmektedir.
Talep 23: Yavuz Selim Mahallesi, Bayraktar Sokak, Ünal Sokak ve Tekkan Sokak kesişiminde
yer alan, dilekçelerde belirtilen, “Park Alanı”nın kaldırılması, iptal edilmesi ve/veya söz konusu
alanın “Konut” alanına alınması istenmektedir.
Talep 24: Orhangazi Mahallesi, Cihan Cadde, Pirahmet Sokak 3 nolu taşınmazın “Dere Yapı
Yaklaşma Alanı” içerisinde kaldığı, İSKİ Su Havzaları Yönetmeliği’nin değiştiğinden bahisle, söz
konusu taşınmazın yer aldığı alanın “Konut”, “Ticaret” ya da “Ticaret+Konut” alanına alınması
istenmektedir.
Talep 25: Hamidiye Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi No 55 ve 57 üzerinde yer alan,
dilekçelerde belirtilen, “Teknik Altyapı Alanı”nın kaldırılması, iptal edilmesi ve/veya söz konusu
alanın “Konut”, “Ticaret” ya da “Ticaret+Konut” alanına alınması istenmektedir.
Talep 26: Necip Fazıl Mahallesi, 156 nolu ada üzerinde yer alan, dilekçelerde belirtilen, “Teknik
Altyapı Alanı”nın kaldırılması, iptal edilmesi ve/veya söz konusu alanın “Konut”, “Ticaret” ya da
“Ticaret+Konut” alanına alınması istenmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Komisyonumuzca yapılan inceleme ve tespitler neticesinde; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25 ve 26 nolu Taleplerin plan bütünlüğüne ve 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planına aykırılık teşkil edeceği, sosyal ve teknik donatı alanlarını azaltıcı
nitelikte olacağından dolayı kabulünün uygun olmayacağı, 24 nolu Talepte Dere Yapı Yaklaşma
alanından çıkartılması istenilen taşınmazın, mer’i imar planında “Konut” alanında kaldığı tespit
edilmiş ve bundan dolayı itirazın kabulünün uygun olmayacağı, 21 nolu Talebe ilişkin dosyanın
Müdürlüğüne incelenmek üzere iadesi ve sonraki meclis toplantılarında görüşülmesinin uygun
olacağı kanaatine varılmıştır.
Keyfiyet Belediye Meclisi’nin takdirlerine arz olunur.
Mehmet ÇON
Komisyon Başkanı
Gönül ÇOLAK
Üye
Fatih POYRAZ
Başkan Vekili
Muhammed ÇİMEN
Üye
3/3
Zafer SÖĞÜTÇÜ
Üye
Download

imar planlama ve gecekondu komisyonu raporu