T.C.
SULTANBEYLİ BELEDİYE
MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
Tarih
:
Rapor No :
06/11/2014
2014 / 42
İMAR VE PLANLAMA
KOMİSYONU RAPORU
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA
KONU : K-4 Bölgesi Uygulama İmar Planı Askı İtirazları.
TEKLİFİN ÖZÜ :Sultanbeyli Belediye Meclisi’nin 03/11/2014 tarihli oturumunda
Komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24/10/2014 tarih ve 201439677 sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.
TEKLİFİN GEÇMİŞİ : UİP-3896 Plan İşlem Numaralı Sultanbeyli K-4 Bölgesi 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planı 04.05.2011 tarih ve 2011/36 sayılı Sultanbeyli Belediye Meclisi Kararı ile
kabul edilerek onay kararı alınmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletilmiş olup
Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2011 tarih ve 2011/2117 sayılı kararı ile tadilen kabul
edilerek, Büyükşehir Belediye Başkanınca 30.11.2011 tarihinde onanmıştır.
Bahse konu Sultanbeyli İlçesi K-4 Bölgesi Uygulama İmar Planı 08.02.2012 tarih ve
M.34.0.İBB.0.13.47-310.01.03-2012/133434-B.N:984-İBB No:24446 saylı İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü yazısı ekinde Başkanlığımıza iletilmiş ve Belediyemizce
09.05.2014-08.06.2014 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.
TEKLİF : Askı süresi içerisinde ilgilileri tarafından İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne yapılan
imar planı itirazları ile;
Talep 1:
İlgi (2-1 ˗˗ 2-8) dilekçeler ile; Ahmet Yesevi Mahallesi Çiğdem Sokak, Akın Sokak ve
Yazlık Sokak arasında kalan “ Temel Eğitim Öncesi Eğitim Alanı” nın kaldırılması ve “Konut”
alanına alınması talep edilmektedir.
Talep 2:
İlgi (3) dilekçe ile; Turgut Reis Mahallesinde, Osmangazi Caddesi ve Baki Sokak arasında
kalan “ Temel Eğitim Öncesi Eğitim Alanı” nın kaldırılması ve “Konut” alanına alınması talep
edilmektedir.
Talep 3:
İlgi (4-1 ˗˗ 4-2) dilekçe ile; Mecidiye Mahallesi, Samsun Cadde Hiza Sokak arasında kalan
“ Temel Eğitim Öncesi Eğitim Alanı” nın kaldırılması ve “Konut” alanına alınması talep
edilmektedir.
Talep 4:
İlgi (5-1 ˗˗ 5-2) dilekçe ile; Mecidiye Mahallesi, Malazgirt Cadde, Medeni Sokak arasında
kalan “ Temel Eğitim Öncesi Eğitim Alanı” nın kaldırılması ve “Konut” alanına alınması talep
edilmektedir.
Talep 5:
İlgi (6-1 ˗ 6-21) dilekçe ile; Turgut Reis Mahallesi, Çamlık Caddesi, Bağlık Caddesi ve
Koyunlu Sokak arasında kalan “İlköğretim Tesis Alanı” nın kaldırılması ve “Konut” alanına
alınması talep edilmektedir.
1/4
Talep 6:
İlgi (7-1 ˗ 7-12) dilekçe ile; Ahmet Yesevi Mahallesi, Gündüz Sokak, Demirci Sokak
arasında kalan “İlköğretim Tesis Alanı” nın kaldırılması ve “Konut” alanına alınması talep
edilmektedir.
Talep 7:
İlgi (8) dilekçe ile; Mecidiye Mahallesi, Işılay Sokak ve Selçuk Cadde arasında kalan
“İlköğretim Tesis Alanı” nın kaldırılması ve “Konut” alanına alınması talep edilmektedir.
Talep 8:
İlgi (9-1 ˗ 9-18) dilekçe ile; Battalgazi Mahallesi, Selçukhan Cadde Tophane Sokak, Saraç
Sokak ve Sıddık Sokak arasında kalan “İlköğretim Tesis Alanı” nın kaldırılması ve “Konut”
alanına alınması talep edilmektedir.
Talep 9:
İlgi (10-1 ˗ 10-16) dilekçe ile; Ahmet Yesevi Mahallesi, Kaptanı Derya Cadde, Ensar Cadde
ve Kanuni Sokak arasında kalan “İlköğretim Tesis Alanı” nın kaldırılması ve “Konut” alanına
alınması talep edilmektedir.
Talep 10:
İlgi (11) dilekçe ile; Turgut Reis Mahallesi, Cilvegözü Sokak ve Ardahan Sokak arasında
kalan “İlköğretim Tesis Alanı” nın kaldırılması ve “Konut” alanına alınması talep edilmektedir.
Talep 11:
İlgi (12-1 ˗ 12-8) dilekçe ile; Battalgazi Mahallesi, Selçukhan Cadde Ezan Sokak, Koçyiğit
Sokak ve İnziva Sokak arasında kalan “İlköğretim Tesis Alanı” nın kaldırılması ve “Konut”
alanına alınması talep edilmektedir.
Talep 12:
İlgi (13-1 ˗ 13-3) dilekçe ile; Battalgazi Mahallesi, Öykü Sokak, Yelken Sokak arasında
kalan “İlköğretim Tesis Alanı” nın kaldırılması ve “Konut” alanına alınması talep edilmektedir.
Talep 13:
İlgi (14-1 ˗ 14-27) dilekçe ile; Turgut Reis Mahallesi, Yaman Sokak ve İtimat Sokak
arasında kalan “Orta Öğretim Tesis Alanı” nın kaldırılması ve “Konut” alanına alınması talep
edilmektedir. İlgi 14-3 sayılı dilekçe söz konusu “Orta Öğretim Tesis Alanı” ve “Park” alanına
itiraz edilmektedir. İlgi 14-27 sayılı dilekçede söz konusu alan “Konut” alanında olup okul alanına
itiraz edilmektedir.
Talep 14:
İlgi (15-1 ˗ 15-8) dilekçe ile; Battalgazi Mahallesi, Yunus Emre Caddesi ve Gündüz Sokak
arasında kalan “Orta Öğretim Tesis Alanı” nın kaldırılması ve “Konut” alanına alınması talep
edilmektedir. İlgi 15-4 ve 15-7 dilekçe söz konusu “Orta Öğretim Tesis Alanı” ve “Park Alanı”
alanına itiraz edilmektedir.
Talep 15:
İlgi (16-1 ˗ 16-2) dilekçe ile; Mecidiye Mahallesi, Samsun Caddesi ve Sahabe Sokak
arasında kalan “Orta Öğretim Tesis Alanı” nın kaldırılması ve “Konut” alanına alınması talep
edilmektedir.
Talep 16:
İlgi (17-1 ˗ 17-14) dilekçe ile; Ahmet Yesevi Mahallesi, Kaptanı Derya Caddesi ve Sema
Sokak arasında kalan “Orta Öğretim Tesis Alanı” nın kaldırılması ve “Konut” alanına alınması
talep edilmektedir.
Talep 17:
İlgi (18-1 ˗˗ 18-3) dilekçeler ile; Ahmet Yesevi Mahallesi, Gündüz ve Demirci sokak
arasında kalan alanın “Teknik Altyapı Alanı” ndan çıkarılması talep edilmektedir.
2/4
Talep 18:
İlgi (19-1 ˗˗ 19-5) dilekçe ile; Battalgazi Mahallesi, Kültür, İnziva ve Gözlüce Sokak
arasında kalan “Teknik Altyapı Alanı” nın kaldırılması talep edilmektedir.
Talep 19:
İlgi (20) dilekçe ile; Turgut Reis Mahallesi, Muhammet İkbal Cadde ve Samet Sokak
arasında kalan “ Dini Tesis Alanı” nın K-4 Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında
alansal olarak küçültüldüğünü ve alanın dikdörtgen şeklinde planlara işlenmesi talep edilmektedir.
Talep 20:
İlgi (21-1 ˗ 21-2) dilekçe ile; Mecidiye Mahallesi, Fatih Bulvarı, Amasya Cadde ve Cumhur
Sokak arasında kalan “ Dini Tesis Alanı” nın kaldırılması talep edilmektedir.
Talep 21:
İlgi (22) dilekçe ile; Turgut Reis Mahallesi, Fatih Bulvarı No:312’de bulunan taşınmazın “
Dini Tesis Alanı” ve “Yeşil Alan” dan çıkarılması ve taşınmaz üzerinde bulunan 50m2 alanlı
betonarme binanın hali hazır haritalara işlenmesi talep edilmektedir.
Talep 22:
İlgi (23-1 ˗ 23-2) dilekçe ile; Battalgazi Mahallesi, Şark Cadde, Ezan ve Şahin Sokak
arasında kalan “Sağlık Tesis Alanı” nın kaldırılması ve “Konut” alanına alınması talep
edilmektedir.
Talep 23:
İlgi (24) dilekçe ile; Turgut Reis Mahallesi, Ardahan Sokak 6 numaraya tekabül eden alan
“Sağlık Tesis Alanı” nın kaldırılması ve “Konut” alanına alınması talep edilmektedir.
Talep 24:
İlgi (25) dilekçe ile; Battalgazi Mahallesi, Selçukhan Cadde ve Düzey Sokak arasında
kalan “Sağlık Tesis Alanı” nın kaldırılması talep edilmektedir.
Talep 25:
İlgi (26) dilekçe ile; Mecidiye Mahallesi, Fatih Bulvarı, Demokrasi Cadde ve Safahat
Sokak arasında kalan “Özel Sağlık Tesis Alanı” nın özel sağlık ve özel eğitim alanına alınması ve
0.25 olan emsal değerinin E:1.5 olması talep edilmektedir.
Talep 26:
İlgi (27) dilekçe ile; Mecidiye Mahallesi, 133 ada 11 parselin mahreç aldığı “Otopark”
alanının yol olarak açılarak kanalizasyon sorununun çözülmesi talep edilmektedir.
Talep 27:
İlgi (28-1 ˗ 28-2) dilekçe ile; Battalgazi Mahallesi, Gözlüce ve Kültür Sokak arasında kalan
“Otopark Alanı” nın kaldırılması talep edilmektedir.
Talep 28:
İlgi (29) dilekçe ile; Battalgazi Mahallesi, Biberlik Caddesi No:20 de bulunan taşınmazın
mahreç aldığı “Otopark Alanı” nın kaldırılması ve “Konut” alanına alınması talep edilmektedir.
Talep 29:
İlgi (30-1 ˗ 30-3) dilekçe ile; Mecidiye Mahallesi, Fatih Bulvarı, Mozaik Sokak arasında
kalan “İdari Tesis Alanı” nın kaldırılması talep edilmektedir.
Talep 30:
İlgi (31-1 ˗ 31-4) dilekçe ile; Battalgazi Mahallesi, 263 ada 1,2,3,4 ve 10 parselin “İdari
Tesis Alanı” ndan çıkarılması talep edilmektedir.
Talep 31:
İlgi (32) dilekçe ile; Battalgazi Mahallesi, 181 ada 1 parselin “İdari Tesis Alanı” ndan
çıkarılması talep edilmektedir.
3/4
Talep 32:
İlgi (33) dilekçe ile; Turgut Reis Mahallesi, Yeniyol Sokak 3 nolu taşınmazın “Dini Tesis
Alanı” ve “İdari Tesis Alanı” ndan çıkarılması ve “Konut Alanı” na alınması talep edilmektedir.
Talep 33:
İlgi (34) dilekçe ile; Battalgazi Mahallesi, 273 ada 11 nolu parselin yol alanından
çıkarılması ve “Konut Alanı” na alınması talep edilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Komisyonumuzca yapılan inceleme ve tespitler neticesinde; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11,12, 13, 14, 15, 16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,29,30,31, nolu taleplerin plan bütünlüğüne ve
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına aykırılık teşkil edeceği, yoğunluk arttırıcı nitelikte olacağı,
sosyal ve teknik donatı alanlarını azaltıcı nitelikte olacağından dolayı kabulünün uygun
olmayacağı, 25 nolu talebin Müdürlüğüne incelenmek üzere iadesi ve sonraki meclis
toplantılarında görüşülmesi, 28 ve 32 nolu taleplerin komisyon bilgi paftasında düzenlendiği
şekliyle kabulünün, 33 nolu talebin aynen kabulünün uygun olacağı kanaatine varılmıştır.
Keyfiyet Belediye Meclisi’nin takdirlerine arz olunur.
Mehmet ÇON
Komisyon Başkanı
Gönül ÇOLAK
Üye
Fatih POYRAZ
Başkan Vekili
Muhammed ÇİMEN
Üye
4/4
Zafer SÖĞÜTÇÜ
Üye
T.C.
SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih
KOMİSYON RAPORLARI
: 02.12.2014
Rapor No: 2014 / 27
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA
KONU : İptal-İhdas.
TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi’nin 01/12/2014 tarihli oturumunda Komisyonumuza havale
edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 30/10/2014 tarih ve 40504 sayılı teklifi üzerinde
inceleme yapılması talep edilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Komisyonumuzca yapılan inceleme ve tespitler neticesinde; Belediye
ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair
Yönetmeliğin 11’nci maddesine uygun olarak hazırlanan ve teklif ekinde sunulan (II) ve (III) sayılı
cetvellerde belirtilen İptal-İhdas işleminin kabulünün 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’nci
maddesinin (L) bendine uygun olacağı kanaatine varılmıştır.
Keyfiyet Belediye Meclisi’nin takdirlerine arz olunur.
Av. Yavuz KOLBOYU
Komisyon Başkanı
Nezir TÜYSÜZ
Başkan Vekili
Servet AYHAN
Üye
Tahir EMANET
Üye
Ahmet SUBAŞI
Üye
T.C.
SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ
HUKUK KOMİSYONU-PLAN VE
Tarih
:102.12.2014
Rapor No:
2014 / 16
BÜTÇE KOMİSYONU
MÜŞTEREK RAPORU
KONU : 2015-2016 Yıllarında İş Makinaları, Kamyon, Kamyonet, Dorseli Çekici Kiralanması
Hizmeti Alım İşi.
TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi’nin 01/12/2014 tarihli oturumunda Komisyonlarımıza havale
edilen Fen İşleri Müdürlüğü’nün 28/10/2014 tarih ve 40300 sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması
talep edilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Komisyonlarımızca yapılan inceleme neticesinde; Belediyemiz
hizmetlerinde kullanılacak olan İş Makinaları, Kamyon, Kamyonet, Dorseli Çekici Kiralanması
Hizmeti Alım İşine ait ihalenin Belediyemiz açısından daha uygun tekliflerin verilmesini temin
edeceği ve her yıl yapılacak olan ihale masraflarının önleyeceğinden 01/01/2015 - 31/12/2016
tarihleri arasında yıllara sari olarak ihaleye çıkarılmasının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67’nci
maddesine uygun olacağı kanaatine varılmıştır.
Keyfiyet Belediye Meclisi’nin takdirlerine arz olunur.
HUKUK KOMİSYONU
Av.Yavuz KOLBOYU
Komisyon Başkanı
Servet AYHAN
Üye
Nezir TÜYSÜZ
Başkan Vekili
Ahmet SUBAŞI
Üye
Tahir EMANET
Üye
BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU
Hüseyin SEZER
Komisyon Başkanı
Faruk LAFÇI
Üye
Mehmet YAMAN
Başkan Vekili
Murat ÇELEBİ
Üye
Ahmet DEMİR
Üye
T.C.
SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih
KOMİSYON RAPORLARI
: 04.12.2014
Rapor No: 2014 / 28
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA
KONU : Fen İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği.
TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi’nin 01/12/2014 tarihli oturumunda Komisyonumuza havale
edilen Fen İşleri Müdürlüğü’nün 15/10/2014 tarih ve 36393-4 sayılı teklifi üzerinde inceleme
yapılması talep edilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Komisyonumuzca yapılan inceleme ve tespitler neticesinde; 5393 Sayılı
Belediye Kanunu’nun 15’nci maddesine uygun olarak hazırlanan “Fen İşleri Müdürlüğü
Yönetmeliği.” nin kabulünün aynı Kanunun 18’nci maddesinin (m) bendine uygun olacağı
kanaatine varılmıştır.
Keyfiyet Belediye Meclisi’nin takdirlerine arz olunur.
Av. Yavuz KOLBOYU
Komisyon Başkanı
Nezir TÜYSÜZ
Başkan Vekili
Servet AYHAN
Üye
Tahir EMANET
Üye
Ahmet SUBAŞI
Üye
T.C.
SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih
KOMİSYON RAPORLARI
: 04/12/2014
Rapor No : 2014 / 11
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
RAPORU
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA
KONU : Ödenek Aktarma.
TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi’nin 01.12.2014 tarihli oturumunda komisyonumuza havale
edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26/11/2014 tarih ve 46663 sayılı teklifi üzerinde
komisyonumuzca inceleme yapılması talep edilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde Müdürlüklerde
kullanılmayan 90.000,00.- (DOKSANBİN) TL ödeneğin teklif ekinde sunulan müdürlüğün ilgili
koduna aktarılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36’ncı maddesi ile
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’nci maddesinin (b) bendine uygun olacağı kanaatine
varılmıştır.
Keyfiyet Belediye Meclisinin takdirlerine arz olunur.
Hüseyin SEZER
Komisyon Başkanı
Mehmet YAMAN
Başkan Vekili
Faruk LAFÇI
Üye
Murat ÇELEBİ
Üye
Ahmet DEMİR
Üye
T.C.
SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih
KOMİSYON RAPORLARI
: 04/12/2014
Rapor No : 2014 / 12
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
RAPORU
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA
KONU : 2015 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi ve Çevre Temizlik Vergisi Tarifesi.
TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi’nin 01.12.2014 tarihli oturumunda komisyonumuza havale
edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 24/11/2014 tarih ve 45197 sayılı teklifi üzerinde
komisyonumuzca inceleme yapılması talep edilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Teklif üzerinde komisyonumuzca yapılan inceleme ve tespitler
neticesinde; Belediyemizin 2015 Mali Yılında Uygulayacağı Hizmet Ücret Tarifesi ile Çevre
Temizlik Vergisi Tarifesini gösteren Müdürlük teklifinin komisyonumuz tarafından yapılan
değişikliklerle beraber kabulünün 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’nci maddesinin (f) bendi
ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun mükerrer 44’ncü maddesine uygun olacağı kanaatine
varılmıştır.
Keyfiyet Belediye Meclisinin takdirlerine arz olunur.
Hüseyin SEZER
Komisyon Başkanı
Mehmet YAMAN
Başkan Vekili
Faruk LAFÇI
Üye
Murat ÇELEBİ
Üye
Ahmet DEMİR
Üye
Download

imar planlama ve gecekondu komisyonu raporu