.
MALOPRODAJNI CJENIK: VANBRODSKI MOTORI
EVINRUDE –E –TEC
Važeći od 01.02.2014.
KS
b oj a
d u ž in a
nog e
DEL
DPL/DPSL
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
plava/bijela
plava/bijela
plava
plava/bijela
plava
plava/bijela
plava/bijela
plava/bijela
plava/bijela
plava/bijela
plava/bijela
plava
plava/bijela
15"
20"
15"
20"
20"
20"
20"
15"
20"
20"
20"
20"
20"
E40 DRL
E40 DPL / DSL
E40 DTL
40
40
40
plava
plava/bijela
plava
20"
20"
20"
E50 DPL / DSL
E50 DTL
50
50
plava/bijela
plava
20"
20"
E55 MRL
E55 MJRL
55
55
črna
črna
20"
20"
E60 DPL /
E60 DTL
60
60
plava/bijela
plava
20"
20"
daljinsko upravljanje
ručna komanda
Električno
Električno
2
2
109
113
53.124,00
53.124,00
E75
E90
E90
E90
E90
75
90
90
90
plava/bijela
plava/bijela
bijela
20"
20"
25"
daljinsko upravljanje
daljinsko upravljanje
daljinsko upravljanje
Električno
Električno
Električno
3
3
3
145
145
152
62.244,00
66.804,00
68.324,00
76.760,00
78.280,00
115
115
115
115
115
plava/bijela
plava/bijela
bijela
plava/bijela
bijela
20"
25"
25"
20"
25"
E V I N R UDE E -T E C V - 4
daljinsko upravljanje
Električno
daljinsko upravljanje
Električno
daljinsko upravljanje
Električno
daljinsko upravljanje
Električno
daljinsko upravljanje
Električno
V-4
V-4
V-4
V-4
V-4
170
177
177
177
184
76.760,00
78.280,00
78.052,00
79.420,00
81.320,00
E130 DPL /
E130 DPX
E130 DCX
130
130
130
plava/bijela
bijela
bijela
20"
25"
25"
daljinsko upravljanje
daljinsko upravljanje
daljinsko upravljanje
Električno
Električno
Električno
V-4
V-4
V-4
177
184
184
79.268,00
81.320,00
81.320,00
E150
E150
E150
E150
E150
DPL /
DBX /
DCX
PX ICON
CX ICON
150
150
150
150
150
plava/bijela
plava/bijela
bijela
bijela
bijela
20"
25"
25"
25"
25"
E V I N R UDE E -T E C V - 6
daljinsko upravljanje
Električno
daljinsko upravljanje
Električno
daljinsko upravljanje
Električno
daljinsko upravljanje
Električno
daljinsko upravljanje
Električno
V-6
V-6
V-6
V-6
V-6
190
196
196
196
196
98.040,00
99.864,00
99.864,00
101.840,0
101.840,0
E150
E175
E175
E175
E200
E200
E200
E200
E200
E200
DHL /
DPL /
DCX
DPX
DPL /
DCX
DPX
DHL /
PX ICON
CX ICON
150
175
175
175
200
200
200
200
200
200
plava/bijela
plava/bijela
bijela
bijela
plava/bijela
bijela
bijela
plava/bijela
bijela
bijela
20"
20"
25"
25"
20"
25"
25"
20"
25"
25"
daljinsko
daljinsko
daljinsko
daljinsko
daljinsko
daljinsko
daljinsko
daljinsko
daljinsko
daljinsko
V-6
V-6
V-6
V-6
V-6
V-6
V-6
V-6
V-6
V-6
190
190
196
196
190
196
196
228
196
196
102.980,0
106.324,0
107.920,0
107.920,0
Oz n a ka
m o d e la
E25
E25
E25
E25
E25
E25
E25
E30
E30
E30
E30
E30
E30
DR/DRS
DRL/DRSL
DTE
DEL
DTL/DTSL
DPL/DPSL
DR/DRS
DRL/DRSL
DTL/DTSL
DPL / DSL
DPL / DSL
DPX
DHL / HSL
HSX
E115
E115
E115
E115
E115
DPL /
DBX /
DCX
DHL /
DHX
Br.
c i lin d a r
ma sa
u kg
MPC s
P D V -om u
E V I N R UDE E -T E C I NL I N E
ručna komanda
Ručno
ručna komanda
Ručno
ručna komanda
Ručno /Električno
ručna komanda
Ručno/Električno
daljinsko upravljanje
Ručno/Električno
ručna komanda
Ručno/Električno
daljinsko upravljanje
Ručno/Električno
ručna komanda
Ručno
ručna komanda
Ručno
ručna komanda
Ručno/Električno
ručna komanda
Ručno/Električno
daljinsko upravljanje
Ručno/Električno
daljinsko upravljanje
Ručno/Električno
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
66
68
72
73
71
83
80
66
68
83
73
71
80
29.830,00
30.096,00
31.198,00
31.464,00
31.464,00
33.972,00
33.972,00
ručna komanda
daljinsko upravljanje
ručna komanda
Ručno
Električno
Električno
2
2
2
105
109
113
39.900,00
45.524,00
45.524,00
daljinsko upravljanje
Električno
ručna komanda
Električno
E V I N R U D E E - T E C M U LT I F U E L
ručna komanda
Ručno
ručna komanda
Ručno
2
2
109
109
47.272,00
47.272,00
Up r av l j an j e
upravljanje
upravljanje
upravljanje
upravljanje
upravljanje
upravljanje
upravljanje
upravljanje
upravljanje
upravljanje
p a l je n j e
Električno
Električno
Električno
Električno
Električno
Električno
Električno
Električno
Električno
Električno
2
2
31.616,00
31.844,00
35.568,00
33.212,00
33.212,00
35.568,00
107.160,0
133.000,0
114.456,0
116.204,0
116.204,0
123.880,0
118.180,0
118.180,0
E200
E200
E200
E200
DHX
HX ICON
XC ICON
HCX
200
200
200
200
bijela
bijela
bijela
bijela
25"
25"
25"
25"
daljinsko
daljinsko
daljinsko
daljinsko
upravljanje
upravljanje
upravljanje
upravljanje
Električno
Električno
Električno
Električno
V-6
V-6
V-6
V-6
238
238
238
238
126.160,0
129.580,0
129.580,0
126.160,0
E225
E225
E225
E225
E225
E225
DHL /
PX ICON
CX ICON
DCX
DHX
DPX
225
225
225
225
225
225
plava/bijela
bijela
bijela
bijela
plava
bijela
20"
25"
25"
25"
25"
25"
daljinsko
daljinsko
daljinsko
daljinsko
daljinsko
daljinsko
upravljanje
upravljanje
upravljanje
upravljanje
upravljanje
upravljanje
Električno
Električno
Električno
Električno
Električno
Električno
V-6
V-6
V-6
V-6
V-6
V-6
228
238
238
238
232
238
133.380,0
130.112,0
130.112,0
126.540,0
133.380,0
126.540,0
E250
E250
E250
E250
E250
E250
E250
E250
E250
E250
DCX
CX/ICON
DPX
PX/ICON
DCZ
CZ/ICON
DPZ
PZ/ICON
DHL /
DHX
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
bijela
bijela
bijela
bijela
bijela
bijela
bijela
bijela
plava/bijela
plava
25"
25"
25"
25"
30"
30"
30"
30"
20"
25"
daljinsko
daljinsko
daljinsko
daljinsko
daljinsko
daljinsko
daljinsko
daljinsko
daljinsko
daljinsko
upravljanje
upravljanje
upravljanje
upravljanje
upravljanje
upravljanje
upravljanje
upravljanje
upravljanje
upravljanje
Električno
Električno
Električno
Električno
Električno
Električno
Električno
Električno
Električno
Električno
V-6
V-6
V-6
V-6
V-6
V-6
V-6
V-6
V-6
V-6
238
238
238
238
240
240
240
240
230
234
141.930,0
145.388,0
141.930,0
145.312,0
143.716,0
147.288,0
143.716,0
147.288,0
145.160,0
151.240,0
E300
E300
E300
E300
E300
E300
E300
E300
E300
DSL
DPX
PX/ICON
DCX
CX/ICON
DPZ
PZ/ICON
DCZ
CZ/ICON
300
300
300
300
300
300
300
300
300
bijela
bijela
bijela
bijela
bijela
bijela
bijela
bijela
bijela
20"
25"
25"
25"
25"
30"
30"
30"
30"
daljinsko
daljinsko
daljinsko
daljinsko
daljinsko
daljinsko
daljinsko
daljinsko
daljinsko
upravljanje
upravljanje
upravljanje
upravljanje
upravljanje
upravljanje
upravljanje
upravljanje
upravljanje
Električno
Električno
Električno
Električno
Električno
Električno
Električno
Električno
Električno
V-6
V-6
V-6
V-6
V-6
V-6
V-6
V-6
V-6
240
240
240
240
240
242
242
242
242
151.240,0
157.320,0
157.016,0
157.320,0
157.016,0
155.268,0
154.964,0
155.268,0
154.964.0
Oz n a k a
mo d e l a
ks
boj a
du ž i na
noge
Upr avl j anj e
pal j e nj e
Br .
ci l i n
Ma s
a u
MP C s
PD V - om u
18,
9.006,00
10.640,0
E V I N R U D E M A L I 4 - T A KT N I M O T O R I
B3 R4
3,5
plava
15"/381 mm
ručna komanda
ručno
1
B4 R4
4
plava
15"/381 mm
ručna komanda
ručno
1
26
B4 RL4
4
plava
20"/508 mm
ručna komanda
ručno
1
26
B6 R4
6
plava
15"/381 mm
ručna komanda
ručno
1
25
B6 RL4
6
plava
20"/508 mm
ručna komanda
ručno
1
25
B6 RX4
6
plava
25"/635 mm
ručna komanda
ručno
1
25
B10 R4
9,8
plava
15"/381 mm
ručna komanda
ručno
2
37
B10 RL4
9,8
plava
20"/508 mm
ručna komanda
ručno
2
37
B10 TEL4
9,8
plava
20"/508 mm
ručna komanda
električno
2
37
električno
2
37
21.812,0
0
20.596,0
B10 EL4
9,8
plava
20"/508 mm
daljinsko
upravljanje
B15 R4
15
plava
15"/381 mm
ručna komanda
ručno
2
52
B15 RL4
15
plava
20"/508 mm
ručna komanda
ručno
2
52
B15 TE4
15
plava
15"/381 mm
ručna komanda
električno
2
52
B15 TEL4
15
plava
20"/508 mm
ručna komanda
električno
2
52
B15 PL4
15
plava
20"/508 mm
daljinsko
upravljanje
električno
2
52
.
10.640,0
11.263,0
11.263,0
12.130,0
16.948,0
16.948,0
20.596,0
20.596,0
24.776,0
24.776,0
30.400,0
0
Maloprodajni cjenik je važeći od 01.02.2014.
Paritet: FCO Trogir
Trošarina i montaža motora nisu uključeni u cijenu.
Duljina noge: kratka 15"/ 381mm, duga: L 20"/ 508 mm, extra duga: X 25"/ 635 mm, exta exta duga: Z
30"/ 762 mm
E- el.start / R- ručni start i upravljanje, / H. – H.O. version/ P-power trim
tilt / C – counter
Pixma centar, Andrije Hebranga 10, 21220 TROGIR Tel:/Fax: 021/884-166;
021/796-157 www.pixma-centar.com
Email:[email protected]
Download

CJENIK preuzmite ovdje