EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION
JIŽNÍ ČECHY – DOLNÍ BAVORSKO
Vytápění a využití obnovitelných zdrojů energie se zaměřením na
nízkoenergetickou a pasivní výstavbu
AKUMULACE
Investice do Vaší budoucnosti
Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj
AKUMULACE
Akumulace tepelné energie
Malá tepelná ztráta RD
velký zdroj tepelné energie
2
AKUMULACE
Akumulace tepelné energie
Doba nabíjení akumulační nádoby
Zadání
Výpočet
VAN = 500 (l)
QZDROJ = 10 (kW)
t1 = 55 (°C)
t2 = 65 (°C)
teplotní spád otopné
soustavy 45/55 (°C)
t = 0,58 h = 35 min
3
AKUMULACE
Akumulace tepelné energie
Doba nabíjení akumulační nádoby
Zadání
Výpočet
VAN = 500 (l)
QZDROJ = 10 (kW)
t1 = 55 (°C)
t2 = 85 (°C)
teplotní spád otopné
soustavy 45/55 (°C)
SCHÉMA (TRV)
t = 1,75 h = 105 min
4
AKUMULACE
Akumulace tepelné energie
Doba nabíjení akumulační nádoby
Zadání
Výpočet
VAN = 500 (l)
QZDROJ = 5 (kW)
t1 = 55 (°C)
t2 = 85 (°C)
teplotní spád otopné
soustavy 45/55 (°C)
SCHÉMA (TRV)
t = 3,5 h = 210 min
5
AKUMULACE
Akumulace tepelné energie
Doba vybíjení akumulační nádoby
Zadání
Výpočet
VAN = 500 (l)
QZTR = 2,9 (kW)
t1 = 55 (°C)
t2 = 85 (°C)
teplotní spád otopné
soustavy 45/55 (°C)
SCHÉMA (TRV)
t = 6,0 h
6
AKUMULACE
Akumulace tepelné energie
Nabíjení a vybíjení
akumulační nádoby
–
současně
7
AKUMULACE
8
AKUMULACE
Akumulace tepelné energie
Ukázka výpočtů
9
AKUMULACE
Akumulační zásobník
(stratifikace)
příprava TV
10
AKUMULACE
Nabíjení
vybíjení
AN
(příprava TV)
11
AKUMULACE
Parametry
VARIANTA 1
objem (m3)
VA
0,3
vnitřní průměr potrubí (mm)
d1
0,042
vnější průměr potrubí (mm)
d2
0,047
průměr výměníku (v ose)
dhx
0,435
rozteč šroubovice (mm)
hšr
0,055
celková výška výměníku (mm)
hhx
0,495
plocha výměníku (mm2)
Shx
2,02
délka potrubí výměníku (mm)
lhx
13,7
rychlost potrubí výměníku (m/s)
vhx
0,267
objemový průtok
V
0,000370
hmotnostní průtok (kg/s)
m
0,365
teplotní spád (K)
∆t
6
12
AKUMULACE
Nabíjení AN
13
AKUMULACE
Vybíjení AN
M=0,125 (kg/s)
14
AKUMULACE
Vybíjení AN
M=0,500 (kg/s)
15
AKUMULACE
t (°C) 60
50
40
30
a1
a5
20
vym_out
10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
čas (min)
16
AKUMULACE
t (°C) 60
a1
a2
50
a3
a4
40
a5
30
20
10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
čas (min)
17
AKUMULACE
t (°C) 60
a1
a2
50
a3
a4
40
a5
30
20
10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
čas (min)
18
AKUMULACE
Roční spotřeba tepelné energie pro přípravu TV
Zadání:
Výpočet
Počet osob n = 4
Denní dávka TV na osobu
d = 40 (l/os,den)
t1 = 10 (°C)
t2 = 55 (°C)
Do kontextu s potřebou pro vytápění
19
AKUMULACE
Poznámky
20
Download

akumulace - Energetický region