Dětská psychiatrická léčebna v Lounech
si Vás dovoluje pozvat dne 25.11.2011
při příležitosti 50. výročí založení léčebny
na
DEN DĚTSKÉ PSYCHIATRIE
Program:
09.00 – 09.50
Registrace,prohlídka léčebny, coffee break
09.50 – 10.00
Zahájení, MUDr. Ivana Schejbalová
10.00 – 11.00
Proměny psychických poruch a mentálních retardací u dětí
v průběhu posledních 50 let,
odborný asistent FF UK Praha PhDr. Jaroslav Šturma
11.00 – 11.30
Historie a přehled terapeutických aktivit za 50 let existence
léčebny, MUDr. Jiří Klazar
11.30 – 12.30
Oběd
12.30 – 13.00
Sebepoškozování u dětí a adolescentů – výzkum v DPL
Louny, MUDr. Alexandra Trefilová
13.00 – 13.30
Stoupající počet úzkostí u dětí, MUDr. Ilona Grimová
13.30 – 14.00
Diskuse, závěr
Kubicová Hana
hlavní sestra
MUDr.Schejbalová Ivana
ředitelka DPL
Download

DEN DĚTSKÉ PSYCHIATRIE