2014 YILINDA UYGULANACAK MALİ YETERLİLİK, MİNİMUM YATIRIM VE ENTEGRE TESİS
FİZİKİ YATIRIM TUTARLARI
A . 5965 sayılı Kanunla değişik 3213 sayılı Maden Kanununun 13. Maddesinde ve
Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin 94. ve 156. maddelerinde yer alan teminat
miktarı yeniden değerleme oranına göre güncellenerek 2014 yılında 13.306,00 TL
(onüçbinüçyüzaltı Türk Lirası) olarak uygulanacaktır. . MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı
Taşları Maden Ve Mermer
B . 2012 yılında Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin 13. Maddesi ve EK-2 de
yer alan MALİ YETERLİLİK TUTARLARI aşağıdaki çizelgede yer almaktadır
MALİ YETERLİLİK TUTARLARI TABLOSU
MADEN GRUPLARI .
MALİ YETERLİLİK TUTARI
(TL)
II (b)
III
IV
V
VI
MALİ YETERLİLİK
2012 YILI (TL)
59.375,00
118.750,00
142.500,00
59.375,00
237.500,00
MALİ YETERLİLİK
2013 YILI (TL)
64.007,00
128.013,00
153.165,00
64.007,00
256.025,00
MALİ YETERLİLİK
2014 YILI (TL)
66.522,00
133.049,00
159.653,00
66.522,00
266.087,00
ÖN/GENEL/DETAY ARAMA DÖNEMİ MİNİMUM TOPLAM YATIRIM TUTARI VE HARCAMA ORANI . . . .
MİNİMUM
MİNİMUM
TOPLAM
MİNİMUM
MİNİMUM
MADEN
TOPLAM
ARAMA DÖNEMLERİ
YATIRIM
TOPLAM YATIRIM
HARCAMA
GRUPLARI
YATIRIM
TUTARI
TUTARI 2013
ORANI %
TUTARI 2014
2012
II (b)
59.375,00
64.007,00
66.522,00
40
III
100.937,50
108.811,00
113.087,00
40
IV (a)
100.937,50
108.811,00
113.087,00
40
ÖN ARAMA DÖNEMİ
IV (b)
100.937,50
108.811,00
113.087,00
40
DÖNEMİ
IV (c)
142.500,00
153.615,00
159.653,00
40
V
59.375,00
64.007,00
66.522,00
40
VI
142.500,00
153.615,00
159.653,00
40
II
(b)
118.750,00
128.013,00
133.049,00
40
GENEL ARAMA
DÖNEMİ
III
118.750,00
128.013,00
133.049,00
40
(1 YILLIK)
V
23.750,00
25.603,00
26.609,00
40
IV (a)
178.125,00
192.019,00
199.566,00
40
GENEL ARAMA
IV (b)
178.125,00
192.019,00
199.566,00
40
DÖNEMİ
IV (c)
296.875,00
320.023,00
332.609,00
40
(2 YILLIK)
VI
296.875,00
320.023,00
332.609,00
40
MADEN
ARAMA DÖNEMLERİ
GRUPLARI
DETAY ARAMA
DÖNEMİ
1 . YIL
DETAY ARAMA
DÖNEMİ
IV
IV
IV
VI
IV
IV
(a)
(b)
(c)
(a)
(b)
TOPLAM
YATIRIM
TUTARI 2012
YILI (TL)
118.750,00
118.750,00
237.500,00
237.500,00
118.750,00
118.750,00
TOPLAM
TOPLAM YATIRIM
YATIRIM
TUTARI 2013 YILI
TUTARI 2013
(TL)
YILI (TL)
128.013,00
133.049,00
128.013,00
133.049,00
256.025,00
266.087,00
256.025,00
266.087,00
128.013,00
128.013,00
128.013,00
128.013,00
MİNİMUM
HARCAMA
ORANI %
20
20
20
20
20
20
2 . YIL
DETAY ARAMA
DÖNEMİ
3 . YIL
DETAY ARAMA
DÖNEMİ
4 . YIL
IV
VI
IV
IV
IV
VI
IV
IV
IV
VI
(c)
(a)
(b)
(c)
(a)
(b)
(c)
237.500,00
237.500,00
118.750,00
118.750,00
237.500,00
237.500,00
118.750,00
118.750,00
237.500,00
237.500,00
256.025,00
256.025,00
128.013,00
128.013,00
256.025,00
256.025,00
128.013,00
128.013,00
256.025,00
256.025,00
266.087,00
266.087,00
133.049,00
133.049,00
266.087,00
266.087,00
133.049,00
133.049,00
266.087,00
266.087,00
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
C . 2014 yılında Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 . Maddesinde yer alan I (b), II (a), II (b), III.
ve IV (a) Grubu ruhsatlarda üretilen madenin kullanıldığı tesislerden güncel değeri 3.991.304 TL
(üçmilyondokuzyüzdoksanbirbinüçyüzdört Türk Lirası) ve üzeri fiziki yatırım bedeli, IV (b), IV (c) ve VI
Grup ruhsatlarda üretilen madenin kullanıldığı tesislerden güncel değeri 7.982.605 TL
(yedimilyondokuzyüzseksenikibinaltıyüzbeş Türk Lirası) ve üzeri fiziki yatırım bedeli olan tesisler, bu
madde kapsamındaki muafiyetten faydalanabilir .
Download

Mali Yeterlilik Tutarları