TÜRKİYE İŞ BANKASI
YATIRIMCI SUNUMU
2014/3
Yasal Uyarı
Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır,
ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi
vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Bankası tarafından kamuya ve ilgili kurumlara açıklanan mali raporlar ve
tablolar tek kaynak olarak kabul edilir. İş Bankası, bu dokümanın kullanımından doğabilecek veya içerikteki yanlış
anlaşılan bilgilerin yol açabileceği doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu
dokümanda yer alan tüm tahminler İş Bankası’nın görüşüdür ve önceden bildirime gerek duyulmaksızın
değiştirilebilir. Bu doküman yatırımcılar için bir tavsiye olarak yorumlanamaz ve İş Bankası bu doküman baz
alınarak alınan yatırım kararlarının sonuçlarından herhangi bir sorumluluk almayacağını açıkça beyan eder. Bu
doküman kişiye özel hazırlanmıştır; çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve üçüncü şahıslar ile herhangi bir amaçla
paylaşılamaz.
1
İçindekiler
İş Bankası Hakkında
4
Finansal Göstergeler
8
Bireysel Bankacılık
28
Başlıca İştirak ve Bağlı Ortaklıklar
33
2
İş Bankası Hakkında
4
Finansal Göstergeler
8
Bireysel Bankacılık
28
Başlıca İştirak ve Bağlı Ortaklıklar
33
3
Kısaca İş Bankası
Geniş
Hissedar
Tabanı
Ülke Çapında
Güçlü Konum
Yurt Dışı
Hizmet Ağı
İş Bankası
Munzam
Sandığı
%40,25
Halka Açık Pay
%31,66
Atatürk
Hisseleri
%28,09
• İş Bankası hisse senetleri Borsa İstanbul’da ve GDR
(Global Depo Sertifikası) olarak Londra Borsası’nda
işlem görmektedir.
• Çalışanların kurucusu olduğu İş Bankası Munzam
Sandığı, sermayede en büyük paya sahiptir.
• Türkiye’nin tüm şehirlerini kapsayan yurt içi
şubelerimizin sayısı 1.298’e (Özel bankalar
arasında birinci), yurt dışı şubelerimizin sayısı ise
21’e ulaşmıştır.
• 5.740 ATM (Ülkedeki en geniş ATM ağı)
müşterilerimize hizmet vermektedir.
K.K.T.C.’de 15 şube
Almanya’da iştirakimiz
Isbank AG’nin Genel
Müdürlük + 13 şubesi
İngiltere, Londra’da 1
şube.
Hollanda, Amsterdam’da 1
Isbank AG şubesi
Bahreyn, Manama’da
1 şube
Fransa, Paris’te 1 Isbank AG
şubesi
Irak, Erbil ve
Bağdat’ta 2 şube
İsviçre, Zürih’te 1 Isbank AG
şubesi
Gürcistan, Batum’da
1 şube
Bulgaristan, Sofya’da 1
Isbank AG şubesi
Kosova, Priştine’de 1
şube
Rusya’da iştirakimiz İşbank
Rusya’nın Genel Müdürlük +
12 şubesi
Çin, Şangay’da 1
temsilcilik
Mısır, Kahire’de 1 temsilcilik
4
Başlıca Faaliyet Alanları
Bankacılık Hizmetleri
Diğer Finansal Hizmetler
Kurumsal Bankacılık
Sigorta
Ticari Bankacılık
Bireysel Emeklilik
Bireysel Bankacılık
Portföy Yönetimi
Özel Bankacılık
Girişim Sermayesi
Sermaye Piyasası İşlemleri
Yatırım Bankacılığı
Diğer Bankacılık Hizmetleri
GYO
Finansal Kiralama ve Faktoring
Aracı Kurum
5
En Büyük Özel Banka
Pazar Payı (%) (1)
2014/3
Sıralama(2)
Toplam Aktifler
12,5
1
Toplam Krediler
13,1
1
TP Krediler
12,1
1
15,4
1
11,7
2
13,6
1
Toplam Mevduat
13,1
1
TP Mevduat
11,1
1
YP Mevduat
15,8
1
Vadesiz Mevduat
14,5
1
9,4
1
11,4
3
13,2
3
11,1
3
12,9
4
Yatırım Fonları
23,5
1
Şube Sayısı
11,9
1
ATM Sayısı
13,5
1
Başlıca Bilanço Kalemleri
YP Krediler
Tüketici Kredileri
Ticari Krediler
(3)
Diğer Ürünler & Dağıtım Kanalları
Banka Kartı İşlem Hacmi
(4)
(4)
POS Sayısı
POS Cirosu
(4)
Kredi Kartı Sayısı
(4)
Kredi Kartı İşlem Hacmi
(4)
1)Pazar payı hesaplamalarında BDDK haftalık verileri kullanılmış olup, katılım bankaları hariç tutulmuştur. Toplam aktiflerin pazar payı değeri BDDK aylık
verilerden hesaplanmıştır.
2)Özel bankalar arasında yapılan sıralamadır.
3)Tüketici kredisi bakiyesine kredili mevduat hesabı dahil edilmiştir.
4)Pazar payı hesaplamalarında Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verileri kullanılmıştır.
6
İş Bankası Hakkında
4
Finansal Göstergeler
8
Bireysel Bankacılık
28
Başlıca İştirak ve Bağlı Ortaklıklar
33
7
Büyüme Performansı
Toplam Aktifler (TL mn.)
Krediler (TL mn.)
2
%1,
210.500
161.669
213.022
175.444
134.843
135.244
2013
2014/3
22.719
23.579
23.311
2012
2013
2014/3
106.716
131.796
91.621
64.232
2010
2011
2012
2013
2014/3
Mevduat (TL mn.)
88.260
2010
98.313
2011
2012
2011
2012
Özkaynaklar (TL mn.)
120.975
105.383
2010
2013
126.294
2014/3
17.014
17.921
2010
2011
8
Aktif Yapısı
Ana Bilanço Kalemleri
(TL mn.)
2013
Aktif Kompozisyonu
2014/3 Değişim
Nakit Değerler ve Bankalar
24.555
26.331
%7,2
Menkul Değerler (Net)
36.866
37.592
%2,0
134.843
135.244
%0,3
İştirakler ve Bağlı Ort. (Net)
7.761
7.275
-%6,3
Duran Varlıklar (Net)
2.090
2.133
%2,1
Diğer Aktifler
4.384
4.447
%1,4
210.500
213.022
%1,2
Krediler
Toplam Aktifler
Faiz Getirili Aktifler / Toplam Aktifler
%91,1
%92,3
%91,4
%92,2
%11,7
%12,4
%17,5
%17,6
Nakit Değerler
ve Bankalar
Menkul
Kıymetler
Krediler
%64,1
%63,5
İştirakler ve
Bağlı Ortaklıklar
%3,7
%3,1
2013
%3,4
%3,1
2014/3
Duran Varlıklar
ve Diğer Aktifler
Krediler / Aktifler
%92,5
%56,7
%60,8
%64,1
%63,5
2012
2013
2014/3
%48,7
2010
2011
2012
2013
2014/3
2010
2011
9
Krediler
Kredi Portföyü - Önceki Çeyreğe Göre (TL mn.)
1
%1,
134.843 135.244
-%1
,2
Kredi / Mevduat
%107,1 %102,5
%111,5 %106,9
87.116 88.074
47.728 47.170
TL
2013
2013/12
YP *
Toplam
2014/3
*Kur etkisinden arındırıldığında YP kredilerde -%1 azalış meydana gelmektedir.
2014/3
Krediler/Mevduat*
*Mevduat bakiyesine ihraç edilen TL menkul değerler dahil edilmiştir.
TP / YP Kredi Kompozisyonu
Kredi Portföyü – Yıllık (TL mn.)
,4
%22
,6
%19
135.244
,9
%27
73.614
2013
Krediler/Mevduat
%31,8
%35,8
%33,1
%35,4
%34,9
%68,2
%64,2
%66,9
%64,6
%65,1
2010
2011
2012
2013
2014/3
110.494
88.074
36.880
TL
47.170
YP *
2013/3
Toplam
2014/3
*Kur etkisinden arındırıldığında YP kredilerdeki artış %10 seviyesindedir.
TL
YP
10
Bireysel Odaklı ve Çeşitlendirilmiş Kredi Portföyü
Portföyün %55’i bireysel kredilerden ve KOBİ kredilerinden oluşmaktadır.
Toplam Krediler (TL mn.)
134.843
135.244
%21,0
%21,0
%7,5
%7,0
%27,2
%27,1
Tüketici Kredileri (TL mn.)
%44,8
28.420
%52,7
%53,2
Bireysel Krediler
%28,0
KOBİ
Kredileri***
İhtiyaç Kredileri
Taşıt Kredileri
Tüketici
Kredileri*
Kredi
Kartları**
%44,3
28.365
%4,6
%4,1
%41,5
%41,4
%1,2
%1,3
2013
2014/3
Konut Kredileri
Bireysel Kredili
Mevduat
Hesapları
Kurumsal ve
Ticari
Krediler
2013
2014/3
* Bireysel kredili mevduat hesapları dahildir.
** Bireysel kredi kartları
***KOBİ tanımı, yıllık cirosu ya da aktif toplamı <= 40 milyon TL ve çalışan sayısı <= 250 olan firmaları içermektedir.
11
Kredi Kalitesi
Kredi Türlerine Göre Takipteki Alacaklar Rasyosu
Takipteki Alacaklar Rasyosu
Tüketici Kredileri
%2,0
%1,8
%1,8
2013/6
2013/9
(2)
2013/12
2014/3
Takibe İntikaller
Tahsilat Oranı (3)
424
2013/9
337
Brüt Risk Maliyeti (4)
77 baz puan
%79,8
193
231
Karşılık Oranı
%23,5
1
125
284
338
409
118
188
205
294
394
412
2013/6
%1,8
0.57%
0,00%
2013/3
%0,9
Diğer Göstergeler (2014/3)
0,39%
0,40%
%2,4
Toplam Krediler
Takipteki Alacakların Yönetimi
0,69%
%4,1
KOBİ Kredileri
Kurumsal ve Ticari Krediler
2013/3
%1,6
Kredi Kartları
%1,8
%1,6
(1)
2013/12
Tahsilatlar
- Net Takipteki Alacak Oluşum Oranı*
* Net Takibe İntikal (yıllıklandırılmış) / Ortalama Krediler
2014/3
Net Takibe İntikal
(1) Bireysel Kredili Mevduat Hesapları dahildir.
(2) KOBİ tanımı, yıllık cirosu ya da aktif toplamı <= 40 milyon TL ve çalışan sayısı <= 250 olan
firmaları içermektedir.
(3) Tahsilatlar / (Önceki Dönem Sonu Takipteki Alacak Bakiyesi + İntikaller)
(4) Özel Karşılık Gideri / Ortalama Krediler
12
Menkul Değerler Portföyü
Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı
TP Değişken
Faizli;
%53,0
YP
Değişken
Faizli; %2,9
TP İskontolu ve
Sabit Faizli;
YP İskontolu %31,1
ve Sabit Faizli;
%13,0
Toplam Portföy (TL mn.)
31,6
30,4
6,4
3,0
2013
• Portföyün %79 ’si Satılmaya Hazır Menkul
Kıymetlerden oluşmaktadır.
• Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları portföyün
%97
%96’sını
• TÜFE’ye endeksli menkul değerler %32 ‘sini
oluşturmaktadır.
• Yeniden değerleme farkları:
• Vadeye kadar elde tutulacak menkul
kıymetler için 55 mn. TL*
• Satılmaya hazır menkul kıymetler için ise
-555 mn. TL
*Finansal raporlar vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler portföyü için
yeniden değerleme farkları içermemektedir.
37,6
36,9
TP Menkul Değerler (milyar TL)
YP Menkul Değerler* (milyar USD)
6,0
2,8
2014/3
YP Menkul Değerler (milyar TL)
Toplam Menkul Değerler (milyar TL)
Durasyonlar:
• TP Menkul Değerler için 1,31 yıl,
• YP Menkul Değerler için 4,26 yıldır.
* USD karşılığı
13
Yüksek Kaynak Yaratma Kapasitesi
Ana Bilanço Kalemleri
Pasif Kompozisyonu
(TL mn.)
2013
2014/3
Değişim
Mevduat
120.975
126.294
%4,4
20.916
14.955
-%28,5
REPO ve Para Piyasaları
%11,2
%10,9
%10,1
Alınan Krediler
15.922
15.928
%0,0
%9,0
İhraç Edilen MD
10.095
10.995
%8,9
%4,8
%7,6
Diğer*
19.013
21.539
%13,3
%5,2
%7,5
%9,9
%7,0
Özkaynaklar
23.579
23.311
-%1,1
210.500
213.022
%1,2
Toplam Pasifler
Özkaynaklar
Diğer
İhraç Edilen MD
Alınan Krediler
* 2012 yılı itibarıyla alınan 1 milyar Dolar ve 2013 yılı itibarıyla alınan 1,4 milyar
Dolar tutarındaki sermaye benzeri krediyi içermektedir.
%57,5
%59,3
REPO ve Para
Piyasaları
Mevduat
İş Bankası özel sektör bankaları arasında en
büyük TP fonlama hacmine sahip bankadır.
2013
2014/3
14
Özel Bankalar Arasındaki En Geniş Mevduat Tabanı
Geniş mevduat tabanı, müşteri güveninin açık bir göstergesidir.
Mevduat - Önceki Çeyreğe Göre (TL mn.)
Pazar Payları
4
%4,
-%7,4
126.294
120.975
,8
%18
%14,7
%11,5
66.440 61.504
54.535 64.791
TP
YP*
2013
2013/12
Toplam
2014/3
2013
TP Mevduat
%15,8
%12,7
%13,1
%11,1
YP Mevduat
2014/3
Toplam Mevduat
*Kur etkisinden arındırıldığında YP mevduattaki değişim %19 seviyesindedir.
Mevduat - Yıllık (TL mn.)
,3
%19
• İş Bankası TP, YP, vadesiz, tasarruf mevduatı
ve toplam mevduatta özel bankalar arasında
en yüksek pazar payına sahiptir.
126.294
-%1
,3
,8
%48
105.889
• TP tasarruf mevduatı toplam mevduatın
%35’ini oluşturmaktadır.
64.791
62.342 61.504
43.548
TP
YP*
2013/3
Toplam
2014/3
*Kur etkisinden arındırıldığında YP mevduattaki değişim %27 seviyesindedir.
15
Vadesiz Mevduat
…düşük maliyetli kaynak yapısının önemli unsurlarından biridir.
Vadesiz Mevduat (TL mn.)
25.623
Vadesiz Mevduatın Toplam Mevduattaki Payı
24.592
%80,5
20.947
18.627
%57
14.469
%19,5
%54
%55
%64
Vadesiz Mevduat
%60
%36
%45
2011
2012
%43
%46
2013
2014/3
%40
2010
TP
Vadeli Mevduat
İş Bankası vadesiz mevduatta özel sektör
bankaları arasında en yüksek pazar payına
sahiptir.
YP
16
Yönetilen Müşteri Aktifleri
… 161 milyar TL seviyesine ulaşmıştır.
Müşteri Aktifleri (TL mn.)
157,563
141,481
Yatırım Hesabı Sayısı (000)
161,399
164,173
11.392
133,835
10.062
%66
%18
%14
%5
%12
%64
%13
%4
%19
%13
%5
%5
%12
%4
%5
8.838
2010
2010
2011
2012
Mevduat
Sabit Getirili
2013
Yatırım Fonları
10.623
Bilanço Dışı
%10
%5
%69
%78
Bilanço İçi
%77
11.469
2011
2012
2013
2014/3
2014/3
Hisse Senetleri
17
Sermaye Yeterliliği
…yüksek sermaye düzeyi
Yasal Sermaye (TL mn.)
Sermaye Yeterlilik Rasyosu
Basel III
Basel III
%16,2
%12,9
2013 / 3
%14,8
%12,1
2013/6
SYR
%14,5
%11,8
2013/9
%14,8
%14,4
%11,6
2013/12
%12,3
2014/3
20.196
2013 / 3
Ana Sermaye Rasyosu
21.598
21.077
2013/6
2013/9
Yasal Sermaye
29.024
27.690
26.432
25.794
25.461
24.171
22.265
2013/12
2014/3
Ana Sermaye
Serbest Sermaye – Özkaynak Büyüklüğü (TL mn.)
Sermaye Yeterliliği Oranı yasal sınırın üzerindedir.
23.579
22.719
17.921
17.014
11.712
2010
16.099
23.311
17.070
17.028
12.118
2011
2012
2013
2014/3
Özkaynaklar
Serbest Sermaye*
* Serbest Sermaye = Özkaynaklar – (Mali Olmayan İştirakler + Duran Varlıklar + Net Takipteki Krediler)
18
Gelir Tablosu Kalemleri (Önceki Çeyreğe Göre)
(TL mn.)
2013/12
2014/3
Değişim
1.563
1.772
%13,4
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri
488
463
-%5,1
Net Ticari Kâr/Zarar
-70
86
NA
0
203
NA
166
296
%78,0
Aktif Satış Kârı
55
10
-%81,5
Diğer Faaliyet Gelirleri
24
35
%46,3
Net Faiz Geliri
Temettü Gelirleri
Konusu Kalmayan Karşılıklar
Net Faaliyet Geliri
(3)
2.226
2.865
%28,7
Personel Giderleri
487
532
%9,2
İşletme Giderleri
413
347
-%15,9
80
84
%5,4
(1)
Amortisman Giderleri
(2)
(4)
Diğer Faaliyet Giderleri
441
308
-%30,2
Toplam Faaliyet Gideri
1.421
1.272
-%10,5
Faaliyet Kârı
805
1.594
%98,0
Kredi ve Diğer Alacaklar Özel Karşılıkları
153
261
%70,0
(5)
Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu
Net Faiz Geliri
%70,2
%61,8
Diğer Gelirler
%16,1
%21,9
%11,0
%19,0
2013
2013/12
2013
/4
2014/3
-%3,1
Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı
-100
292
NA
%28,3
Toplam Karşılık Gideri (Vergi Hariç)
54
553
%931,6
Vergi Karşılığı
121
225
%85,6
%7,9
%18,5
%27,2
Net Kâr
630
815
%29,4
%21,9
%12,1
NA: Anlamsız
Net Ticari Kâr
%3,0
Genel Karşılıklar ve Diğer Karşılıklar
(1) Personele ödenen temettü için ayrılan karşılığı içermektedir.
(2) 110 mn. TL tutarındaki Rekabet Kurulu cezası ve 209 mn. TL tutarındaki vergi cezası için
ayrılan karşılıkları içermektedir.
(3) Varlık satışlarına ilişkin olarak çözülen 132 mn. TL tutarındaki karşılığı içermektedir.
(4) Varlık satışlarından kaynaklanan 132 mn. TL tutarındaki zararı içermektedir.
(5) 200 mn. TL tutarındaki serbest karşılığı içermektedir.
Net Ücret ve
Komisyon Geliri
%28,5
Net Kâr
Karşılık Giderleri
%18,6
%23,4
%13,7
2013
2013/12
2013
/4
2014/3
İşletme Giderleri
Personel
Giderleri
Diğer Faaliyet
Giderleri
19
Gelir Tablosu Kalemleri (Önceki Yıla Göre)
2013/3
2014/3
2013/4
Değişim
1.722
1.772
%2,9
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri
463
463
-%0,1
Net Ticari Kâr/Zarar
153
86
-%43,5
Temettü Gelirleri
160
203
%26,9
Konusu Kalmayan Karşılıklar
291
296
%1,7
Aktif Satış Kârı
50
10
-%79,6
Diğer Faaliyet Gelirleri
23
35
%52,8
(TL mn.)
Net Faiz Geliri
(2)
(5)
Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu
Net Faiz Geliri
%60,2
%61,8
%16,1
Diğer Gelirler
2.862
2.865
%0,1
%16,2
Personel Giderleri
532
532
%0,1
%18,3
%19,0
İşletme Giderleri
331
347
%4,9
%5,3
%3,0
67
84
%25,3
2013/3
Net Faaliyet Geliri
(1)
Amortisman Giderleri
(3)
(6)
Diğer Faaliyet Giderleri
226
308
%36,1
Toplam Faaliyet Gideri
1.156
1.272
%10,0
Faaliyet Kârı
1.706
1.594
-%6,6
225
261
Kredi ve Diğer Alacaklar Özel Karşılıkları
(4)
Net Ticari Kâr
2013/4
2014/3
Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı
%15,9
(7)
Genel Karşılıklar ve Diğer Karşılıklar
271
292
Toplam Karşılık Gideri (Vergi Hariç)
496
553
%11,4
Vergi Karşılığı
186
225
%20,9
%23,8
1.024
815
-%20,3
%11,6
%12,1
%18,6
%10,2
%18,6
2013/3
2013/4
2014/3
Net Kâr
Net Ücret ve
Komisyon Geliri
%7,8
(1) Personele ödenen temettü için ayrılan karşılığı içermektedir.
(2) Varlık satışlarına ilişkin olarak çözülen 112 mn. TL tutarındaki karşılığı içermektedir.
(3) Varlık satışından kaynaklanan 97 mn. TL tutarındaki zararı içermektedir.
(4) 100 mn. tutarındaki serbest karşılığı içermektedir.
(5) Varlık satışlarına ilişkin olarak çözülen 132 mn. TL tutarındaki karşılığı içermektedir.
(6) Varlık satışlarından kaynaklanan 132 mn. TL tutarındaki zararı içermektedir.
(7) 200 mn. TL tutarındaki genel karşılığı içermektedir.
%35,8
%28,5
Net Kâr
Karşılık Giderleri
%27,2
%13,7
İşletme Giderleri
Personel
Giderleri
Diğer Faaliyet
Giderleri
20
Komisyon Gelirlerinin Performansı
Alınan Ücret ve Komisyonlar (Brüt)
(bin TL)
2013/3
Gayrinakdi Kredi Komisyonları
İstihbarat Ücretleri
Yatırım Fonları Kom. ve Diğer
Yatırım Hes. Ücretleri
Kredi Kartı Komisyonları
Havale ve EFT Komisyonları
Hesap İşletim Ücreti
Diğer
Toplam Brüt Komisyon Geliri
%9,2
%11,0
%7,3
%36,0
%7,9
%5,5
%23,0
2013/3
Brüt Komisyon Gelirleri (TL mn.)
2014/3 Değişim
47.445
56.190
66.932
28.483
%41,1
-%49,3
37.419
38.942
%4,1
184.922
40.665
28.255
118.064
512.960
249.707
48.486
23.887
78.290
534.728
%35,0
%19,2
-%15,5
-%33,7
%4,2
%12,5
%5,3
%7,3
Gayrinakdi Kredi
Komisyonları
İstihbarat Ücretleri
%46,7
Yatırım Fonları Kom. ve
Diğer Yatırım Hes. Ücretleri
Kredi Kartı Komisyonları
513
535
2013/3
2014/3
Giderleri Karşılama Oranları
%87,1
%40,0
Havale ve EFT Komisyonları
%9,1
%4,5
%14,6
2014/3
2013/4
%86,9
%36,4
Hesap İşletim Ücreti
2013/3
Diğer
Net Kom. Geliri/Faaliyet Gideri
2013/4
2014/3
Net Kom. Geliri/Personel Gideri
21
Marjlar
Net Faiz Marjı
Net Faiz Marjı - Zor. Karş. Hariç
(1)(2)
%4,08
2013
Net Faiz Marjı
%3,89
%4,57
%4,39
2014/3
2013
2012
2014/3
(1) (2)
Net Faiz Marjı - Zorunlu Karşılıklar Hariç
(1) Kümülatif
(2) Yönetim Bilgi Sistemi verileri dikkate alınmıştır.
22
Gider Yönetimi
**
Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri(1)
%40,6
%42,6
%45,7
Faaliyet Gideri ve Faaliyet Geliri (TL mn.)
%49,4
%48,2
2.865
2.862
1.272
1.156
2010
2011
2012*
2013*
2014/3*
* Bir defaya mahsus kalemler için düzeltildiğinde (bir defaya mahsus giderler: 2012
için 440 mn. TL, 2013 için 417 mn. TL, 2014/3 için 451 mn. TL)), rasyolar 2012, 2013
ve 2014/3 için sırasıyla %41,2, %44,6 ve %45,6’dır.
Faaliyet Gideri ve Aktif Rasyoları
(1)
2013/3
** 2013 /3 ve 2014/3 giderleri sırasıyla 97 mn. TL ve 132 mn. TL’lik bir defaya
mahsus kalemleri; 2013/3 ve 2014/3 gelirleri sırasıyla 112 mn. TL’lik ve 132 mn.
TL’lik bir defaya mahsus kalemleri içermektedir.
Gider Yapısı
%15,0
%4,5
%5,8
Gider/Ortalama Aktifler
%2,8
2014/3
2013/4
Gelir
Gider
%28,7
%19,3
%4,9
%6,6
Diğer Giderler
TMSF Primleri
%27,3
Amortisman
Gideri
2013/3
%2,5
%46,0
%41,9
2014/3
2013/3
2014/3
2013/4
İşletme Gideri
Personel Gideri
Gider/Ortalama Aktifler
(1) Hesaplamalarda geriye dönük 4 çeyrek verisi dikkate alınmıştır.
.
23
Kârlılık Rasyoları
Ortalama Aktif Kârlılığı *
Ortalama Özkaynak Kârlılığı*
%19,9
%16,5
%15,2
%13,7
%2,4
%1,8
2010
2011
%12,7
%2,0
%1,6
2012
2013
%1,5
2014/3
Aktif Kârlılığı
2010
2011
2012
2013
2014/3
Özkaynak Kârlılığı
* Tüm hesaplamalarda geriye dönük 4 çeyrek verisi dikkate alınmıştır.
24
Hisse Performansı ve Temettü Dağıtımı
Piyasa Değeri (TL mn.)
Net Kâr ve Kâr Dağıtım Rasyosu
%23,2
%23,2
27.883
%20,3
%20,1
%17,5
24.836
20.978
21.425
3.310
2.982
14.963
2.667
2.372
2010
2011
2012
2013
3.163
2014/3
İş bankası aşağıdaki endekslerde yer
almaktadır:
• BIST-100
• BIST-30
• BIST-Banka Endeksi
• Merrill Lynch Global Bankalar Endeksi
• Morgan Stanley MSCI His. Sen. Endeksi
• Dow Jones Türkiye Titan 20 Endeksi
• Dow Jones Türkiye Eşit Ağırlıklı 15 Endeksi
2009
2010
Net Kâr
•
2011
2012
2013
Kâr Dağıtım Rasyosu (*)
Temettü / Net Kâr
25
Derecelendirme Notları
Derece*
Derece*
Yabancı Para Kredi Notu
Türk Parası Kredi Notu
Ulusal Not
BB+ / Negatif / B
BB+ / Negatif / B
trAA+ / trA-1
Yabancı Para Kredi Notu
Türk Parası Kredi Notu
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu
Finansal Kapasite Notu
Destek Notu
Destek Derecelendirme Tabanı
BBB / Durağan / F3
BBB / Durağan / F3
AAA (tur) / Durağan
bbb
3
BB+
Derece*
Banka Finansal Güçlülük Notu
D+ / Durağan
Referans Kredi Değerlendirme
baa3
Notu
Yabancı Para Mevduat Notu
Baa3 / Durağan / P-3 (Prime 3)
Türk Parası Mevduat Notu
Baa2 / Durağan / P-2 (Prime 2)
Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı
Baa2 / Durağan
Notu
* Uzun Vadeli / Görünüm (eğer varsa) / Kısa Vadeli
26
İş Bankası Hakkında
4
Finansal Göstergeler
8
Bireysel Bankacılık
28
Başlıca İştirak ve Bağlı Ortaklıklar
33
27
Kredi Kartı Pazarı
• Farklı müşteri segmentleri için 39 farklı
ürün bulunmaktadır.
• Müşterilere 202.063
üye işyeri
ve 276.986
satış noktası aracılığı
ile «Maxipuan» fırsatı sunulmaktadır.
• 6,4 milyonu İş Bankası müşterilerinde
olmak üzere, piyasadaki
özellikli
kart sayısı 9,3 milyona ulaşmıştır.
• İş Bankası dünyanın 4. büyük ödeme
sistemi JCB ile anlaşma imzalayan
Türkiye’deki ilk bankadır.
(TL milyon)*
2013/3 2014/3 Değişim
Kredi Kartı Cirosu
12.398
13.716
%11
%13
%13
-
11.632
13.664
%17
Üye İşyeri Cirosu Pazar Payı
%12
%13
+1
Toplam Kredi Kartı Bakiyesi
9.083
10.433
%15
Kredi Kartı Sayısı (000)
6.008
6.378
%6
254.892 262.045
%3
Kredi kartı Cirosu Pazar Payı
Üye İşyeri Cirosu
POS Terminal Sayısı
* Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre
28
Sermaye Piyasası İşlemleri (2014/3)
İş Bankası, yatırım fonlarında lider konumdadır.
Pazar Payı
Milyar TL
Yatırım Fonu Hacmi
%24
6,9
Saklamadaki Sabit Getirili
Menkul Kıymetler
%29
18,4
29
İlk ve En Büyük Yatırım Fonu Sağlayıcısı
Farklı risk grupları için tasarlanmış 29 farklı tipte yatırım fonu bulunmaktadır.
Yatırım Fonları (TL mn.)
Yatırımcı Sayısı
801.402
826.292
806.567
801.216
2011
2012
2013
2014 / 3
693.003
7.090
2010
6.430
6.508
6.789
6.925
2011
2012
2013
2014 / 3
2010
Yatırım Fonları Yönetim Gelirleri (TL mn.)
21
%5,0
2013 / 3
Gelir (TL mn.)
27
%5.1
• 9 adet A, 2’si anapara korumalı olmak üzere
19 adet B tipi yatırım fonu ve 801 binin
üzerinde yatırımcısı ile İş Bankası, bu alanda
sektörde en çok tercih edilen bankadır.
• Yatırım fonları piyasasında İş Bankası’nın
pazar payı %23,5’dir.
2014 / 3
Brüt Komisyon Gelirlerindeki Pay
30
Güçlü Bireysel Müşteri Tabanı
… maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatlarıyla desteklenmektedir.
Maaş Anlaşmaları (TL mn.)
6.889
Elektronik Fatura Talimatı
7.619
5.862
6.715
5.553.392
5.234.345
2013/3
Tutar (milyon TL)
2014/3
2013/3
Tutar (milyon TL)
2014/3
Aktif Talimat Sayısı
• 31.03.2014 itibarıyla, maaş hesapları sayısı 1.260.173’dir.
• Elektronik fatura tahsilatları ve maaş anlaşmaları düşük maliyetli vadesiz mevduat yaratmada önemli araçlardır.
• Maaş anlaşmaları, Banka için önemli çapraz satış fırsatları sunmaktadır.
31
İş Bankası Hakkında
4
Finansal Göstergeler
8
Bireysel Bankacılık
28
Başlıca İştirak ve Bağlı Ortaklıklar
33
32
İş Bankası ve İştirakleri
… Türkiye’deki en büyük şirket gruplarındandır.
İş Bankası
Ana Faaliyet Kolları
Bankacılık Hizmetleri
Diğer Faaliyet Kolları
Finansal İştirakler
Finansal Olmayan İştirakler
Kurumsal Bankacılık
Sigorta
Cam
Ticari Bankacılık
Bireysel Emeklilik
Telekomünikasyon
Bireysel Bankacılık
Aktif Yönetimi
Özel Bankacılık
Girişim Sermayesi
Sermaye Piyasası
İşlemleri
Yatırım Bankacılığı
Diğer Bankacılık
Hizmetleri
GYO
Diğer
Finansal Kiralama ve
Faktoring
Aracı Kurum
33
İştirak ve Bağlı Ortaklık Portföyü
Sektörel Dağılım
Diğer
Telekom
%10,8
%7,2
Bankalar
%20,1
Cam
Sigorta
%32,2
%20,1
Finansal Olmayan
%50,3
Finansal
%49,7
%9,6
Finansal Kur.
• 31 Mart 2014 itibarıyla, İş Bankası’nın 19
iştirak ve bağlı ortaklığı vardır.
• 2002 yılından beri 41 iştirak ve bağlı ortaklık
satılmıştır.
• 31 Mart 2014 itibarıyla, iştirak ve bağlı
ortaklıkların toplam aktifler içindeki payı
%3,4’dir.
Borsaya Kote Olmayan
%31,1
Borsaya Kote Olan
%68,9
34
Cam
Genel Bilgi
Pazar/Üretim Payları (%)* 1
Türkiye
• Düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, cam
elyafı, soda ve krom kimyasalları alanlarında
Türkiye’nin pazar lideri
• Türkiye ve komşu ülkelerini kapsayan
yaşamsal coğrafyasının önde gelen cam
üreticisi
• Şişecam’ın %65,47’si İş Bankası’na aittir.
Düzcam
Cam Ev Eşyası
Cam Ambalaj
Cam Elyafı
Soda Külü5
Krom Kimyasalları6
70,0
65,0
86,0
50,0
76,0
84,0
Avrupa2,3
18,24
26,0
7,1
6,7
16,0
49,0
Dünya3
3,8
12,0
2,5
1,7
3,6
26,0
Finansal Bilgi (Konsolide, UFRS)
ABD Doları (Milyon)
Toplam Aktifler
Özkaynaklar
Net Satış
Uluslararası Satışlar 1
Brüt Kâr
FAVÖK
2013/12
5.478
3.156
2.841
1.336
713
584
2012/12
4.886
3.141
2.981
1.433
795
530
1. İhracat ve yurtdışı üretimden satışları içermektedir.
2. Türkiye dahil pazar payları. Soda külü için Avrupa pazarına Rusya ve
Ukrayna dahil değildir.
3. Üretim/kapasite payları.
4. Rakiplerimizin Avrupa’da kapanan düzcam hatları dikkate alınmıştır.
5. Soda Ürünleri; Ağır Soda, Hafif Soda ve Rafine Sodyum Bikarbonat
bazlıdır. Soda Külünde Türkiye ve Bosna satışlarımız da Avrupa Pazar payı
içinde değerlendirilmiştir.
6. Krom kimyasalları, Bazik Krom Sülfat bazlıdır.
*31.03.2014 itibarıyla.
35
Şişecam Üretim Tesisleri
Düzcam
Cam ev eşyası
Cam ambalaj
Kimyasallar
Topluluk, hızla büyüyen bölge ülkelerine yayılarak, faaliyet
alanını genişletmektedir.
36
Telekomünikasyon
İş Bankası* %10,00
Türk Telekom %90,00
Avea, Şubat 2004’te Aria ve Aycell’in birleşmesiyle kurulmuştur.
Birleşme sonrası 2 GSM operatörünün entegrasyonu sayesinde kapsama alanı ve verimlilikte artış sağlanmış, faaliyetlerde
kayda değer ölçüde sinerji yaratılmıştır.
Birleşme tarihinden bu yana Avea’nın teknolojik altyapısına yaklaşık 3,6 milyar ABD Doları tutarında yatırım yapılmış, Türkiye
pazarına bir çok yenilikçi ürün ve hizmet sunulmuştur.
Kasım 2008’de 214 milyon Euro bedelle 3G Lisansını alan Avea, Temmuz 2009’dan itibaren müşterilerine 3G hizmetleri
sunmaya başlamıştır.
Avea, Aralık 2013 itibarıyla 14,6 milyon abone sayısına ve % 20,9 pazar payına sahiptir.
19 Kasım 2013’te yapılan Genel Kurul Toplantısında alınan sermaye arttırımı kararı çerçevesinde, iç kaynaklardan karşılanmak
üzere Şirket sermayesi 2.645 milyon TL’den 8.200 milyon TL’ye çıkarılmıştır. Sermaye arttırımı sonucunda, Avea’nın ödenmiş
sermayesinde İş Bankası’nın ve İş Bankası Grubu’nun payları aynı kalmış olup sırasıyla %7,44 ve %10,00 düzeyinde
gerçekleşmiştir.
*Banka risk grubu payıdır.
37
Finansal İştirak ve Bağlı Ortaklıklar
Faaliyet Alanı
Bankanın
Doğrudan
Payı (%)
Banka Risk
Grubu
Payı (%)
Aktif
(USD 000) (3)
Özsermaye
(USD 000) (3)
Pazar Payı
(%)(3)
Pazar Payına
Esas Büyüklük
Yatırım Bankacılığı
40,52
50,00
5.995.210
857.188
18,4(5)
Aktif Toplamı
İşbank AG
Bankacılık
100,00
100,00
1.207.312
180.314
N/A
CJSC İşbank(5)
Bankacılık
100,00
100,00
214.322
71.508
N/A
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
Sigortacılık
-
57,31
1.597.981
423.635
12,7
Prim Gelirleri
Bireysel Emeklilik
62,00
83,00
3.946.307
237.925
11,5(1)
Prim Gelirleri
Reasürans
76,64
77,06
874.425
332.310
13,8 (2)
Prim Gelirleri
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş (4)
Aracı Kurum
65,65
70,69
2.555.274
403.733
8,2
İşlem Hacmi
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş (4)
Aracı Kurum
-
98,42
386.163
34.652
2,5
İşlem Hacmi
İş B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Yatırım Ortaklığı
-
36,60
124.172
111.649
50
Net Aktif Değeri
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Portföy Yönetimi
-
100,00
37.542
35.402
21,8
Yönetilen Fonlar
İş Finansal Kiralama A.Ş.(4)
Finansal Kiralama
27,79
57,39
1.567.098
277.739
7,0(5)
İşlem Hacmi
Faktoring
-
100,00
380.849
29.700
5,3(5
İşlem Hacmi
Gayrimenkul Yat.Ort.
42,23
58,04
789.605
541.653
4,0
Piyasa Değeri
Girişim Sermayesi
-
57,67
118.753
113.508
-
19.795.013
3.650.916
Şirket Adı
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
Milli Reasürans T.A.Ş.(5)
İş Faktoring A.Ş.
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
TOPLAM
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
31.03.2014 tarihi itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde üretilen katkı payı tutarı toplamı 23,3 milyar TL olup Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin katkı payı tutarı toplamı
4,6 milyar TL’dir.
Milli Reasürans T.A.Ş. reasürans sektöründeki tek Türk şirketi olup pazarın yaklaşık %13’üne sahiptir. Geri kalan %87 ‘lik pazar payını yabancı reasürans şirketleri
paylaşmaktadır.
31.03.2014 itibarıyla
Konsolide tutar
31.12.2013 itibarıyla
38
Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri
Süleyman H. Özcan
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü
Telefon : + 90 212 316 16 02
E-posta : [email protected]
Alper Turgal
Yatırımcı İlişkileri Birim Müdürü
Telefon : + 90 212 316 16 10
E-posta : [email protected]
39
Download

Slayt 1 - Türkiye İş Bankası