PARASAL BÜYÜKLÜKLERDEKİ GELİŞMELER
(2014 Q-I)
M1
M1, Mart 2014 sonunda, Aralık 2013 sonuna göre yüzde 4,4 oranında artarak 2.049,8 milyon
Türk Lirası seviyesine gelmiştir. 2014 yılı birinci çeyrekte M1’de görülen bu artış,
KKTCMB’deki mevduattaki yüzde 10,94 oranındaki artıştan kaynaklanmaktadır. Söz konusu
dönemde vadesiz ticari mevduat yüzde 2,67, vadesiz tasarruf mevduat yüzde 1,08 ve vadesiz
diğer mevduat 3,33 oranında azalmıştır. M1, Türk Parası (TP) ve Yabancı Para (YP)
cinsinden incelendiğinde; TP yüzde 1,14, YP yüzde 10,19 oranlarında artmıştır. M1, Mart
2013 - Mart 2014 döneminde yüzde 21,22 oranında artmış, bu dönemde TP mevduat yüzde
16,32, YP mevduat ise yüzde 30,16 oranlarında genişlemiştir.
M2
M2 tanımlı para arzı 2014 yılının birinci çeyreğinde yüzde 2,2 oranında artarak 10.794,4
milyon Türk Lirası’na ulaşmıştır. İlgili dönemde bu genişleme M2 alt bileşenlerinden vadeli
tasaruf mevduatın yüzde 2,4 ve vadeli diğer mevduatın yüzde 6,41 oranlarındaki artışından
kaynaklanmaktadır. İlgili dönemde vadeli ticari mevduat yüzde 4,62 oranında azalmıştır.
2014 yılı birinci çeyreğinde M2’nin TP ve YP cinsinden gelişimi incelendiğinde; TP’de yüzde
2,2 oranında azalış, YP’de ise yüzde 8,32 oranında artış olmuştur. M2 bir yıllık dönemde
(Mart 2013 - Mart 2014) yüzde 20,5 oranında artmıştır.
M3
M2 tanımlı para arzına vadeli resmi mevduat, vadesiz resmi mevduat ve KKTC Merkez
Bankası nezdindeki diğer mevduatın ilave edilmesiyle bulunan en geniş tanımlı para arzı M3,
2014 yılı birinci çeyreğinde yüzde 2,26 oranında artarak 11.601,9 milyon Türk Lirası’na
yükselmiştir. Bu dönemde TP mevduat yüzde 1,87 oranında azalmış, YP mevduat ise yüzde
8,27 oranında artmıştır. M3 alt bileşenlerinden vadesiz resmi mevduat yüzde 25,24 oranında
azalırken, vadeli resmi mevduat yüzde 4,5 ve KKTCMB’deki diğer mevduat ise yüzde 69,63
oranında artmıştır. M3 bir yıllık dönemde (Mart 2013 - Mart 2014) yüzde 20,74 oranında
artmıştır.
Yüzde Değişim (%)
AÇIKLAMA
31.03.2013-31.03.2014
31.12.2013 -31.03.2014
M1
21,23
4,40
M2
20,50
2,20
M3
20,74
2,26
KREDİLER
(TGA DAHİL)
25,89
0,60
1
KREDİLER
Aşağıdaki grafikte para arzı ile bankacılık sektörü brüt kredileri (TGA dahil) arasındaki ilişki
açıkça görülmektedir. Sektörün brüt kredileri (TGA dahil) 2014 yılının birinci çeyreğinde, bir
önceki yılsonuna göre yüzde 0,6 oranında artarak Mart 2014 itibarıyla 8.456,2 milyon TL
seviyesine ulaşmıştır. İlgili dönemde sektörün TP kredileri yüzde 0,8 oranında, YP kredileri
ise yüzde 0,22 oranında azalmıştır. Bankacılık sektörü kredileri Mart 2013 - Mart 2014
döneminde miktarsal olarak 1.739,3 milyon TL, oransal olarak yüzde 25,89 oranında artmış,
böylece TP kredilerde yüzde 20,97, YP kredilerde ise yüzde 36,76 oranlarında genişleme
olmuştur.
(Milyon TL)
PARA ARZI VE KREDİ BÜYÜKLÜKLERİ
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2012-Q1
2012-Q2
2012-Q3
2012-Q4
2013-Q1
2013-Q2
2013-Q3
2013-Q4
M1
1.445,9
1.490,4
1.535,5
1.661,2
1.690,9
1.767,2
1.853,3
1.963,4
2014-Q1
2.049,8
M2
7.967,1
8.133,7
8.402,5
8.765,9
8.958,1
9.507,5
9.994,6
10.562,0
10.794,4
M3
8.587,4
8.769,5
9.024,3
9.585,4
9.608,9
10.177,6
10.787,3
11.345,1
11.601,9
Kredile (TGA dahil)
5.842,6
5.990,7
6.168,7
6.778,1
6.716,9
7.203,5
7.693,6
8.405,7
8.456,2
KKTC Merkez Bankası
İdare Merkezi
Araştırma ve Fon Yönetimi Müdürlüğü
Tel: 0392 – 611 5000
Internet: http://www.kktcmerkezbanskasi.org
Bu yayının tüm hakları saklıdır. Sadece ticari amaçlı olmayan eğitim, araştırma vb. çalışmalarda kaynak
gösterilerek kullanılabilir.
2
Download

Adobe pdf - KKTC Merkez Bankası