TEMEL BANKACILIK ÜRÜN BİLGİ FORMU
ÜRÜNÜN ADI /TANIMI: Vadesiz TL/Yabancı Para Mevduat Hesabı
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI:
MASRAFIN ADI
MASRAF TUTARI
Hesap İşletim Ücreti
66 TL
Noter Vasıtası ile Giden Ekstre
Ekstre
Ücreti
Geçmiş Dönem Hesap Özeti /
Belge Ücreti
Noter masrafı tahsil
edilir.
1 TL – 3 TL
Referans Mektubu Hazırlama Ücreti
25 TL – 250 TL
Banka Yazısı Hazırlama Ücreti
35 TL – 100 TL
Geri Ödeme Ücreti
2,5 TL
Posta / Kurye Masrafı
Şubeden Anlaşmalı Fatura Tahsilatı Ücreti
TAHSİLAT
PERİYODU
Yıllık – Müşteri
Başına
İşlem Başına
Sayfa başına ve
bir yıldan eski
dökümler için
alınır.
İşlem Başına
Bir sefere mahsus
ücret alınmaz.
Sonraki talepler
ücretlendirilir.
PTT
Şubeleri'nden
yapılan ödemeler
için alınır.
Anlaşmalı şirket tarifesi
aynen uygulanır.
1 TL
İşlem Başına
İşlem Başına
ÜRÜNÜN ADI: Banka Kartı
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI:
MASRAFIN ADI
MASRAF TUTARI
Yurt İçi Diğer Banka ATM Para Çekme
Yurt Dışı Banka ATM Para Çekme
% 1 + 1,5 TL
5 TL
TAHSİLAT
PERİYODU
İşlem Başına
İşlem Başına
ÜRÜNÜN ADI: Havale
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI:
MASRAFIN
ADI
TL Havale
HSPIZL-023-007
İŞLEM /
KANAL
Kasadan İsme
Hesaptan İsme
Kasadan Hesaba
Hesaptan Hesaba
MASRAF TUTARI
Min. 30 TL, Maks. Tutarın % 0,5’i
20 TL – 150 TL, Maks. Tutarın % 0,5’i
25 TL – 200 TL, Maks. Tutarın % 0,5’i
20 TL – 150 TL, Maks. Tutarın % 0,5’i
TAHSİLAT
PERİYODU
İşlem Başına
İşlem Başına
İşlem Başına
İşlem Başına
Yurt İçi YP
Havale
(Şubelerimiz
Arası)
Kasadan İsme
Hesaptan İsme
Kasadan Hesaba
Hesaptan Hesaba
Yurt İçi Bankalar
Yurt Dışı
Havaleler
Yurt Dışı
Bankalar
Gelen YP
Havaleler
YP
Havaleler
Min. 30 TL, Maks. Tutarın % 0,5’i
20 TL – 150 TL, Maks. Tutarın % 0,5’i
25 TL – 200 TL, Maks. Tutarın % 0,5’i
20 TL – 150 TL, Maks. Tutarın % 0,5’i
60 TL – 200 TL, Maks. Tutarın % 0,5’i
Ayrıca SWIFT Masrafı Alınır.
60 TL – 200 TL, Maks. Tutarın % 0,5’i
Ayrıca SWIFT Masrafı Alınır.
İşlem Başına
İşlem Başına
İşlem Başına
İşlem Başına
İşlem Başına
30 TL – 200 TL, Maks. Tutarın % 0,5’i
İşlem Başına
İşlem Başına
ÜRÜNÜN ADI: EFT
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI:
50 TL – 150 TL, Maks. Tutarın % 0,2’i
50 TL – 150 TL, Maks. Tutarın % 0,2’i
TAHSİLAT
PERİYODU
İşlem Başına
İşlem Başına
2,5 TL
İşlem Başına
Min.30 TL – Maks. Tutarın % 0,5’i
İşlem Başına
MASRAFIN ADI
Gönderilen EFT (Kasadan)
Gönderilen EFT (Hesaptan)
Gönderilen EFT (İnternet
Bankacılığından)
Gelen EFT (İsme)
MASRAF TUTARI
ÜRÜNÜN ADI: Görünmeyen Kalem Vesair Döviz Transferi
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI:
MASRAFIN ADI
SWIFT
Kısa Mesaj Ücreti
Uzun Mesaj Ücreti
MASRAF TUTARI
30 TL – 100 TL
60 TL – 150 TL
TAHSİLAT
PERİYODU
İşlem Başına
İşlem Başına
ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ:
Bu formdaki ücretlerde, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan
yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1.2 katına kadar olan ücret değişiklikleri, 30 gün
önceden tarafınıza e-posta, ATM, telefon, kısa mesaj veya benzeri araçlarla bildirilecektir.
Uygulama tarihinden sonraki 15 gün içinde ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme
hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde tarafınızdan hiçbir şekilde yeni
döneme ait ek bir faiz, ücret ve/veya komisyon tahsil edilmeyecektir.
Ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili ücret değişikliğinin kabul edilmemesi durumunda
Bankamızın, tarafınıza bu hizmeti vermeyi durdurma hakkı saklıdır.
Yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1.2 katını aşan ücret değişiklikler için ayrıca
onayınız alınacaktır.
HSPIZL-023-007
TAHSİLAT ŞEKLİ:
Ürün ve hizmet tipine göre, nakden veya hesaben veya müşterinin talebine bağlı olarak kredili
mevduat hesabının limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılır.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Sözleşme’de yer almakta olup,
dikkatle inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep
edebilmeniz amacıyla …………. Sözleşmesine ek olarak, bu formun bir nüshası tarafınıza
teslim edilmiştir.
Banka Yetkilileri Adı Soyadı ve İmzası:
Okuyup uygun bulmanız durumunda, bu 2 (iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1 (bir)
nüshasını saklayınız.
Müşterinin Adı Soyadı ve İmzası:
Tarih:
TEKSTİL BANKASI A.Ş.
Tekstil Bankası A.Ş. Genel Müdürlük
Maslak Mah. Dereboyu / 2 Caddesi No: 13 34398
SARIYER / İSTANBUL
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu / 224058
444 00 50 www.tekstilbank.com.tr
HSPIZL-023-007
Download

Temel Bankacılık Ürün Bilgi Formu