TEMEL BANKACILIK BİLGİ FORMU
ÜRÜNÜN ADI: Vadesiz TL/Yabancı Para/Altın Mevduat Hesabı
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI:
MASRAFIN ADI
Hesap İşletim Ücreti
MASRAF TUTARI
Tüm TL ve YP Hesaplar
için Müşteri Bazında
TAHSİLAT PERİYODU
8,00 TL + BSMV
Aylık
ÜRÜNÜN ADI: Para Transferleri
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI:
MASRAFIN ADI
Düzenli Havale
Düzenli EFT
İŞLEM/KANAL
Bireysel Müşteriler
Bireysel Müşteriler
Maaş Müşterileri
MASRAF TUTARI
1,00-TL (BSMV dahil)
2,50-TL (BSMV Dahil)
1,50-TL (BSMV Dahil)
TAHSİLAT PERİYODU
İşlem Anında
İşlem Anında
İşlem Anında
TAHSİLAT ŞEKLİ:
Yukarıda belirtilen ücret, masraf ve komisyonlar ürün ve hizmet tipine göre işlem anında hesaptan
veya talebinize ve Bankanın kabulüne bağlı olarak kredili mevduat hesabından tahsil edilmek
suretiyle yapılır.
ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ:
Bir takvim yılı içinde bu formda belirtilen ücretlerde, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu
itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katından az yapılacak artışlar 30
gün önceden tarafınıza e-posta, ATM, telefon, kısa mesaj veya benzeri araçlarla bildirilecektir. Bu
bildirim üzerine, bildirim yapıldığı tarihten itibaren on beş gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin
kullanımından vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde tarafınızdan hiçbir
şekilde yeni döneme ait ek bir ücret ve/veya komisyon tahsil edilmeyecektir. Ürün veya hizmetin
kullanımıyla ilgili ücretin değişikliğinin kabul edilmemesi durumunda Bankamızın, tarafınıza bu
hizmeti vermeyi durdurma hakkı saklıdır. Ancak ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam
etmeniz halinde, değişiklik kabul edilmiş sayılır.
Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi
artış oranının 1,2 katı ve üzerinde yapılacak artışlar için ayrıca onayınız alınacaktır.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Sözleşme’de yer almakta olup, dikkatle
inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz
amacıyla Bireysel Ürün ve Hizmet Paketi Sözleşmesi’ne ek olarak, bu formun bir nüshası tarafınıza
teslim edilmiştir.
Okuyup uygun bulmanız durumunda, bu 2(iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1(bir)
nüshasını saklayınız.
Müşteri Adı ve Soyadı
Tarih
Banka
................................................................
İmza
.............../.............../.............................
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Banka Kaşesi ve Yetkili İmzalar
Şube
................................................................
Sicil Numarası: 776444 / Ticaret Unvanı: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Ticari Merkez Adresi: Sanayi Mah. Eski Büyükdere Cad. Güler Sok. No: 51 Kağıthane/İSTANBUL
İnternet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
Download

temel bankacılık bilgi formu