Özel Durum Açıklaması
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks No.
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı?
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel
Durum Açıklamasının Tarihi
Özet Bilgi
Borçlanma Aracının ISIN Kodu
Borçlanma Aracının Türü
Borçlanma Aracının Vadesi
Borçlanma Aracının İhraç Tutarı
TEB Kampüs C ve D Blok, Saray Mahallesi, Sokullu
Caddesi, No: 7A-7B Ümraniye/İSTANBUL
: (0216) 635 35 35 - (0216) 636 36 36
:
: (0216) 635 35 35 - (0216) 636 36 36
: Hayır
: Hayır
: Hayır
: 5 Haziran 2014
:
:
:
:
:
Borçlanma aracı ihracına ilişkin yapılan SPK
başvurusu
Banka bonosu ve/veya tahvil
Farklı vadelerde
2.100.000.000 TL tutara kadar
AÇIKLAMA:
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, Bankamızca yurtiçinde 2.100.000.000 TL tutara kadar farklı
tertiplerde ve vadelerde Türk Lirası cinsinden banka bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi ve söz
konusu ihraçlar kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu
ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin
yerine getirilmesi ve hükümlerinin Bankamız tarafından kabulü için Genel Müdürlük'e yetki
verilmesine karar verildiği daha önce duyurulmuştur.
Bu kapsamda Genel Müdürlük tarafından birinci tertibin 200.000.000 TL nominal değerde, 174 gün
vadeli, 14/01/2015 vade tarihli bono şeklinde ihraç edilmesi kararı alınmıştır. Halka arza, 200.000.000
TL olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda halka arz miktarı 300.000.000 TL
nominal tutara kadar artırılabilecektir.
Bankamızca yurt içinde satılmak üzere 2.100.000.000 TL tutara kadar farklı tertiplerde ve vadelerde
Türk Lirası cinsinden banka bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi hususu ile ihraç edilecek borçlanma
araçlarına ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet’ten oluşan İzahname
Seti Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuştur.
Download

Borçlanma Aracına İlişkin SPK Başvurusu, 17 Haziran 2014