Tarih: 18 Aralık 2014
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
16. Dönem Toplu İş Sözleşmesi Anlaşması Hk.
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks No.
:
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks No.su
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Özet Bilgi
:
:
:
Sabancı Center 34330
4.Levent/İSTANBUL
Tel: (0212) 385 55 55 Fax: (0212) 278 18
98 - 269 73 83
Tel: (0212) 385 54 45 Fax: (0212) 278 40
28
Hayır
16. Dönem Toplu İş Sözleşmesi
Anlaşması Hk.
EK AÇIKLAMALAR:
İlgi: 13.12.2013 tarihli Özel Durum Açıklaması.
Bankamız ile Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (BANKSİS) arasında 2014-2015 yıllarını
kapsayan Toplu İş Sözleşmesi anlaşma ile sonuçlanmıştır.
Download

Tarih: 18 Aralık 2014 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU