HAVALE İŞLEMLERİNDEKİ KOMİSYON ORANLARINA İLİŞKİN DUYURU
Bankamız Yönetim Kurulu’nun 12 Haziran 2014 tarihli toplantısında alınan kararla,
bankaların Türk Lirası ve yabancı para olmak üzere, yurtdışı gelen havale tutarları üzerinden
alınan komisyon oranları 0,0005’ten ( on binde beş ) 0,00025’e ( yüz binde yirmi beş ),
yurtdışı giden havale komisyon oranları ise 0,001’den ( binde bir ) 0,0005’e ( on binde beş )
indirilmiş olup 16 Haziran 2014 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yeniden
düzenlenmiştir.
Duyurulur.
KKTC Merkez Bankası
Download

Havale İşlemlerindeki Komisyon Oranlarına İlişkin Duyuru