ANADOLU CAM Özel Durum Metni
Anadolu Cam San. A.Ş. Mersin Fabrikası ve bağlı ortaklarımızdan Anadolu Cam Yenişehir San. A.Ş.
Yenişehir Fabrikası olmak üzere 2 işyerine ilişkin olarak Kristal-İş Sendikası ile yürütülmekte olan 24.
Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri olumlu olarak sonuçlanmış olup, 01.01.2014 – 31.12.2016
dönemini kapsayacak olan sözleşme 28.08.2014 akşamı itibariyle imzalanmıştır.
Download

ANADOLU CAM Özel Durum Metni Anadolu Cam San. A.Ş. Mersin