T.C.
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİM MÜDÜRLÜĞÜ/STAJ KOORDİNATÖRLÜĞÜ’NE
Ön Lisans Staj Yönetmeliği gereği 30 iş günü olan zorunlu stajımı aşağıdaki işyerinde
belirtilen tarihler arasında yapmak istiyorum.
Staja kabul edilmem için ilgili işyerine yazı gönderilmesini arz ederim.
Öğrenci Bilgilerim
Adı Soyadı:
Programı:
Yüksekokul Numarası:
Staj Başlangıç Tarihi
Staj Bitiş Tarihi:
Staj Süresi:
İşyeri Adı ve Adresi:
Öğrencinin
Adı ve Soyadı
İmza
…../...../20…...
Download

Formu İndir - Plato Meslek Yüksekokulu | Kariyer Merkezi