TÜRKİYE SOSYAL TARİH ARAŞTIRMA VAKFI
ÜYELİĞE BAŞVURU VE YÜKÜMLENME BELGESİ
Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı/TÜSTAV’A üye olmak istiyorum. Yetkili Kurul tarafından Vakıf Üyeliğine kabul
edilmem halinde Vakıf Senedinin 22. Maddesi ile belirlenen ve üyeliğimin kesinleşmesi için gerekli olan (en az ) aylık
asgari ücretin ¼’i tutarındaki bağışı bir ay içinde ödemeyi ve her yıl için en az bu tutarda bağış yapmayı, bağış
yükümlülüğünü yerine getirmemem halinde yetki kurulca verilecek kararı kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.
Saygılarımla.
…../…../201
(İmza)
Adı
: ……………………………………………………………………………………………………………..
Soyadı
: ……………………………………………………………………………………………………………..
Mesleği
: …………………………………………………………………………………………………………….
T.C. Kimlik No
: ……………………………………………………………………………………………………………..
Doğum Yeri ve Tarihi
: ……………………………………………………………………………………………………………..
İletişim Adresi
: ……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Kısa Özgeçmiş
: ……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
Referansı
:……………………………………………………………………………………………………………..
Sabit Telefonu
: ……………………………………………………………………………………………………………..
Mobil Telefonu
: ……………………………………………………………………………………………………………..
E-Posta Adresi
: ……………………………………………………………………………………………………………..
TÜSTAV Mütevelli Heyeti’nin ……./……/………… Tarihli toplantısında üyeliğe kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu Sekreteri
(İmza)
Download

üye başvuru formu