DEVREMÜLK İLE DEVRETATİL YATIRIMCILARI VE PAZARLAMACILARI DERNEĞİ
YATIRIMCI ÜYELİK BAŞVURU FORMU
Tesis Bilgileri
Tesisin Adı
Tesisin Adresi
Telefon
Eposta
Tesisin Türü
Tesisin Bulunduğu Yer
Çalışma Süresi
Kapasite
: __________________________________________________________________
: __________________________________________________________________
: ______________________ Faks
: ______________________
: ________________________@________________________________________
:
:
Yerleşim Merkezi
Karayolu Üstü
Deniz/Göl Kenarı
Dağ Tesisi
:
Sezonluk
Devamlı (12 Ay)
:
Oda Sayısı __________
Yatak Sayısı __________
Yetkili bilgileri
Yetkili Adı Soyadı
Yetkili Adresi
Cinsiyet
Medeni Hali
Cep Telefon
Kan Grubu
: __________________________________________________________________
: __________________________________________________________________
: _______________________ Uyruğu
: _____________________
: _______________________ Ev Telefon
: (_____)_______________
: (______) ______________________
: _______________________
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
T.C. Kimlik No
Anne Adı
Baba Adı
: _______________________
: _______________________
: _______________________
: _______________________
: _______________________
Ev Adresi
Ofis Adresi
Ofis Telefonu
Eposta
: __________________________________________________________________
: __________________________________________________________________
: (_____)________________ Ofis Faks
: (_____)_______________
: ________________________@________________________________________
Yazışma Tercihi
:
Ev
Tesis
Nüfusa Kayıtlı Olduğu
İl
: _______________________
İlçe
: _______________________
Mahalle/Köy : _______________________
Ofis
Devremülk ile Devretatil Yatırımcıları ve Pazarlamacıları Derneği’nin tüzüğünü okudum. Derneğin ilkelerini kabul
ediyor, belirtilen amacın gerçekleşmesine katkıda bulunmak istiyorum. Derneğinize üyeliğimin kabulunu rica ederim.
Tarih
:
İmza
:
Yönetim Kurulu’nun ……./……/………. tarih ve …………………………. Sayılı kararı ile üyeliğe kabul edilmiştir.
Dernek Yönetim Kurulu Başkanı
Lütfen Nufus Cüzdanı fotokopisi ve bir adet vesikalık fotoğrafınızı ekleyiniz.
Ceyhun Atuf Kansu Cad. 1263. Sk. No:3 / 4 06520 Balgat / Ankara | Tel : +90 312 473 74 00 | Faks: +90 312 473 74 01
Download

Yatırımcı Üyelik Başvuru Formu