Ticaret Turizm Mezunları Derneği
Genel Merkezi
TİCARET VE TURİZM MEZUNLARI DERNEĞİ BAŞKANLIĞINA
ANKARA
Derneğinizin tüzüğünü okudum. Derneğinize üye olmaya engel bir hâlim
yoktur. Üyeliğe kabul edilmem hususunda gereğini arz ederim.
Üyelik aidatı aylık………………… TL ödemeyi taahhüt ediyorum.
……./……/200…….
Adı ve Soyadı İmza
Ek: 1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2. Fotoğraf ( 2 adet)
3.İkametgâh İl Muhaberesi
4. Kredi Kartı Aidat Formu
Kişisel Bilgiler
Vatandaşlık No
:
Baba adı
:
Ana adı
:
Doğum yeri ve yılı
:
İkametgâh adresi
:
İş adresi
:
Görevi
:
İş telefonu
:
Cep telefonu
:
Ev telefonu
:
Mezuniyet yılı
:
Bölümü
:
Elektronik posta adresi :
Kan gurubu
:
Yukarıda açık kimliği yazılı …………………………………………’nın
durumu incelenerek ….../…../200…… tarihinde yapılan ………. Nolu Yönetim
Kurulu toplantısında üyeliğe kabul edilmesi kararlaştırılmıştır.
YÖNETİM KURULU
GMK BULVARI 80/9 06550 MALTEPE/ ANKARA
TEL: 0312 2322896
www.ticaretturizm.org.tr
[email protected]
Download

Ticaret Turizm Mezunları Derneği Genel Merkezi