Yeni Doğan Cocuk
Bildirim Dilekçesi
Tarih: ..../..../201..
DITIB-SOSYAL DAYANIŞMA MERKEZİ DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
Derneğinizin .................... kayıt numaralı ................................... .................................... adlı
Kayıt Numarası
Adı
Soyadı
üyesiyim. ..../..../201.. tarihinde bir çocuğum dünyaya gelmiştir. Doğum Belgesi’nin
(Geburtsurkunde) bir kopyası ekte gönderilmiştir.
Yeni Doğan Çocuğumun:
Adı-Soyadı
:..............................................................................
Cinsiyeti
: □ Kız
□ Erkek
Doğum Tarihi : ..../..../201.. Doğum Yeri:...................................
Uyruğu
: □ T.C. Cumhuriyeti
Adresi
:........................................................... Str. Nr.:.....
PLZ:...........
□ D Federal Almanya
Stadt:..............................................
Telefon
:.............................................
Mobil
:.............................................
Yukarıda adı-soyadı bildirilen yeni doğan çocuğumun aile ferdi olarak üzerime kaydının
yapılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim.
...........................................
İmza
.....................................
Adı/Soyadı
Download

Yeni Doğan Çocuk İçin Üyelik Kaydı Müracaat