İŞİKDER
İNEBOLU ŞAHİNBABA
İLİM ve KÜLTÜR DERNEĞİ
FOTOĞRAF
KÜTÜK NO :34-324821
İslambey Mah. Hz.Halid Bulvarı Sultan Center No:22/35 Eyüp / İstanbul
Bayrampaşa V.D. 478 052 4409
PK. 34050
www.isikder.net [email protected] [email protected]
GSM: 0534 915 88 88
Faks: 0216 540 53 06
ÜYE BAŞVURU FORMU
ÜYE TİPİ : …………………………..
Adı
Soyadı
Doğum Tarihi
TC Kimlik No
Baba Adı
Anne Adı
Doğum yeri
Cinsiyeti
Nüfusa Kayıtlı Olduğu
Tabiyeti
İl:
İlçe :
Köy/Mah.:
Cilt No:
Aile Sıra No:
Sıra No:
Medeni Hali
ÜYE NO: ……………….
Kan Grubu
Eşinin Adı Soyadı
Eşinin Doğum Tarihi
Evlilik Tarihi
Erkek Çocuk
Kız Çocuk
Ev
Adresi
İş
GSM No
Ev No
E-mail Adresi
Web
Eğitim Durumu
Bölüm
Mesleği
Yabancı Dil
Referans
GSM No
Üyesi Olduğu Dernek ve Vakıflar
5072 sayılı dernekler kanunu hükümleri uyarınca üyelikle ilgili öngörülen şartları taşıyorum. Derneğinizin tüzük,program,kural ve iç
yönetmeliklerine uymayı 20 TL giriş ödentisi ve aylık 2 TL (yıllık 24 TL ) aidat ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum.
Hesap Adı
*İnebolu Şahinbaba İlim ve Kültür Derneği
Dernek TL Hesap No
*ZiraatBankası Kağıthane Şb 917-68284264-5001 IBAN NO : TR55 0001 0009 1768 2842 6450 01
Burs
*Bankasya İst.Eyüp şubesi 179 -3455209-4
TL Hesap No
IBAN NO : TR19 0020 8001 7903 4552 0900 04
NOT: Dernek Aidatları Makbuz karşılığı Muhasebeye ödeneceği gibi Yukarıdaki Banka Hesaplarına da yatırılabilir.
Dernek üye başvurularında üyelik tipleri * gerçek üye * onursal üye * fahri üye olarak alınır.
TARİH : …….../..……/20..
ADI SOYADI :………………..………….………………………..……………………………. İMZA
DİKKAT !!! Bu Bölüm Derneğin ilgili Komisyonu Tarafından Doldurulacaktır !...
Yukarıda Adı geçen şahıs Yönetim Kurulumuzun …….../…..…/20.. tarih ve ……… sayılı kararı ile üyeliğe kabul edilmiştir.
Dernek Genel Sekreteri
Dernek Başkanı
Download

(\335\336\335KDER \374ye ba\376vuru formu yeni.xlsx)