6.ADLİ DİŞ HEKİMLİĞİ KURS PROGRAMI
(SERTİFİKALI)
23-28 EYLÜL 2014 ANKARA
DÜZENLEYENLER
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi - Ankara Üniversitesi Adli
Bilimler Enstitüsü - Adli Bilimciler Derneği
Düzenleme Komitesi
Prof. Dr. Mehmet Ali KILIÇARSLAN: Ankara Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. İ. Hamit HANCI: Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
Müdürü ve Adli Bilimciler Derneği Başkanı
Prof. Dr. P. Sema AKA: Bağımsız Araştırmacı, Adli Bilimciler
Derneği, Adli Diş Hekimliği Komisyonu Başkanı
Yard. Doç. Dr. Serdar SÜTÇÜ: Türk Diş Hekimleri Birliği 2. Başkanı
Tarih: 23-28 EYLÜL 2014 (6 gün / 8.30-18.30)
Yer: Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi- ANKARA
Süre: 60 Saat
KAYIT ve İLETİŞİM: [email protected]
Adli Diş Hekimliği Kursuna; Diş Hekimleri, Antropologlar, Hekimler,
Biyologlar, Adli Bilimciler, Olay Yeri İnceleme Uzmanları Katılabilir.
Kurs Kisi Başı 950 TL Bağış Karşılığında Verilecektir.
Bağış yatıranların aşağıdaki e-mail adresine dekontlarının elektronik
kopyasını göndermeleri rica olunur.
iletisim: [email protected]
Kontenjan 25 Kişidir.
Hesap Numarası: Adli Bilimciler Derneği, Türkiye İş Bankası
IBAN No: TR19 0006 4000 0014 3650 0163 03 .
Lütfen dekonta Adli Diş Hekimliği kursu diye yazdırınız.
KONULAR
Adli Bilimler, Diş Hekiminin Yasal Sorumluluklar ve Hakları, Bilirkişilik
ve Çapraz Sorgu, Diş Hekimliği İle İlgili Yasal
Düzenlemeler, Diş Hekimliğinde İdari Sorumluluk, Dental DNA
İncelemeleri, Adli Diş Hekimliği Eğitimi, Yaralar, KBRN
Yaralanmaları, Diş Hekimliğinde Etik, Ateşli Silahlar İle
Yaralanmalar, Adli Diş Hekimliğinde Adli Raporlar, Otopsi, Ağız
Otopsisi, Adli Toksiloji, Adli Antropoloji, Diş Evrimi, Adli Diş Hekimliği
Tarihi, Adli Diş Hekimliğinde Makroskopik Analizler ve Toksikolojik
İzler, Adli Diş Hekimliğinde Mikroskobik Analizlerle Yaş ve Cinsiyet
Saptama, İnsan Isırık İzleri, El Bilek ve Servikal Vertebra Grafilerinden
Yaş Tayini, Adli Kimliklendirmede Diş Patolojileri, Adli
Kimliklendirmede Diş Varyasyonları ve Mutilasyon, Diş Hekimlerinin
Sorumlulukları, Diş Hekimleri Odaları ve Birlikleri, Felaket Kurbanlarını
Kimliklendirme - F2K (DVI) Çalışmalarında Diş Hekiminin Rolü
(Teorik), Felaket Kurbanlarını Kimliklendirme - F2K (DVI)
Çalışmalarında Diş Hekiminin Rolü ve İnterpol Formlarının
Doldurulması (Pratik), Dişlerde Neonatal Çizgi, Dental
Antropoloji, Isırık İzi Üzerinden Ölçekle Fotoğraf Alma Tekniği (Teorik
ve Pratik 1), Fotoğrafların Bilgisayara Aktarımı Model Kopyalama
(Pratik 2), Bilgisayarda Isırık İzi İle Model Karşılaştırma (Pratik
3), Hayvan Isırık İzleri, Yeniden Yüzlendirme, Diş Travmaları, Adli Diş
Hekimliği Odontometri (Pratik), Yüz Travmaları, Adli Diş Hekimliği
Muayenesi ve Kayıt Formların Doldurulması (Pratik), Infant Diş ve Baş
Ölçülerinden Yaş Tayini, Yeniden Yüzlendirme Teknikleri, Yeniden
Yüzlendirme Teknikleri (Pratik), Adli diş hekimliği alanında Adli Tıp
Kurumu uygulamaları
http://adlibilimciler.org.tr/6-adli-dis-hekimligi-kursu/
twitter.com/alibilimler
Download

Kurs Programı ve detaylar için tıklayınız