Almanya DışındaVefat
Bildirim Dilekçesi.......
Tarih: ..../..../201....
DITIB-SOSYAL DAYANIŞMA MERKEZİ DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
Derneğinizin .................... kayıt numaralı üyesi ................................... ....................................
Kayıt Numarası
Adı
Soyadı
Türkiye’de vefat etmiştir.Cenazemizin nakil ve defin işlemlerini kendi imkanlarımızla
gerçekleştirdik.Cenaze Nakli Yardımlaşma ve Dayanışma Şartnamesi’nin § 6/a maddesine
istinaden Almanya dışında vefat eden üyelerinizin birinci dereceden yakınlarına yapılan
yardımdan yararlakmak istiyoruz.
Ayrıca, Türkiye’de vefat eden üyeniz için istenen, ‘Ölüm Kayıt Örneği (Formül C)’ ile
vefat edenin pasaportunun kimlik bilgilerini içeren resimli sayfasının fotokopisi ve oturum
kartının yada oturum izninin bulunduğu sayfanın fotokopisi ekte gönderilmiştir.
Söz konusu nakdi yardımın yapılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim
Havalenin Yapılacağı Hesap Bilgileri:
Hesap Sahibinin Adı-Soyadı :...................................................................................
IBAN Numarası
:...................................................................................
BIC Numarası
:...................................................................................
...........................................
İmza
.....................................
Adı/Soyadı
Yakınlık Derecesi
Download

Almanya Dışı Vefaatların Bildirilmesi