MADENCİLİK
TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI DERGİSİ
THE JOURNAL OF THE CHAMBER OF MINING ENGINEERS OF TURKEY
ARALIK
CİLT
SAYI
DECEMBERVOLUME NUMBER
2013 52
4
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
Abdulkadir KARADOĞAN, Ülkü KALAYCI,
Ümit ÖZER, Süleyman KURT,
Urungu Erdal ÖZER
3
Metin ERSOY, Mustafa Yavuz ÇELİK,
Liyaddin YEŞİLKAYA, Gökhan GEÇER
13
Lütfullah GÜNDÜZ, Nükhet ŞAPCI,
Mehmet KARCI
27
Yadigar V. MÜFTÜOĞLU, İlknur EROL
37
EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ
MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN EYNEZ-12 PANOSU
DEKAPAJ ÇALIŞMASINDA PATLATMA
KAYNAKLI TİTREŞİMLERİN ANALİZİ
The Analysis of Blast Induced Vibrations of
Eynez-12 Board Overburden Removal Project
of Aegean Lignite Enterprice
MERMER PARLATMA SÜRECİNDE ABRASİV
KAFA DEVRİNİN YÜZEY KALİTESİNE
ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Investigation of the Abrasive Head Rotation
Effect to the Surface Quality in Marble Polishing
Process
MERMERLERİN ISIL PERFORMANSI ve
BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNE
ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Thermal Performance of Marbles and
Investigation of Effects to Energy Saving in
Buildings
KARİYER KAVRAMI VE MADEN MÜHENDİSLERİ
İÇİN KARİYER SEÇENEKLERİ
Career Concept and Career Choices for Mining
Engineers
MADENCİLİK dergisi yazı dizin ve özetlerinin yeraldığı veri tabanları / INDEXED in
IMM Abstracts, GeoRef, Aluminium Industry Abstracts, Cambridge Scientific Abstracts,
PASCAL, Chemical Abstracts, ENCOMPLIT, ENCOMPLİT2, ENERGY, Compendex
Abone Koşulları:
Yıllık abone bedeli 100,00 TL'dir.
Subscription
Annual subscription rate is 100,00 TL. All
subscription inquries should be made to the
correspondence address.
By bank transfer to (USD account)
Turkiye Is Bankasi Mesrutiyet Branch,
Kizilay - Ankara
Swift Code : ISBKTRISXXX
IBAN- TR860006400000242130774805
Banka Hesap No:
Türkiye İş Bankası Meşrutiyet Şubesi:
IBAN: TR43 0006 4000 0014 2130 008120
T.C. Ziraat Bankası Kızılay Şubesi:
IBAN: TR19 0001 0006 8539 0090 315001
Posta Çeki Hesap No: 86665
By bank transfer to (EURO account)
Turkiye Is Bankasi Mesrutiyet Branch,
Kizilay - Ankara
Swift Code : ISBKTRISXXX
IBAN- TR190006400000242130784644
ISSN: 0024-9416
1
MADENCİLİK DERGİSİ 2013 HAKEM LİSTESİ
LIST OF REVIEWERS FOR THE JOURNAL OF MADENCİLİK IN 2013
Prof. Dr. Ata AKÇİL
Süleyman Demirel Üniversitesi
Doç. Dr. Abdullah SEYRANKAYA
Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Doğan KARAKUŞ
Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Özcan GÜLSOY
Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Murat ERDEMOĞLU
İnönü Üniversitesi
Doç. Dr. Tuğrul ÜNLÜ
Bülent Ecevit Üniversitesi
Prof. Dr. Hürriyet AKDAŞ
Osmangazi Üniversitesi
Doç. Dr. Kerim AYDINER
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Zeki KARACA
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Fatih Bayram Aksaray Üniversitesi Prof. Dr. Bahtiyar ÜNVER
Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. A. Ekrem YÜCE
İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Musa SARIKAYA İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Ali İhsan AROL Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. İlknur CÖCEN
Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. R. Mete GÖKTAN
Osmangazi Üniversitesi
Doç. Dr. TAYFUN UYGUNOĞLU
Akdeniz Üniversitesi
2
Download

MADENCİLİK - Maden Mühendisleri Odası