Příspěvky přijaté na konferenci budou prezentovány formou referátů nebo
posterů. Přednášející budou mít k dispozici dataprojektor a notebook s
operačním systémem Windows.
V rámci konference bude probíhat soutěž mladých vědeckých pracovníků
do 35 let. Vybrané práce budou finančně oceněny Českou společností pro
mechaniku.
Jednacím jazykem konference bude angličtina. Bližší pokyny k psaní
příspěvků budou uvedeny na webových stránkách konference.
Důležité termíny
1. - 4. červen 2015
Český Krumlov
1. 2. 2015
15. 4. 2015
15. 5. 2015
15. 5. 2015
1. 6. 2015
Zahájení registrace
Zaslání abstraktu
Zaslání příspěvku
Zaplacení vložného
Začátek konference
První oznámení
Informace
Česká společnost pro mechaniku, odborná skupina Experimentální
Sledujte aktuální informace na webových stránkách konference:
http://www.ean2015.cz
mechanika
a
Katedra mechaniky Fakulty stavební ČVUT v Praze
pod záštitou rektora ČVUT v Praze
pořádají 53. ročník mezinárodní konference „Experimentální analýza
napětí“.
Cílem konference je poznání současného stavu, výměna zkušeností,
navázání a upevnění vzájemných vztahů pracovníků škol, podniků a
vědeckých a výzkumných institucí z oblasti experimentální analýzy napětí a
numerického modelování v mechanice.
Vědecký program konference
Konference je tematicky zaměřena zejména na následující oblasti:
• Rozvoj experimentálních metod v mechanice.
• Rozvoj experimentálních metod v biomechanice.
• Nové metody a aplikace analýzy deformací a napětí strojních
konstrukcí.
• Nové metody a aplikace analýzy deformací a napětí stavebních a
dalších konstrukcí.
• Experiment jako nástroj verifikace analytických a numerických
metod.
• Experimentální výzkum a predikce pevnosti, životnosti a provozní
spolehlivosti konstrukcí a zařízení.
• Sledování a monitorování provozních zatížení a provozních stavů
konstrukcí a zařízení.
• Metody a prostředky výuky experimentálních metod.
Programový výbor
Předseda
• Ing. Pavel Padevět, Ph.D. (FSV ČVUT v Praze)
Členové
• Ing. Karel Doubrava, Ph.D. (FS ČVUT v Praze)
• Ing. František Fojtík, Ph.D. (FS VŠB-TU Ostrava)
• prof. Ing. Nikolaj Ganev, CSc. (FJFI ČVUT v Praze)
• prof. Dr. Ing. František Holešovský (FVTM UJEP v Ústí nad Labem)
• prof. Ing. Stanislav Holý, CSc. (FS ČVUT v Praze)
• Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (FSI VUT Brno)
• prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc. (SLO UP a FZÚ AV ČR,
Olomouc)
• prof. Ing. Josef Jíra, CSc. (FD ČVUT v Praze)
• Ing. Aleš Lufinka, Ph.D. (FS TU v Liberci)
• Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (FSI VUT Brno)
• Dr. Ing. Pavel Polách (VZÚ Plzeň)
• prof. Ing. František Plánička, CSc. (FAV ZČU v Plzni)
• prof. Ing. Milan Růžička, CSc. (FS ČVUT v Praze)
• doc. Ing. Josef Soukup, CSc. (FVTM UJEP v Ústí nad Labem)
• Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc. (SjF TU Košice)
• Ing. Jaroslav Václavík (VZÚ Plzeň)
• doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (FSI VUT Brno)
Organizační výbor
Sponzoři
Předseda
• Pavel Padevět
Členové
• Petr Bittnar
• Pavel Tesárek
• Ondřej Zobal
Konference je ideální místo k propagaci společností z oboru experimentální
mechaniky.
Byly osloveny firmy s nabídkou sponzorování této prestižní akce.
Vložné na konferenci
•
•
do 15. 5. 2015 – 250 Euro nebo 6900,- Kč
po 15. 5. 2015 – 300 Euro nebo 8300,- Kč
V ceně vložného je zahrnuta účast na konferenci EAN 2015, publikace
jednoho příspěvku ve sborníku abstraktů konference, sborník na CD a
výtisk časopisu Applied Mechanics and Materials (www.scientific.net –
indexován ve SCOPUSu, Ei Compendex) s vybranými příspěvky,
občerstvení během konference, obědy, večeře a účast na doprovodném
programu konference.
Poplatek pro doprovázející osoby je 130 Euro nebo 3500 Kč. Cena
zahrnuje občerstvení během konference, obědy, večeře a účast na
doprovodném programu konference.
Ubytování
Ubytování
pro
účastníky
konference je předjednáno do
31.3. 2015 v hotelu Zlatý
Anděl,
Leonardo
Garni,
Švamberský dům, Pension
Rosa v Českém Krumlově.
Podrobnosti jsou k dispozici
na stránkách konference.
Náklady
na
ubytování
účastníků a doprovázejících
osob nejsou zahrnuty v ceně
vložného. Rezervaci pokojů
zajišťuje
sekretariát
konference.
•
•
jednolůžkový pokoj – cena od 700 do 1300 Kč pokoj / noc
dvoulůžkový pokoj – cena od 1050 do 2200 Kč pokoj / noc
Sekretariát konference
Alexandra Sternberg
Conference Partners Prague s.r.o.
Sokolská 1805/26
120 00 Praha 2
tel: +420 777 605 343, +420 224 262 108
e-mail: [email protected]
Download

1. - 4. červen 2015 Český Krumlov První oznámení Katedra