PROGRAM KONFERENCE
Úterý
Registrace účastníků v hotelu Srní u recepce, 8.00 – 18.00
Oběd v hotelu Srní, 11.15 – 12.15
Zahájení konference (sál v hotelu Šumava), 12.30
Liška V.
Zuna P.
Přivítání, zahájení konference
Zuna P.
Situace a stav v aplikovaném výzkumu v ČR v současné době
1. odpolední blok přednášek – Hrdlička František (ČVUT v Praze, FS), 13.00 – 15.20
Hezoučký F.
13.00 – 13.20
Hrdlička F.
13.20 – 13.35
Mikuš M.
13.35 – 13.50
Pištora V.
13.50 – 14.05
Zdebor J.
14.05 – 14.20
Baláž J.
14.20 – 14.35
Vejvoda S.
14.35 – 14.50
Poučení ze současné diskuse o pokračování provozu EDU 1-4 (na dalších alespoň
třicet let)
České uhlí a Státní energetická koncepce 2014
Priebeh a výsledky procesu hodnotenia vybraných zariadení blokov JE V2 v rámci ich
prípravy na dlhodobú prevádzku
Hodnocení technického stavu tlakové nádoby, vnitřních částí a opěrných prvků
reaktoru 1. bloku Jižněukrajinské JE s cílem prodloužení provozu
Provozní stav tlakových nádob JE vyrobených ve ŠKODA JS Plzeň
Dlhodobý, pasívny odvod tepla z kontajnmentu bloku VVER440 V213 v režime ťažkej
havárie
Příspěvek k posuzování pevnosti a životnosti zařízení JE
Diskuse k předneseným příspěvkům, 14.50 – 15.00
15.00 – 15.20
Prezentace společnosti Dassault Systemes CZ s.r.o.
Občerstvení, 15.20 – 15.35
2. odpolední blok přednášek – Balda Miroslav (VZÚ Plzeň), 15.35 – 17.50
15.35 – 15.55
Ganev N.
15.55 – 16.10
Václavík J.
16.10 – 16.25
Sedlák R.
16.25 – 16.40
Smolík L.
16.40 – 16.55
Bokr T.
16.55 – 17.10
Novotný T.
17.10 – 17.25
Honner M.
17.25 – 17.40
Prezentace společností EUTIT s.r.o.
Principy fyzikálních metod pro stanovení zbytkových napětí a možnosti jejich aplikací
Měření zbytkových napětí na velkých součástech pro energetické strojírenství
Měření vibrací lopatek koncového stupně NT rotoru metodami tip timing a telemetrií
v campbellově stroji
Studie vzájemných závislostí velkého počtu signálů z monitorovacího systému
elektrárny
Realizace měření charakteristik radiálních kluzných ložisek pro turbíny MTD30
Využití technologie virtuální reality v procesu návrhu energetických zařízení a při
plánování jejich údržby
Termografie a diagnostika stavu materiálu
Diskuse k předneseným příspěvkům, 17.40 – 17.50
Slavnostní večeře v hotelu Srní, 18.30
Středa
Snídaně v hotelu Srní, 7.15 – 8.15
1. dopolední blok přednášek – Zuna Petr (ČVUT v Praze, FS, IA ČR), 8.30 – 11.10
Slováček M.
8.30 – 8.45
Vlasák T.
8.45 – 9.00
Konop R.
9.00 – 9.15
Mentl V.
9.15 – 9.30
Ducháček P.
9.30 – 9.45
Straka F.
9.45 – 10.00
Habrcetl V.
10.00 – 10.15
Patera J.
10.15 – 10.30
Matocha K.
10.30 – 10.45
Purmenský J.
10.45 – 11.00
Svařování v energetice - validace a optimalizace procesu svařování na základě
virtuálních numerických simulací
Žárupevné vlastnosti lité ocele P91 a jejích svarů
Opravné svařování pro talkové nádoby reaktoru typu VVER 1000 pomocí přídavného
materiálu Inconel 52 (M) a technologií TIG v ochranné atmosféře argonu
Hodnocení rozdílů v únavovém poškozování vybraných materiálů pro energetiku
metodami akustické emise
Mechanické (a creepové) vlastnosti heterogenních svarových spojů (T23-T92;
15CH1M1F-P91)
Creepové deformace vysokotlakých těles parních turbín
Mechanizovaná kontrola svaru 111 na ETE pomocí manipulátoru
Nelineární ultrazvuková spektroskopie pro hodnocení struktury materiálu
Hodnocení mechanických vlastností parovodů z oceli 15128.5 po dlouhodobém
provozu
Vliv tepelného zpracování a strukturního stavu na užitné vlastnosti vybraných
konstrukčních ocelí
Diskuse k předneseným příspěvkům, 11.00 – 11.10
Občerstvení, 11.10 – 11.25
2. dopolední blok přednášek – Šťastný Radovan (ČEZ, a.s.), 11.25 – 13.35
Vostracký Z.
11.25 – 11.40
Mareček O.
11.40 – 11.55
Brom J.
11.55 – 12.10
Vincour D.
12.10 – 12.25
David Z.
12.25 – 12.40
Lukáš J.
12.40 – 12.55
Marková J.
12.55 – 13.10
Houček J.
13.10 – 13.25
Optimalizace přenosové schopnosti vedení velmi vysokého napětí s využitím
tepelného dynamického matematického modelu
MOSAD®-6 Monitorovací a diagnostický systém elektrických zařízení elektrárenského
výrobního bloku
Přístup ČEZ k rizikovým místům se svarovými spoji
Přístup k hodnocení stavu nedostupných potrubních úseků
Diagnostika armatur s elektropohonem ETE a EDU
Projekt Parovody - Mikrotrhliny
Odhad životnosti komínů a chladicích věží
Velmi přesná nivelace jako nástroj sledování deformací turbosoustrojí a jejich uložení
na základ
Diskuse k předneseným příspěvkům, 13.25 – 13.35
Oběd v hotelu Srní, 13.45 – 14.30
Večeře, společenský večer v sále hotelu Srní
(kuželkový turnaj o pohár ředitele společnosti VZÚ Plzeň) – od 18.30
Čtvrtek
Snídaně v hotelu Srní, 7.15 – 8.15
1. dopolední blok přednášek – Mentl Václav (ZČU v Plzni, FS), 8.30 – 11.00
Zedník J.
8.30 – 8.45
Horváth J.
8.45 – 9.00
Polach P.
9.00 – 9.15
Stodola M.
9.15 – 9.30
Lauerová D.
9.30 – 9.45
Kronďák M.
9.45 – 10.00
Černý M.
10.00 – 10.15
Konkrétní příklady zvýšení životnosti náhradních dílů v energetických zařízeních
Vliv plastické deformace oceli HR3C na její strukturní změny po tepelné expozici
Dvakrát o turbínových lopatkách: defektoskopie a výpočet vibrací
Stanovení základních mechanických vlastností materiálu pomocí NDT zkoušky
během provozu
Hodnocení změny tvaru pláště aktivní zóny reaktoru VVER 1000 vlivem radiačního
bobtnání
Napadení plášťů výměníků nízkotlaké regenerace tokem urychlenou korozí
Korozní poškození legovaných ocelí v parních turbínách
Skoumalová Z. Vysokoteplotní oxidace svarových spojů materiálů super 304H a HR3C v prostředí
10.15 – 10.30
SCW
Diskuse k předneseným příspěvkům, 10.30 – 10.40
10.40 – 11.00
Prezentace společnosti IVITAS a.s.
Občerstvení, 11.00 – 11.15
2. dopolední blok přednášek – Liška Václav (VZÚ Plzeň), 11.15 – 13.00
Vít J.
11.15 – 11.30
Brziak P.
11.30 – 11.45
Petr P.
11.45 – 12.00
Richterová M.
12.00 – 12.15
Ságl P.
12.15 – 12.30
Schuster M.
12.30 – 12.45
Paralelní svět jaderné energetiky
Predlžovanie životnosti vtilátorových mlynov v Elektrárni Nováky
Energetika a ekologie pro budoucnost - Dohledové centrum
Havárie tlakových zařízení: nejčastější nedostatky při předávání dle PED (NV 26/203
Sb.)
Využití výsledků hodnocení spolehlivosti v jaderných elektrárnách
Modelování procesů sdílení tepla v energetických zařízeních
Diskuse k předneseným příspěvkům a Ukončení konference, 12.45 – 13.00
Oběd v hotelu Srní, 13.15 – 14.15
Download

PROGRAM KONFERENCE