VÚHŽ a.s., VAT ID No: CZ27768953
Registration into Companies Register
by the Regional Court in Ostrava
in section B, insert No. 3030
LABORATOŘ
MECHANICKÝCH
VLASTNOSTÍ
Zkoušky základních mechanických vlastností
Zkoušky mezních stavů materiálu
Technologické zkoušky
Poradenství v oblasti materiálového inženýrství
Akreditovaná podle ČSN EN ISO/IEC 17025 pro činnosti vymezené
přílohou k Osvědčení o akreditaci.
MECHANICAL
TESTING LABORATORY
Testing of basic mechanical properties
Material failure testing
Technological testing
Consultancy service at the field of material engineering
The laboratory is accredited according to ČSN EN ISO/IEC 17025
for activities within the scope of the annex to the Certificate
of accreditation.
LABORATOŘ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ
MECHANICAL TESTING LABORATORY
Laboratoř mechanických vlastností má široké portfolio nabízených zkoušek, prováděných dle standardních i nestandardních
– zákaznicky modifikovaných – postupů.
The laboratory has wide portfolio of offered mechanical tests,
performed in accordance with standardized and non-standardized – customer modified – testing procedures.
Laboratoř mechanických vlastností provádí následující
zkoušky:
tahové/tlakové zkoušky – v rozsahu 10 N až 1000 kN, u vybraných
zařízení s možností provádění zkoušek při teplotách od -190 °C
do +1100 °C,
zkoušky rázem v ohybu s použitím rázového kladiva
o nominální energii 150 J a 300 J, v rozsahu zkušebních teplot
od -190 °C do +1200 °C
zkoušky DWTT a DWT s použitím rázového kladiva o nominální
energii až 10 kJ, v rozsahu zkušebních teplot od -190 °C do
+1200 °C
zkoušky tvrdosti dle Brinella, Rockwella a Vickerse v širokém
rozsahu měřících stupnic,
zkoušky tvrdosti s použitím přenosných tvrdoměrů typu Leeb
(sondy C, D, G),
creepové zkoušky s možností snímání deformace a řízené
okolní atmosféry (vlhkost, inertní plyn),
zkoušky únavy a lomové mechaniky,
zkoušky drsnosti povrchu s použitím laboratorních i přenosných
přístrojů,
technologické a jiné zkoušky (zkoušky ohybem, navíjením,
krutem, hlubokotažnosti, zkoušky otěrem, tepelné zpracování,
step-cooling test …),
kalibrace nestanovených termočlánků a teplotních čidel.
Mechanical testing laboratory performs these next tests:
tensile/compress tests – within 10 N up to 1000 kN, possible to
perform at testing temperature within
-190 °C to +1100 °C for selected testing apparatus,
Charpy impact tests with a hammer pendullum with potential
energy 150 J and 300 J, within testing temperature
-190 °C to +1200 °C,
DWTT and DWT tests with using of a hammer pendullum with
potential energy up to 10 kJ, within testing temperature
-190 °C to +1200 °C,
Brinell, Rockwell and Vickers hardness tests within wide measuring scales,
hardness tests with a portable Leeb hardness testers (C, D, G
impact devices),
creep tests with possibility to measure a strain during the test
and with controled testing atmosphere (humidity, intert gas),
fatigue tests and fracture mechanics tests,
measurement of a surface roughness with using of portable
and laboratory testers,
technological and other tests (bend test, wrapping test, torque
test, Erichsen test, abrasion test, heat treatment, step-cooling
test …)
Ve spolupráci s ostatními laboratořemi divize Laboratoř mechanických vlasností nabízí poradenství v oblasti materiálového
inženýrství.
In cooperation with other division laboratories, mechanical
testing laboratory offers consultancy service at the field of
material engineering.
EXIT
Baška
Šenov
FRÝDEK
Kontakty / Contacts:
SMĚR
ČESKÝ TĚŠÍN
Hlavní třída
.
T. G
a
íd
EXIT
Baška
Šenov
Mas
ry
a
H
tř
ní
lav
Ost
ka
Slezská
ice
rav
SMĚR
OLOMOUC
Slezská
tsk
ěs
m
ro
Sta
M
á
VÚHŽ a.s.,
739 51 Dobrá 240, Czech Republic
Ing. Vít Michenka – vedoucí Laboratoře
mechanických vlastností
– head of Mechanical testing laboratory
tel.: 558 601 265, 264
GSM: +420 606 041 588
[email protected]
Iva Kolářová – [email protected]
Tomáš Rabinský – [email protected]
– zkušební technici / testing engineers
tel: 558 601 263
GSM: +420 602 474 421
www.vuhz.cz
www.vuhz.com
www.vuhz.eu
M
MÍSTEK
or
áv
k
a
STARÉ MĚSTO
Bohumín
Hradec-Králové
Karviná
Ostrava
Ostrava
Praha
Plzeň
Havířov
Olomouc
Brno
Dobrá
Český Těšín
Vratimov
Frýdek-Místek
Dobrá
Třinec
GPS souřadnice / GPS coordinates:
49° 40’ 25“ N, 18° 23’ 33“ E
Download

laboratoř mechanických vlastností mechanical testing