AİLE ONAY FORMU
........./…………./2016 tarihinde düzenlenecek olan Bilim Kahramanları Buluşuyor/FIRST LEGO
League 11. Türkiye Turnuvası’na çocuğumun katılmasını onaylıyorum.
Bilim Kahramanları Derneği'nin görevlendirdiği kişiler, turnuvalar sırasında çocuğumun fotoğrafını
çekebilir veya sesini ve görüntüsünü videoya kaydedebilir.
Bilim Kahramanları Derneği'nin bu fotoğraf, ses ve görüntüleri basın bülteni, sunum, reklam, web
sitesi gibi mecralarda tüm dünyada sınırsız ve bedelsiz olarak kullanabileceğini kabul ediyorum.
Velinin adı, soyadı: ...........................................................
Çocuğun adı, soyadı: ..........................................................
Tarih: ...../...../2016
Velinin imzası: ..........................................................
1
“çöpe çözüm, çöple çözüm” projesi
Download

13. Aile Onay Formu - Bilim Kahramanları Buluşuyor