2015 YILI UMRE ORGANİZASYONU İLE İGİLİ
USUL VE ESASLAR
Müşavirliğimizce, Ataşeliklerimiz ve DİTİB’lerimizin işbirliği ile düzenlenecek olan “2015
Yılı Umre Organizasyonu”na dair usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.
A. 2015 YILI UMRE TAKVİMİ:
1. Geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de umre seyahati sadece havayolu ile yapılacaktır.
2. Müracaatlar 24 Aralık 2014 Çarşamba gününden itibaren Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı
Din Görevlileri ve DİTİB Merkezlerindeki personel rehberliğinde www.ditib.fr internet
adresinden yapılacaktır.
3. Organizasyonumuza katılacak olan umreci adaylarımız önce Mekke’ye daha sonra
Medine’ye gideceklerdir.
4. Umreci adaylarımızın umreye gidişleri Fransa’daki bölgelerin ara tatillerine göre
düzenlenecektir. Umre tarihleri aşağıda ki gibidir:
BÖLGE
TURLAR
1. TUR
2. TUR
1. TUR
LYON
2. TUR
1. TUR
STRASBOURG
2. TUR
PARİS
SON
MÜRACAAT
16 OCAK 20 MART 09 OCAK 13 MART 23 OCAK 27 MART GİDİŞ
DÖNÜŞ
ÜCRET
ÖĞRENCİ
14 SUBAT 18 NISAN 07 SUBAT 11 NISAN 21 SUBAT 25 NISAN 28 SUBAT 02 MAYIS 21 SUBAT 25 NISAN 07 MART 09 MAYIS 1.550,00 €
1.550,00 €
1.550,00 €
1.550,00 €
1.550,00 €
1.550,00 €
1 350 €
1 350 €
1 350 €
1 350 €
1 350 €
1 350 €
5. Organizasyonumuz ile Umre‘ye gidecek vatandaşlarımız, Cidde’den itibaren Türkiye
Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu’na dâhil olacaklar ve
Türkiye’den gelen Normal Tip Umre adaylarına verilen hizmetlerin tamamından
yararlanacaklardır.
6. Umreye gidecek umreci adaylarımıza kafilelere göre oluşturulacak kesin hareket tarihleri
ve uçuş programları mektupla veya telefonla bildirilecek, bu konuda internet üzerinden veya
DİTİB HAC- UMRE Merkezinden bilgi alınabilecektir.
7. 18 yaşından büyük (eşi, babası, kardeşi ve oğlu) bir mahremiyle beraber müracaat etmeyen
45 yaşın altındaki bayanların müracaatları kabul edilmeyecektir.
8. Umreye öğrenci olarak başvuran umreci adaylarımız kayıt yaptıktan sonra öğrenci
belgesini göndermeleri gerekmektedir (25 yaş üstü olan umreci adaylarımız öğrenci kabul
edilmeyecektir).
B. MÜRACAAT ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER:
Bu yıl kayıt işlemleri internet aracılığıyla Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Din Görevlileri,
DİTİB Dernekleri ve DİTİB Merkezlerindeki personel rehberliğinde www.ditib.fr internet
adresinden yapılacaktır.
Umre kaydını yaptırmak isteyen umreci adayı, bölgesinde kendisine en yakın Diyanet Din
1
Görevlisi ve DİTİB merkezleri ile görüşüp internet aracılığıyla kaydını yaptıracak, kayıt
işlemi bittikten sonra 2 adet çıktı alınıp umreci adayı tarafından imzalandıktan sonra bir
nüshası umreci adayında kalacaktır.
İmzalanmış diğer müracaat formuyla birlikte
1. Türkiye Cumhuriyeti Yeni Çipli Pasaportunun aslı. (Yeni Çipli Pasaportların, uçuş
tarihinden itibaren en az bir yıl geçerliliği ve vize işlemleri için de 2 boş vize sayfası
olması gerekmektedir. Pasaportlar en az uçuş tarihinden bir ay öncesinden
ulaşacak şekilde Hac-Umre Bürosuna teslim edilecektir.)
2. Umre Kayıt Ücreti “Din Hizmetleri Müşavirliği” adına Çek veya hesabına havale
yapılacak, Şirket hesabından verilen Çekler ve yapılan havaleler kabul
edilmeyecektir. Aileler tek bir seferde ödeme yapacaklardır. Bankada havale
belgesine umre ücreti olduğu, umreci adayının adı soyadı ve umre kayıt
numarası mutlaka yazılacaktır.
3. Doktordan Menenjit (Méningocoque) ACYW135 aşısı olduğuna dair belge.
4. Son 6 ayda cepheden beyaz fon üzerine çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (arkasında
mutlaka Adı-Soyadı ve Müracaat Formunun üzerinde bulunan Kayıt Numarası yazılı
olmalıdır)
5. Uçuş tarihinden itibaren 1 yıl geçerliliği olan ve en az 1 yıldır Fransa da ikamet
ettiğini gösteren Fransa Oturum Kartı’nın (Carte de Sejour) veya Fransız Kimliğinin
(Carte d’identité) aynı sayfa üzerine renkli arkalı-önlü A4 kâğıdına çekilmiş
fotokopisi. Fransa Oturum Kartının suresi bir yıl olan umreci adaylarımız bir
önceki Oturum Kartının aynı sayfa üzerine renkli arkalı-önlü A4 kâğıdına
çekilmiş fotokopisini mutlaka göndermeleri gerekmektedir.
6. Öğrenci olarak kayıt yapan umreci adaylarımızın öğrenci belgesi gönderecektir (25
yaşından büyük olan umreci adaylarımız öğrenci kabul edilmeyecektir).
7. Umreye gidecek olan umreci adaylarımızdan eş ve çocukları ile gidecek olanlar
mutlaka Hac-Umre bürosuna evli olduklarını gösterecek ve çocuklarının da kayıtlı
olduğunu gösteren evlilik cüzdanı fotokopisini göndermeleri gerekmektedir.
Her umreci adayı tek tek kaydedilmelidir.
Umre Kayıt Formunda umreye gidecek kişinin kimlik, pasaport, uçuş, adres, seyahat tercih
tipi ve din görevlisinin adı soyadı yazılacak, refakatçi veya birlikte seyahat etmek istediği
kişinin kayıt numarası da belirtilecektir.
Umreye Müracaat eden vatandaşlarımız kayıt yaptıktan sonra 3 gün içerisinde “teslim
edilmesi gereken belgeleri” Umre kaydını yapan ve imzalayan görevliye teslim edecektir.
Evrakların en az uçuş tarihinde bir ay öncesinden ulaşak şekilde Hac-Umre Bürosuna
ulaşacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir.
C. DİN GÖREVLİLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER:
1. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Din Görevlileri ve DİTİB Merkezlerindeki personel
tarafından “2015 Yılı Umre Müracaatı ile İlgili Açıklamalar” dikkate alınarak
www.ditib.fr internet adresinden Umre Kayıtlarını yapacaklardır.
2. 24 Aralik 2014 gününden itibaren kayıt yaptığı umreci adayları ile görüşüp teslim
edilmesi gereken belgeler teslim alınıp şeffaf dosya içerisine konulacaktır.
Görevliler, eksiksiz olarak teslim aldıkları belgeleri en geç umreci adayının kayıt tarihinden
itibaren 5 gün içerisinde PARİS DİTİB Hac-Umre Merkezine ulaştıracaklardır.
2
D. UMRE SEFERLERİ:
Umre adaylarımız PARİS, LYON ve MULHOUSE (BASEL) havalimanlarından
uçacaklardır. Ancak gerekli hallerde Müracaat Formunda belirttikleri havalimanı
dışındaki yerlerden de uçurulabileceklerdir.
Umreci adaylarımıza farklı hizmet seçenekleri sunabilmek maksadı ile aşağıda belirtilen
şekillerde umre seyahat tipleri düzenlenecektir:
1. Direkt (Fransa - Suudi Arabistan / Suudi Arabistan - Fransa):
Fransa’dan uçağa binecek ve dönüşte yine Fransa’ya inecek umreci adaylarımız bu uçuş
şeklini seçeceklerdir. Güzergâhları: Fransa – Suudi Arabistan / Suudi Arabistan – Fransa
şeklinde olacaktır.
2. Türkiye’den binip Türkiye’de inecekler:
Fransa’da oturum hakkına sahip olup Türkiye’de yaşayan umreci adaylarımız bu uçuş şeklini
tercih edeceklerdir. Bu umreci adaylarımız uçağa Türkiye’den binip Türkiye’de ineceklerdir
E. UMRE TİPİ
Organizasyonumuz ile Umre'ye gidecek vatandaşlarımız, Cidde’den itibaren Türkiye
Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu’na dâhil olacaklar ve
Türkiye’den gelen Normal Tip Umre adaylarına verilen hizmetlerin tamamından
yararlanacaklardır.
F. UMRE ÜCRETLERİ:
Umreci adaylarımızın umre ücretlerinin tahsili aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır:
1. Umre Kayıt ücreti “Din Hizmetleri Müşavirliği” adına Çek veya hesabına havale
yapılacak, Şirket hesabından verilen Çekler ve yapılan havaleler kabul
edilmeyecektir. Aileler tek bir seferde ödeme yapacaklardır. Bankada havale
belgesine umreci ücreti olduğu, umreci adayının adı soyadı ve umreci kayıt
numarası mutlaka yazılacaktır. ( internet aracılığıyla kayıt yapıldıktan sonra her
umreci adayı için ayrı bir umre ücreti ödeme talimatı da sistemden alınacaktır bu
belgeyle bankaya gidilecektir.) Yetişkinler için Umre Ücret bedeli 1550 Euro,
öğrencilerin ise 1350 Euro’dur.
2. Umre Kaydını yaptırdıktan sonra, çeşitli sebeplerle umreye gidemeyenlerin yatırmış
oldukları umre ücretleri, umreye gitmekten vazgeçtiklerini bildiren dilekçenin Umre
Merkezine ulaşması halinde, masraflar karşılığı 100,00 Euro ve şayet kendilerine
malzeme teslim
edilmiş ise malzeme ücreti olarak da 100,00 Euro olmak
üzere toplam 200,00 Euro kesildikten sonra bakiyesi bildirdikleri banka hesabına
iade edilecektir. (Oteller kiralandıktan, biletler kesildikten sonra umreye gitmekten
herhangi sebeple vazgeçenlerden
bu ücretler kesildikten sonra bakiyesi iade
edilecektir.)
3. Umre ücretini yatırdıktan sonra vefat edenler;
• Fransa’da vefat edenlerin paraları, o tarihe kadar yapılan masraflar karşılığı 100,00
Euro ve şayet kendilerine malzeme teslim edilmiş ise malzeme ücreti olarak da
100,00 Euro olmak üzere toplam 200,00 Euro kesildikten sonra bakiyesi kanuni
esaslar çerçevesinde varislerine iade edilecektir.
• Suudi Arabistan’da vefat edenler ile ilgili olarak, ilgili havayolu şirketinden bilet
iadesi alındığı takdirde sadece bu meblağ kanuni esaslar çerçevesinde varislerine
iade edilecektir. Ayrıca vefat edenin üzerinden çıkan değerli eşyaları ile paraları
3
Organizasyonumuza intikal ettiği takdirde kanuni mirasçılarına teslim edilecektir.
4. Umre Organizasyonu’nun tamamlanmasından sonra, Din Görevlilerine, bildirecekleri
banka hesabına yaptıkları müteferrik harcamalara karşılık olmak üzere belge karşılığında
ödeme yapılacaktır.
H. UMRECI ADAYLARIMIZA VERİLECEK HİZMETLER VE MALZEMELER:
1. Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda vize işlemleri yapılacaktır.
2. Suudi Arabistan’a gidiş-dönüş uçak biletleri alınacaktır.
3. Umreci adaylarımız için yeteri kadar liyakatli din görevlisi görevlendirilecektir.
4. Umreci adaylarına umre malzemeleri kayıttan sonra verilecektir.
5. Suudi Arabistan’ca verilecek hizmet bedelleri ödenecektir.
I. UMRE MALZEMELERİNİN DAĞITIMI:
Umreci adaylarımıza verilecek malzemeler, Din Hizmetleri Ataşeliklerimizce, Umre
Merkezine bildirilecek adrese teslim edilecektir. Bu malzemeler, Din Hizmetleri
Ataşelerimizin tayin edeceği görevlilerce umreci adedine göre sayılarak imza karşılığında
teslim alınacak ve yine imza karşılığı umreci adaylarımıza dağıtılacaktır. Bunların bedeli,
alınan umre ücretine dâhil olduğundan, umreci adaylarımızdan ayrıca ücret alınmayacaktır.
Artan malzemeler Umre Merkezine iade edilecektir. Bölgelerinde müsait depoları bulunan
Din Hizmetleri Ataşeliklerimiz, bu malzemelerin sayılarını bir tutanakla tespit ederek
depolarında muhafaza edecek ve Umre Merkezine bildireceklerdir.
J. VİZE İSLEMLERİ:
Türkiye Cumhuriyeti Paris Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği’nce, geçen yıllarda
olduğu gibi, bu yıl da vizeler Suudi Arabistan Kırallığı’nın Paris Başkonsolosluğundan
alınacaktır.
K. ÇESİTLİ KONULAR:
1. Organizasyonumuz ile umreye gidecek vatandaşlarımız, Suudi Arabistan’a indiği andan
itibaren Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu’na dâhil
olacaklardır. Türkiye’den gelen umreci adaylarına Diyanet İşleri Başkanlığınca verilen
hizmetlerin (Sağlık, kayıp, karşılama, irşat, Arafat, Mina, Müzdelife hizmetleri v.b.)
tamamından, Organizasyonumuz ile umreye gidecek vatandaşlarımız da yararlanacaklardır.
2. Sağlık yönünden, umre ibadetini kendi başına yapabilmesine mani durumu olanların
umre müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Umre ibadetini kendi başına
yapabilmesine mani durumu olduğu halde kayıt yaptıran kişilerin durumu tesbit edildiği an
yapılan müracaatlar iptal edilecektir.
3. Umreci adaylarımızın pasaport ve kalan diğer evrakı uçuştan önce umreci adaylarımızın
bizzat kendilerine din görevlisince havalimanında teslim edilecektir.
4. Organizasyonumuz ile umreye gidecek olan vatandaşlarımızdan, gerek Fransa’da, gerekse
Suudi Arabistan’da ek bir ücret talep edilmeyecektir.
5.Suudi Arabistan mahalli kuruluşlarından veya uçak şirketlerinden kaynaklanabilecek
olumsuzluklardan ayrıca kaybolan eşyalardan Organizasyonumuz keslinkle sorumlu değildir.
6.Umreci adaylarımız umreye gidiş ve dönüşlerde valizlerine mutlaka isim adres ve
telefonlarını yazacaklardır.
4
İRTİBAT BİLGİLERİ:
Organizasyonumuz ile ilgili konular veya uygulamada doğabilecek tereddütler için aşağıdaki
adres ve telefonlardan bilgi alınabilecektir.
Yazışma Adresi:
DITIB
(HAC VE UMRE BÜROSU)
58 RUE LENINE 93170 BAGNOLET
Telefon:
01 43 62 16 16 / 06 81 24 68 84
Faks:
01 48 57 54 16
İnternet:
www.ditib.fr
E-posta:
[email protected]
Adres Bilgileri:
Paris Din Hizmetleri Ataşeliği–DİTİB : 58 Rue Lenine - 93170 BAGNOLET
Tel: 01 43 62 16 16 / 06 81 24 68 84
Fax: 01 48 57 54 16
Lyon Din Hizmetleri Ataşeliği–DİTİB : 127 Av. Franklin Roosevelt 69150 DECINES
Tel.04 78 65 01 21 / 04 78 94 67 57
Fax: 04 78 94 67 59
Strazbourg Din Hizmetleri Ataşeliği–DİTİB:14 Rue T. Mann, 67200 STRASBOURG
Tel: 03 88 330 430
Fax: 03 88 330 430
5
Download

2015 Yılı Umre Organizasyonu İle İlgili Yönerge