A KDEN İZ T U RİST İK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R BİRLİĞİ
AKTOB
BÜ LT E N
E K İ M 2 0 1 4 / S AY I : 1 0
30
YIL
1984-2014
AKTOB ARAŞTIRMA /EROL KARABULUT
AK DENİZ T URİSTİK OTE LCİLE Rİ V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
AKTOB
BÜLTEN
EKİM 2014
SAYI: 10
İÇİNDEKİLER (Ana Konular)
• Antalya 9 ayda % 6,5 büyüdü
3-4
İmtiyaz Sahibi
AKTOB Adına
Yusuf Hacısüleyman
• Türkiye 8 ayda % 6,8 büyüdü
5-6
• Antalya’da kruvaziyer pazarı daraldı.
7
Yayın Kurulu
Erkan Yağcı, Kaan K.
Kavaloğlu, Erol Karabulut
• Havayolu yolcu trafiği 111 milyona ulaştı.
7
• Turizmde sigortalı sayısı 1 milyonu aştı.
8
• Tatilin önündeki en büyük engel ekonomik durum.
8
• Dünya turizmi ilk yarıda % 4,6 büyüdü.
9
• Akdeniz’de turizm ve rekabet.
10
• İflaslar sonrası Rusya’da yasal düzenlemeler onayladı.
11
• İngiltere’de seyahat etmek eğilimi düştü.
12
• Turizmde reel büyüme % 1,7 oldu.
13
• Turizm teşviklerle 52 bin yeni yatak üretecek.
14
• Mısır WTM’ye sponsor oldu.
14
• AKTOB: Hedefe yaklaşıyoruz ama sorunları çözmeliyiz.
15
• Kredi kartı ile konaklama harcamaları % 36 arttı.
16
• Yurtdışı fuarlara katılımda yeni düzenlemeler.
17
İLETİŞİM
• Yabancılar Antalya’da 4 bin 284 konut aldı..
18
Adres:Gebizli Mah.Termessos
Bulvarı. Güngör Ahmet
Yitmen İş Merkezi No: 73/ A
07300 Muratpaşa ANTALYA
• Schauinsland yeni logo ve markasını tanıttı.
18
• Mısır’da charterlere teşvik genişletildi.
19
Tel: 90 242 321 39 94 / 95
Fax: 90 242 321 59 26 / 27
• AKTOB, 477 üye sayısına ulaştı.
20
Editör /Araştırma
Erol Karabulut
AKTOB Ar-ge
AKTOB
YÖNETİM KURULU
Yusuf Hacısüleyman
Erkan Yağcı
Erdal Tontu
Tolga Cömertoğlu
Kaan Kaşif Kavaloğlu
Ece Tonbul Kilit
Aslı Ulukapı
Yeliz Gül Ege
Nihat Vural
Adnan Soyaslan
Mehmet Tümbül
Zafer Alkaya
Emir Demirci
Selçuk Akıltopu
Ahmet Çevik
www.aktob.org.tr
[email protected]
[email protected]
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
ANTALYA’YA GELEN YABANCI ZİYARETÇİ
SAYISI 9 AYDA % 5,3 ARTTI.
Büyümenin lokomotifi Rusya
eylülde geriledi.
eylül’ de % 5
düşüş oldu.
Antalya’ya eylül
ayında gelen
yabancı ziyaretçi
sayısı % 5,4
gerileyerek 1
milyon 666
binden 1 milyon
576 bine düştü.
Eylül ayında en
büyük düşüşler;
% 13,8 ilr
Rusya, % 45,5
ile Ukrayna
pazarlarında
gerçekleşti.
Eylül’de % 5 daralan Antalya’da yıllık büyüme hızı 2 puan geriledi
Antalya’ya gelen yabancı ziyaretçi sayısı, ocak-eylül döneminde, %
4,85 artarak 9 milyon 559 binden 10 milyon 23 bine yükseldi.
Eylül ayında % 5 dolayında düşüş yaşayan Antalya’da yıllık büyüme
oranı da % 7’den % 4,8’e indi.
9 aylık dönemde, % 8,3 büyüyen Rusya pazarından gelenlerin
sayısı 3 milyondan 3,3 milyona ulaştı. Bu pazar, geçen yılın aynı
döneminde % 18 gelişme göstermişti.
Geçen yıl gerileyen Almanya pazarı bu yıl aynı dönemde % 4,5 artış
gösterdi. gelenlerin sayısı da 2,1 milyondan 2,3 milyona yaklaştı.
Bu yıl sonuna doğru toparlanan Hollanda pazarından gelenlerin
sayısı da % 1,5 yükselişle 457 bin kişiye ulaştı. Benzer büyüme
İngiltere’de de yaşandı. 9 ayda % 4,1 büyüyen Pazar380 bin kişiye
yaklaştı.
Genelde büyüme eğiliminde olan Antalya’da güç kaybeden pazarlar
arasında % 24 ile Norveç, % 22 ile Ukrayna, % 7 ile Fransa, % 1,7 ile
İsveç dikkat çekiyor.
Öte yandan bu yıl iyi performans sergileyen İran pazarı 2 kat artışla
107 bini yakalarken, İsrail de % 20’lik iyileşme ile 78 bin dolayına
çıktı.
3
Eylül ayında
% 5 dolayında
düşüş yaşayan
Antalya’da yıllık
büyüme oranı da
% 7’den % 4,8’e
indi.
Eylül ayında
blok pazarlardan
İskandinavya’da
da önemli
oranlarda
gerileme yaşandı.
Bu dönemde İsveç
% 8, Danimarka
% 11, Finlandiya
% 2 ve Norveç
de % 21 düşüş
yaşadı.
Öte yandan
Beyaz Rusya,
Hollanda, Fransa
ve Avusturya da
bu ayda gerileme
yaşayan pazarlar
arasında yer aldı.
AYLIK BÜLTEN / E K İ M 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
A N TA LYA’ YA GE L E N YA BA NC I Z İ YA R E TÇ İ L E R
(O C A K-E Y LÜ L)
PAZARLAR
2014
Değişim
RUSYA FEDERASYONU
3.054.992
3.307.209
8,3
ALMANYA
2.191.633
2.290.762
4,5
HOLLANDA
451.099
457.654
1,5
İNGİLTERE
364.537
379.490
4,1
İSVEÇ
326.516
320.906
-1,7
UKRAYNA
347.702
268.530
-22,8
KAZAKİSTAN
255.413
265.205
3,8
BELÇİKA
231.428
233.758
1,0
POLONYA
188.224
223.396
18,7
NORVEÇ
277.090
210.464
-24,0
AVUSTURYA
203.535
203.582
0,0
DANİMARKA
184.869
189.319
2,4
FRANSA
182.072
168.100
-7,7
ÇEK CUMHURİYETİ
135.194
142.162
5,2
İSVİÇRE
132.351
141.738
7,1
BELARUS (BEYAZ RUSYA)
114.452
132.128
15,4
FİNLANDİYA
110.578
112.096
1,4
İRAN
35.918
107.883
200,4
SLOVAKYA
96.568
100.833
4,4
ROMANYA
75.059
82.576
10,0
İSRAİL
64.981
78.056
20,1
LİTVANYA
43.231
56.987
31,8
MOLDOVA
44.832
50.668
13,0
MACARİSTAN
36.689
42.123
14,8
SIRBİSTAN
38.683
40.471
4,6
AZERBEYCAN
22.959
34.355
49,6
İTALYA
33.798
31.522
-6,7
ESTONYA
26.813
30.984
15,6
LETONYA
26.207
28.716
9,6
KOSOVA
23.020
19.800
-14,0
BOSNA - HERSEK
16.107
17.555
9,0
ARNAVUTLUK
13.504
15.007
11,1
KUZEY K.T.C.
14.454
13.495
-6,6
SLOVENYA
12.299
12.863
4,6
MAKEDONYA
10.852
12.819
18,1
ÖZBEKİSTAN
9.484
12.786
34,8
GÜRCİSTAN
7.049
12.093
71,6
BULGARİSTAN
9.342
11.926
27,7
IRAK
7.658
10.016
30,8
ABD
11.727
9.993
-14,8
FİLİPİNLER
11.109
9.936
-10,6
ÜRDÜN
8.280
9.132
10,3
HAYMATLOS
6.736
8.553
27,0
ERMENİSTAN
7.154
8.034
12,3
KARADAĞ
1.020
7.151
601,1
LÜKSEMBURG
6.707
6.992
4,2
HIRVATİSTAN
4.563
6.743
47,8
KIRGIZİSTAN
5.518
6.463
17,1
İSPANYA
6.156
6.385
3,7
İRLANDA
8.444
5.721
-32,2
HİNDİSTAN
4.363
5.497
26,0
LÜBNAN
DİĞER
TOPLAM
4
2013
6.195
5.460
-11,9
50.736
57.233
12,8
9.559.900
10.023.326
4,8
AYLIK BÜLTEN / EYLÜL 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
Ziyaretçi trafiği artmaya devam ediyor
T Ü R K İ Y E 8 AY DA % 6 , 8 büyüdü
Türkiye’ye 8 aylık dönemde gelen yabancı ziyaretçi sayısı % 6,8 artarak 24 milyon 89
binden 25 milyon 749 bin seviyesine çıktı.
Bu yıl % 13 dolayında büyüyerek 3 milyon 506 kişiye ulaşan Rusya, ilk sırada yerini
alırken, onu % 3,1 gelişme ile 3 milyon 339 bine ulaşan Almanya takip etti.
Üçüncü sırada % 4,4 büyüyen İngiltere yer aldı. Bu ülkeden gelenlerin sayısı 1 milyon
742 binden 1 milyon 819 bine yükseldi.
8 ayda % 40 büyüyen İran pazarından gelenlerin sayısı da 790 binden 1 milyon 110 bine
çıktı.
ilk yarıda gerileyen Hollanda pazarı, ağustos’ta toparlayarak % 0,1 artışa geçerken,
toplamda 960 bin kişiye ulaşıldı.
Karmaşa içindeki Ukrayna pazarı da 8 ayı % 8 geride kapattı. Norveç pazarındaki
gerileme ise % 21’i aştı. İsveç ve İtalya da % 5 dolayındaki düşüşle gerileyen pazarlar
içinde yer aldı. Avusturya ve Norveç’te de gerimele sürdü.
5
AYLIK BÜLTEN / EYLÜL 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
türkiye ’ ye GE L E N YA BA NC I Z İ YA R E TÇ İ L E R
(O C A K-ağustos)
MİLLİYET
ALMANYA
2014
Değişim,%
MİLLİYET
2014
Değişim,%
1 013 211
1 092 820
7,86
277 907
303 968
9,38
2 118
2 069
-2,31
3 339 626
3 445 366
3,17
392 862
388 904
-1,01
BELÇİKA
494 160
501 204
1,43
DIĞER AVRUPA ÜLKELERI
DANİMARKA
292 375
298 420
2,07
AZERBAYCAN
431 927
456 334
5,65
FİNLANDİYA
145 042
146 030
0,68
BELARUS (B. RUSYA)
149 883
174 844
16,65
FRANSA
770 857
779 615
1,14
ERMENİSTAN
HOLLANDA
953 753
960 550
0,71
GÜRCİSTAN
1 742 549
1 819 658
4,43
İRLANDA
83 015
75 265
İSPANYA
198 326
İSVEÇ
492 373
İSVİÇRE
240 009
243 438
1,43
RUSYA FED.
İTALYA
497 363
471 630
-5,17
TACİKİSTAN
3 446
6 960
101,97
TÜRKMENİSTAN
LÜKSEMBURG
11 965
10 945
-8,52
UKRAYNA
PORTEKİZ
32 395
35 949
10,97
BDT
YUNANİSTAN
448 085
558 016
24,53
CEZAYİR
ÇEK CUM.
153 799
161 946
5,30
POLONYA
305 852
380 921
24,54
LİBYA
64 189
81 332
26,71
SUDAN
NORVEÇ
325 600
254 328
-21,89
SLOVAKYA
100 102
106 955
6,85
İZLANDA
MACARİSTAN
AVRUPA OECD
BULGARİSTAN
2013
AVUSTURYA
İNGİLTERE
ROMANYA
48 832
47 591
-2,54
1 199 214
1 181 330
-1,49
KAZAKİSTAN
332 970
345 769
3,84
-9,34
KIRGIZİSTAN
41 610
56 534
35,87
194 065
-2,15
MOLDOVA CUM.
80 070
90 635
13,19
470 920
-4,36
ÖZBEKİSTAN
85 046
98 542
15,87
3 104 869
3 506 084
12,92
17 610
22 951
30,33
95 403
115 585
21,15
531 077
488 601
-8,00
6 118 511
6 584 800
7,62
74 843
103 532
38,33
5,66
FAS
56 627
59 832
163 967
174 034
6,14
5 877
6 800
15,71
MISIR
76 506
71 915
-6,00
TUNUS
58 006
66 241
14,20
11 087 743
11 392 417
2,75
GÜNEY AFRİKA CUM.
30 341
28 730
-5,31
A.B.D.
513 983
522 706
1,70
DIĞ.AFRIKA ÜLKELERI
54 698
65 329
19,44
AVUSTRALYA
126 229
135 625
7,44
B.A.EMİRLİĞİ
36 480
37 325
2,32
JAPONYA
124 692
110 983
-10,99
BAHREYN
10 678
16 059
50,39
KANADA
KATAR
13 456
22 026
63,69
KUVEYT
62 202
97 241
56,33
452 369
603 810
33,48
125 517
118 303
-5,75
YENİ ZELLANDA
20 871
22 171
6,23
MEKSİKA
25 445
28 240
10,98
IRAK
G. KORE
125 519
169 686
35,19
LÜBNAN
99 878
109 741
9,88
ESTONYA
30 027
33 364
11,11
ÜRDÜN
70 308
86 884
23,58
KARADAĞ
12 322
13 364
8,46
S.ARABİSTAN
171 563
240 785
40,35
KOSOVA
54 879
59 244
7,95
K.K.T.C.
151 469
161 198
6,42
MALTA
4 300
4 784
11,26
İSRAİL
106 197
140 716
32,50
LİTVANYA
57 130
70 942
24,18
YEMEN
G. KIBRIS RUM YÖN.
10 837
11 971
10,46
DIĞ.BATI ASYA ÜLKELERI
BANGLADEŞ
10 774
16 352
51,77
896 844
762 962
-14,93
LETONYA
35 409
37 058
4,66
4 997
8 498
70,06
BOSNA HERSEK
51 010
58 842
15,35
ÇİN HALK CUM.
89 355
126 037
41,05
HIRVATİSTAN
29 596
27 642
-6,60
ENDONEZYA
39 114
38 261
-2,18
SLOVENYA
25 501
27 292
7,02
FİLİPİNLER
38 568
45 213
17,23
SIRBİSTAN
121 749
135 518
11,31
HİNDİSTAN
MAKEDONYA
93 095
104 249
11,98
İRAN
ARNAVUTLUK
43 649
52 633
20,58
BULGARİSTAN
1 013 211
1 092 820
277 907
303 968
ROMANYA
DIĞER AVRUPA ÜLKELERI
6
2013
64 171
79 628
24,09
790 626
1 110 503
40,46
MALEZYA
34 509
41 385
19,93
7,86
PAKİSTAN
21 962
31 760
44,61
9,38
SİNGAPUR
13 004
16 293
25,29
2 118
2 069
-2,31
TAYLAND
14 180
16 295
14,92
ESTONYA
30 027
33 364
11,11
DIĞ.GÜN.ASYA ÜLK.
55 256
67 814
22,73
KARADAĞ
12 322
13 364
8,46
DİĞ. KUZEY AMERİKA ÜLK.
7 350
9 428
28,27
KOSOVA
54 879
59 244
7,95
DİĞ. ORTA AMERİKA ÜLK.
5 498
5 362
-2,47
MALTA
4 300
4 784
11,26
ARJANTİN
31 754
29 649
-6,63
-26,62
LİTVANYA
57 130
70 942
24,18
BREZİLYA
77 426
56 817
G. KIBRIS RUM YÖN.
10 837
11 971
10,46
KOLOMBİYA
14 011
15 378
9,76
LETONYA
35 409
37 058
4,66
ŞİLİ
10 107
11 364
12,44
BOSNA HERSEK
51 010
58 842
15,35
VENEZÜELLA
7 025
4 807
-31,57
HIRVATİSTAN
29 596
27 642
-6,60
DİĞ.GÜN.AMERİKA ÜLK.
10 930
12 306
12,59
SLOVENYA
25 501
27 292
7,02
OKYANUSYA
245
375
53,06
SIRBİSTAN
121 749
135 518
11,31
MİLLİYETSİZ
24 610
29 687
20,63
MAKEDONYA
93 095
104 249
11,98
TOPLAM
24 089 031
25 749 063
6,89
ARNAVUTLUK
43 649
52 633
20,58
AYLIK BÜLTEN / EYLÜL 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
ANTALYA’DA KRUVAZİYER YOLCU SAYISI GERİLEDİ
Türkiye’ye kruvaziyer yolcu gemileri ile gelenlerin sayısı düşmeye
devam ediyor.
Yılın 8 aylık döneminde gelen yolcu sayısı % 22,3 gerileyerek 1,3
milyondan 1 milyon bandına indi.
8 aylık dönemde Antalya, Alanya ve Kaş limanlarının yolcu sayısı
% 6,6 düşerek 135 binden 126 bine geriledi.
Bu dönemde, Antalya Limanı yolcu sayısı 119 binden 117 bine,
Alanya Limanı yolcu sayısı da 15 binden 8 bine geriledi.
Diğer yandan Türkiye’nin en çok yolcu çeken limanı olan
Kuşadası, 8 aylık dönemde % 2 dolayında düşüşle 352 bin yolcuya
ulaşırken, % 31 gerileyen İstanbul da 288 bin kişiye indi.
Yüzde 53 gerileyen İzmir kruvaziyer yolcu sayısı 143 bine indi.
Marmaris Limanı da % 27 gerileme yaşayarak 67 bin dolayında
düştü.
A nt a ly a’y a gelen k r uva z iyer yolc u s ay ı sı
(Oc a k-A ğ u stos)
Antalya limanı
Alanya limanı
Kaş limanı
Antalya toplamı
Türkiye toplamı
7
2013
119.378
15.750
208
135.336
1.384.389
2014
117.392
8.768
199
126.359
1.076.152
HAVAYOLU
YOLCU TRAFİĞİ
111 MİLYON
Türkiye
havalimanlarında, iç
ce dış hatlarda oluşan
yolcu trafiği, yılın
8 aylık döneminde
% 12 artarak 111,5
milyona çıktı.
Bu dönemde iç
hat yolcu trafiği
42 milyondan 46
milyona yükselirken,
dış hat yolcu trafiği
de 44 milyondan 48
milyona ulaştı.
Toplam trafikte ilk
sırayı 37 milyonla
İstanbul Atatürk
alırken, onu 20
milyonla Antalya
Havalimanı izledi.
Üçüncü sırada ise 15
milyonu aşan Sabiha
Gökçen Havalimanı
yer aldı.
Değişim Bu limanları; Ankara
Esenboğa, İzmir
-1,7
Adnan Menderes,
-44,3
Muğla Dalaman
-4,3
ile Milas-Bodrum
-6,6
havalimanları takip
-22,3
etti.
AYLIK BÜLTEN / E K İ M 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
Tur İzmde sİgortalı çalışan sayısı
1 mİlyonu aştı
GELİR VE TATİL
DAVRANIŞI
Tatilin önündeki
engel ekonomik
durum
Türkiye’de sigortalı olarak çalışanların sayısı % 6 artışla 13,3 milyona
çıkarken, 790 bin kişilik artışın % 14’ü turizmden sağlandı.
AKTOB Araştırma Birimi’nin SGK verilerinden derlediği verilere göre,
Haziran ayında turizmde çalışanların sayısı % 12 artışla 1 milyon 50 bin
oldu. Geçen yılın aynı ayında, turizm istihdamı 937 bin dolayında idi.
TÜİK tarafından
açıklanan Gelir ve
Yaşam Koşulları
Araştırması 2013
sonuçlarına nüfusun
%78,5’i evden uzakta
bir haftalık tatili
ekonomik nedenlerle
karşılayamadığını
beyan etti.
Öte yandan aynı
nedenle,
nüfusun %
Bu dönemde, turizm istihdamının, ülke çalışanları içindeki payı da %
49’u beklenmedik
7,5’ten % 7,9’a yükseldi.
harcamalarını, %
75,5’i de yıpranmış ve
Turizmin ülke istihdamındaki artışa katkısı % 14,6 olurken, bunun; % 9,7’si
eskimiş mobilyalarını
yiyecek-içecek hizmetlerinden, % 5’i de konaklama sahalarından kaynakyenileme ihtiyacını
landı.
karşılayamıyor.
Tu r i z mde i st i hd a m (0 0 0)*
Yiyecek İçecek Hiz.
Konaklama tesisleri
Spor, Eğl.Dinl.Faal.
Seyahat Ac.Tur Op.Hiz.
Havayolu
Turizm toplamı
Türkiye toplamı
Turizmin pay,%
*Haziran verileri.
8
2013
476,7
328,3
56,5
56,3
19,6
937,6
12.561.2
7,5
2014
553,5
366,8
50,4
57,8
21,8
1.050,5
13.351,4
7,9
Değişim,%
16,1
11,7
-10,9
2,7
11,4
12,0
6,3
+ 0,4 puan
TÜİK bulgularına
göre, en zengin
kesimin geliri en
yoksul kesimin
gelirinin 7,7 katına
ulaştı.
Nüfusun %15’i
yoksulluk riski
altında. Sürekli
yoksulluk riski
altında olanların
oranı ise % 13 oldu.
AYLIK BÜLTEN / E K İ M 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
ATSO BAŞKANI
BUDAK:
DÜ N YA T U R İZMİ N DE BÜ Y ÜM E % 4,6
“Dur um
sürdür ülebilir
mi buna bak mak
lazım”
BM Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, uluslararası ziyaretçi trafiği yılın
ilk yarısında % 4,6 büyüyerek 517 milyon kişiye ulaştı.
Geçen yıla göre 22 milyon daha fazla kişinin seyahat ettiği dünyada en
yüksek büyümeler; % 6 ile Amerika ve % 5'erlik performanslarıyla Asya
Pasifikler ve Avrupa'da gerçekleşti.
Alt bölgeler itibariyle Güney Asya, ve Kuzey Avrupa % 8'er gelişirken,
Kuzey Doğu Asya ve Güney Akdeniz de % 7'şer büyüdü.
Gerçekleşmelerin UNWTO tahminlerine paralel seyrettiği belirtilirken
2014'ün tamamında dünya ziyaretçi trafiğinin % 4 ila 4,5 arasında büyüyeceği vurgulandı.
Bölgeler Ve Büyüme Oranları (Ocak-Haziran)
Bölge/alt bölge
Amerika
Kuzey Amerika
Orta ve Güney Amerika
Karaibler
Güney Amerika
Asya ve Pasifikler
Güney Asya
Kuzey Doğu Asya
Avrupa
Kuzey Avrupa
Güney Akdeniz
Afrika
Kuzey Afrika
Ortadoğu
9
Büyüme,%
%6
%6
%6
%5
%6
%5
%8
%7
%5
%8
%7
%3
%4
-% 4
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO)
Olağan Eylül Ayı Meclis
Toplantısında konuşan
Çetin Osman Budak,
“Rusya’nın Antalya
turizmi üzerindeki
etkisi son derece önemli.
Rusya’da da ciddi bir
kriz var. Rusya’da bir
devalüasyon yapıldı, bu
yoksullaşmayı getirir.
İşte bu durum Rusların
tatil güdüsünü nasıl etkiler bekleyip göreceğiz.
Turizmci arkadaşlarımız
da bu konu üzerine
daha çok çalışmalılar.
Pazarı çeşitlendirmeliyiz.
Sadece bir müşteriye
iş yapıyorsanız ve bu
müşteriyi kaybederseniz
işleriniz kökten sıkıntıya
girer. Bu yüzden
turizmde pazar çeşitliliği
için çalışılmalı. Burada
bizler de elimizden gelen
katkıyı vermeye hazırız.
Antalya’nın tanıtımı için
Antalya Tanıtım AŞ ile
birlikte fuarlara destek
vererek tanıtım için
çalışacağız. Bu yıl yüzde
5-6’lık bir artış olacak,
geceleme sayılarında
artış gerçekleşti ve
otelcilerimiz de bu
durumdan memnun
olabilir. Ancak bu
durum sürdürülebilir
mi buna bakmak lazım”
dedi.
AYLIK BÜLTEN / E K İ M 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
A K DEN İZ’DE İSPA N YA, T Ü R K İ Y E V E
Y U NA N İSTA N BÜ Y ÜM EY E DEVA M EDİ YOR
Türkiye ve İspanya’nın büyümesi devam ederken, en iyi
performans Yunanistan’ da elde edildi, Mısır’ın kayıpları
ciddi boyutta.
Yılın 8 aylık döneminde % 7 artışı yakalayarak 45 milyon yabancı ziyaretçi
sayısını aşan İspanya, Türkiye ile arasındaki farkı 1,3 milyon dolayında
artırdı.
Bu dönemde 25 milyonu aşan Türkiye ise % 6,5’lik artışla ikinci sırada yer
aldı.
Yabancı ziyaretçi sayısında, geçen yıl 8 aylık dönemde 18,1 milyon olan
İspanya-Türkiye farkı, bu yılın aynı döneminde 19,5 milyona yükseldi.
Öte yandan Akdeniz çanağında Türkiye ve İspanya toplamı, Yunanistan ve
Mısır ile farkını da oldukça yukarı çekti. Geçen yıl 46,4 milyon dolayında
olan bu fark, bu yılın 8 ayında 50 milyona çıktı.
8 aylık verilere göre, en hızlı büyüme % 16 ile Yunanistan’da gerçekleşirken,
İspanya % 7, Türkiye % 6,5 gelişme gösterdi. Öte yandan Mısır’daki gerileme devam etti. Mısır 8 ayda % 13 dolayında düşüş yaşadı.
Akdeniz’de yabancı ziyaretçi sayıları,
milyon(Ocak-Ağustos)*
ÜLKELER
İSPANYA
TÜRKİYE
YUNANİSTAN
MISIR
TOPLAM
*Tahmini veriler
10
2013
42.2
24.0
12.6
7.2
86.0
2014
45.3
25.6
14.6
6.3
91.8
DEĞİŞİM
7,3
6,5
15,8
-13,0
6,7
Advantage
Travel
Partnership
2015 toplantsı
İngiltere’nin en
büyük bağımsız
acente ağı
Advantage Travel
Partnership 2015
yıllık konferansını
Bodrum'da
düzenliyor.
Yüzlerce üyesi
bulunan The
Advantage Travel
Partnership,
konferansını
Bodrum'da bulunan
Sea Garden
Resort Hotel'de
düzenleyecek.
14 - 18 Mayıs 2015
tarihleri arasında
düzenlenecek
konferansa, 450
dolayında acente
temsilcisinin
katılması bekleniyor.
Birliğin bu yılki
konferansı Dubai'de
düzenlenmişti.
AYLIK BÜLTEN / E K İ M 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
RUSYA’DA T U R OPER ATÖR LER İ N E YÖN ELİK
YASA ONAY L A N DI
ALDIANA’YI
MISIRLI GRUP
ALDI
Aldiana’nın sahibi
Jürgen Marbach'in
sahibi olduğu otel
grubu Aldiana'nın
tamamını Mısırlı
Cleopatra Grup satın
aldı.
Group Cleopatra,
Aldiana’yı CTI Cleo
Touristik International GmbH adlı
şirketi üzerinden
devraldı.
Rusya’da tur operatörü iflaslarının
ardından yaşanan olumsuzlukların
önlenmesi amacıyla hazırlanan yasal
düzenleme onaylandı.
Buna göre, tur operatörleri, seyahatten en geç 1 gün önce müşterilerinin
otel ve uçak parasının ödendiğini
belgelemek zorunda.
Başbakan Medvedev, tur operatörlerinin müşterilerine uçak biletleri
dahil tüm belgeleri en geç tur tarihinden 24 saat öncesine kadar
sunmalarını zorunlu hala getiren
kararnameyi onayladı.
Onaylanan yasa ile seyahat
endüstrisinde karşılaşılacak değişiklikler:
Turoperatörlerinin mali yükümlülüklerinin artırılması: 50 milyon
Ruble’den az olmamak kaydıyla,
cironun en az % 5’i kadar.
Turoperatörünü şahsi mesuliyeti
kapsamında her bir tur için en az
100 Dolar’ı fona aktarmak
Turistlerin geri getirilmesinde
kullanılacak fona yatırılacak kat11
kının artırılması. Tur operatörünün
cirosuna bağlı olarak, yılda 100 bin
Dolar’dan 500 bin Dolar’a kadar
değişen ödemeler. Küçük ölçekli operatörlerin katkısının ise azaltılması.
Yıllık zorunlu aidatla tanımlanan
tur operatörünün varolan (aktif)
cirosunun görüntülenmesi.
Turistlerle yapılan sözleşmelerin,
zorunlu olarak, elektronik kayıtlara
alınması
İç pazarda faal olan seyahat acentelerinin mali yükümlülüklerinin,
(0,5 milyon Ruble) tanımlanması.
Seyahat acentaları ve tur operatörleri için tek bir kayıt sisteminin
oluşturulması.
Yasal çerçevenin dışında faaliyet
gösterenlerin cezai durumlarının
tanımlanması.
Yöneticilerin, muhasebe müdürlerinin ve mali işlerde yetkili olanların,
iyi niyet çerçevelerinin tanımlanması
Yurtdışına giden turistlerin evlerine
dönüşleri için gereken garantilerin
tanımlanması.
2011’de Aldiana’nın
yüzde 26,1’ini satın
alan Jürgen Marbach, 2013 Ekim
ayında şirketin
tamamını almıştı.
Group Cleopatra,
aralarında Mısır’ın
tatil bölgesi Hurgada’daki Clubhotel
Cleopatra Makadi
Bay Hurghada’nın
olduğu tatil otellerinin sahibi.
Travco Group’un
CEO’su Hamid
El Cihati’nin TUI
ortaklığı ve Mısırlı
inşaat ve turizm
şirketi sahibi Semih
Saviris'in Alman
seyahat pazarının
dördüncü büyük
grubu FTI Group ile
RT/Raiffeisen Touristik Group’tan hisse
alımının ardından
kulüp otel zinciri
Aldiana da Mısırlı
bir gruba satıldı.
AYLIK BÜLTEN / E K İ M 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
monarch
grubu
satılıyor
2014 yılında İ NGİLTER E’DE
SEYA H ATE ÇIK M A EĞİLİMİ A Z A LDI
İngiltere’de seyahat acentaları ve turoperatörleri birliklerinden ABTA’nın
açıkladığı Tüketicilerin Seyahat Eğilimleri 2014 yılı çalışmasına göre, geçen
bir yıl içinde seyahat etme oranı % 83’den % 80’e geriledi.
Anket bulgularına göre, İngilizlerin yurtiçi ve yurtdışı seyahat alma oranı
ise % 39’dan % 41’e çıktı. Yalnız ülke içi seyahat eğilimi 4 puan, yalnız
yurtdışı eğilimleri de 1 puan geriledi.
Diğer yandan seyahate çıkmama oranı da 3 puan artarak % 20 oldu.
Ülkede seyahate çıkma eğilimi ve seyahat sayısı azalırken, kişi başına
seyahat miktarı da düşüş gösterdi. Düşüte esas nedenin ekonomik koşullar
olduğunu ortaya konuyor.
Bulgulara göre ülke içindeki kısa seyahatlerde görülen gerileme, artan
yurtdışı seyahatlerle dengelendi.
Öte yandan aile tatillerinde 7 gün ve üzeri yurtdışı seyahatler
aynı seviyesinde kalırken, 1 ila 3 gün süren kısa seyahatlerin attığı
vurgulanırken, bunun güçlenen Pound’un getirdiği bir avantaj olabileceği
belirtildi.
Bulgulara göre, seyahate çıkışlarda 3,7 seyahat ortalaması ile en aktif
sınıfın 25-34 yaş gurubu. Bu grup 2011’den bu yana ilk defa 16-24 yaş
grubunu geride bıraktı. 16-24 yaş grubu ise ortalama 3,4 seyahat aldı. 35-44
yaş grubu da 3 seyahat ile onları takip etti.
2015 yılında seyahat planlayanların % 20’si daha fazla harcama yapmayı
planlıyor. Daha az harcama yapacakların oranı ise % 15 dolayında.
Öte yandan 2014’de tatil yapanların seyahat öncesi harcamaları yurtdışı
seyahatlerde 206 Pound’dan 224 pounda yükseldi.
2015’te seyahat edeceklerin % 35’i yeni bir ülkeyi görme yönünde tercihte
bulunacak. Yeni bir resort şehrinde olmak isteyenlerin oranı ise % 48
dolayında.
Seyahate çıkma oranları, %
2011
2012
2013
2014
12
Yıl içinde tatile
çıkmadı
Yalnız
Ülke içi
Yalnız
Yurtdışı
10
17
17
20
27
26
31
27
11
11
13
12
Ülke içi ve
yurtdışı
birlikte
52
45
39
41
Monarch Grubu,
tur operatörünü
ve hava yolu
şirketini satıyor
Monarch Airlines
ve Cosmos Holidays
şirketlerinin sahibi
Monarch Group,
işletmelerini
Greybull Capital'e
satılacağını açıkladı.
İngiltere merkezli
olarak faaliyet
gösteren Monarch
Group, İsviçreli
Mantegazza
ailesi tarafından
yönetiliyor. Satış
görüşmelerinde
sona gelindiği
belirtilirken,
nihai anlaşmanın
ekim sonunda
imzalanması
bekleniyor.
1920'lerde Globus
Travel Group adlı
tur operatörünü
kuran Mantegazzas
ailesi, 1962'de
cosmos Travel'ı,
1968'de ise Monarch
Airlines'ı kurdu.
AYLIK BÜLTEN / E K İ M 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
yabancılara
konut satışı
İLK YA R IDA TU R İZM DE R EEL BÜ Y ÜM E % 1,7
Yabancılar
Antalya’da 4284
konut aldı
Turizmin yurtiçi üretimdeki (GSYİH) payı değişmedi
Reel büyümede turizm ortalamanın altında kaldı
AKTOB Araştırma Birimi’nin, TÜİK tarafından açıklanan verilerden
derlediği bilgilere göre; Ocak-haziran döneminde, Türkiye’de toplam
yurtiçi üretim (GSYİH) % 12,3 artarak 832 milyar TL oldu.
Turizmin iki önemli sahası olan konaklama ve yiyecek içecek alanlarındaki
toplam yurtiçi üretim ise % 12,6 artarak 16,8 milyar TL oldu.
Diğer yandan enflasyondan arındırılmış (sabit fiyatlarla) değerlerle,
ekonomideki yurtiçi üretim % 3,3 yükselerek 60 milyar TL olurken,
turizmdeki yurtiçi üretim de % 1,7 artarak 0,9 milyar TL’ye çıktı.
Böylece turizmin yurtiçi üretim seviyesi cari fiyatlarla % 12,6 artarken, reel
fiyatlarla %1,7 yükseldi.
Öte yandan turizm üretiminin ülke üretimindeki yapı da önemli bir
değişim gözlenmedi. Cari fiyatlarla turizmin ülke GSYİH’daki payı % 2
dolayında kaldı. Reel fiyatlarla ise büyüme % 1,5’ten % 1,48’e geriledi.
GSY İ H * ver i ler i, m i ly a r T L
(Oc a k-Ha z i r a n)
Turizm (Cari)
Turizm (sabit)
Türkiye (Cari)
Türkiye (Sabit)
Turizmin payı (Cari),%
Turizmin payı (Sabit),%
2013
14,9
0,87
741,0
58,2
2,02
1,50
2014
16,8
0,89
832,3
60,1
2,03
1,48
Büyüme
% 12,6
% 1,7
% 12,3
% 3,3
0,01 puan
-0,02 puan
*Yerli ve yabancı tüm yerleşiklerin ülke içinde ürettiği mal ve hizmetlerin değeri
13
Türkiye genelinde,
yılın 8 aylık
döneminde
yabancılara 11 bin
754 adet konut satıldı.
Bu konutların 4 bin
284 adedi Antalya’da
alındı.
2014 yılının 8 ayında
yabancılara yapılan
konut satışları, geçen
yılın tamamında
yapılan satışlara
oldukça yaklaştı. 2013
yılında satışı yapılan
konut sayısı 12 bin 181
olarak gerçekleşmişti.
Yabancılara yapılan
konut satışlarının
% 36’sı Antalya, %
29’u İstanbul’da
gerçekleşti.
Bu illeri, Aydın,
Muğla, Bursa, Mersin
ve Yalova izledi.
Yabancılara yapılan
konut satışları
(Ocak-Ağustos)
İller
Satılan
konut
Antalya
4 284
İstanbul
3 444
Aydın
753
Muğla
688
Bursa
587
Mersin
473
Yalova
376
Sakarya
276
Ankara
213
Trabzon
117
Diğer iller
543
AYLIK BÜLTEN / E K İ M 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
Mısır, WTM’ye
sponsor
oluyor
SEK TÖR 3, 2 MİLYA R TL YATIR IM L A
52 Bİ N Y EN İ YATA K Ü R ETECEK
AKTOB Araştırma Birimi tarafından derlenen verilere göre, turizm sektörü
7 aylık dönemde, 3,2 milyar TL bütçeli 193 adet komple yeni yatırım için
yatırım teşviği aldı.
3,2 milyar TL’lik yatırımla konaklama sektörüne, 52 bin 816 yatak ilave
olacak. Bu tesislerde 12 bin 433 kişi de iş imkanı açılacak.
Yeni yatırımlara ayrılacak bütçenin illere göre dağılımında ilk sırayı %
32 ile Antalya aldı. Antalya 32 yeni proje ile 18 bin yatak ve 4 binden fazla
istihdam yaratacak.
Yatırım bütçesinde ikinci sırayı % 16 pay ile İstanbul alırken, bu ilde 8 bin
dolayında yatak ve 2 bin dolayında istihdam üretilecek.
Toplam yatırım bütçesinin % 7,5’ini alan Muğla’da ise toplamda 3 bin
dolayında yatak ve 800 dolayında istihdam öngörüyor.
Türkiye yapılması planlanan 193 adet yeni tesisin; toplam bütçe, yaratacağı
oda, yatak ve istihdamın % 50’si Antalya ve İstanbul’dan gelecek.
Komple yeni yatırımların tesis türlerine göre dağılımında % 34,5 ile 3
yıldızlı oteller ilk sırada yer aldı. Onu, % 23,5 ile 4 yıldızlı, % 16 ile 5 yıldızlı
ve % 8 ile butik oteller takip etti.
Diğer yandan, turizm yatırımı olmayıp teşvik kapsamından yararlanan
öğrenci yurtlarının sayısı da 54’e yükseldi. Bu yatırımlarla 20 bin dolayında
yurt yatağı yapılacak.
Yat ı r ı m te ş v i k ler i
(Oc a k-Tem mu z)
Toplam
Yeni yatırımlar
14
Proje Teşvik tutarı,
sayısı
milyar TL
229
3.61
193
3.19
İstihdam
sayısı
90.523
12.433
Oda sayısı
37.417
26.208
Yatak
sayısı
75.486
52.816
Uluslararası
turizm pazarında
imajını yeniden
güçlendirmeye
çalışan Mısır,
dünyanın en
büyük 5 turizm
fuarından biri olan
İngilytere’deki World
Travel Market’a
(WTM) sponsor
olduğunı açıklandı.
Sponsorluk
anlaşması
çerçevesinde
Mısır’ın tanıtım
afişleri, sloganları
fuar için üretilen
metaryeller, online
promosyon ürünleri
gibi araçlarda
kullanılacak.
Mısır’ın İngiltere ve
İrlanda Turizm Ofisi
yöneticisi Omayma
El Hüseyin,
WTM Londra
Fuarı’nın Mısır’ın
pazarlanmasında
önemli bir yer
ve ideal bir araç
olduğunu belirtti.
AYLIK BÜLTEN / E K İ M 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
A K TOB: HEDEFE YA K L AŞI YORUZ A M A
SORU N L A R I da ÇÖZM ELİ Y İZ
AKTOB’un Eylül ayı yemekli toplantısı
Side Kumköy’de bulunan The Sense
Deluxe Hotel’de yapıldı.
Açılışta konuşan Hacısüleyman, Türkiye
ve Antalya turizminin 2014 sezonunu
değerlendirdi, yapısal sorunlara ve çözüm
yollarına dikkat çekti.
Yusuf Hacısüleyman yaptığı
değerlendirmede, “havayolu ile
Antalya’ya 10 milyon 250 bin turist geldi.
Antalya’nın 13 milyon turist hedefini
yakalayacağını umut ediyoruz. Bu yıl
ocak-ağustos dönemlerinde % 7’lik bir
artış oldu. Konaklama sektörü açısından
bakıldığında ise durum iyi ama çok iyi
değil. Bu konuda bir an önce harekete
geçilmeli.”dedi.
“Antalya’ya gelenlerin yüzde 55’i Almanya
ve Rusya’dan” diyen Hacısüleyman,
Antalya’nın pazar dengelerine ilişkin
değerlendirmesini şöyle sürdürdü, “Daha
sonra gelen 6 ülke ise yüzde 20’sini
oluşturuyor. Rusya’dan 2 milyon 800 bin,
Almanya’dan 1 milyon 900 bin ve üçüncü
sıradaki Hollanda’dan ise gelen turist
sayısı 400 bin. İkinci ve 3.cü arasında
büyük fark var. Antalya’ya gelen turistlerin
yüzde 55’i 8 ülkeden geliyor. Lokomotif ise
Rusya’dır.”
Türkiye’nin yakın bölgesinde devam
eden savaş ortamını da yorumlayan
Hacısüleyman, “Tanklarımızın sınırda
olması, tezkerenin meclisten geçmesi savaş
anlamını taşıyor. Savaşın düşüncesi bile
bizim sektörümüzü yakından ve olumsuz
etkileyecektir. İlk körfez savaşında bunu
gördük. Türkiye savaşa giriyor yorumları
var. Bu düşünce bile yeterli. Birde ABD
ile Batı ülkelerinin Rusya’ya getirecekleri
finansal ambargo koyma girişimi var.
Bundan sonra Rusya’dan gelmesi gereken
para Batı’dan değil Doğu’dan gelecek. Yani
Çin’den geleceği görülmektedir. Rusya’dan
15
turizmciler ödemelerini nasıl alacak.”diye
sordu.
Antalya bölgesinde 2014 sezonunda
yaşanan ve yaşanmakta olan altyapı
sorunlarına da değinen Yusuf
Hacısüleyman, “Bu yıl bulunduğumuz
yörelerdeki arıtma tesislerinin çalışmaması
ve elektrik kesintileri turizmcilerin işini
zorlaştırdı. 30 yıldır turizm yapan bir kent
nasıl böyle bir zafiyet yaşar anlamıyorum.
Bunu düşünmemiz gerekiyor. Ancak bu yıl
içinde alt yapı sorunlarının giderileceğine
inanıyorum.”dedi.
Arıtma altyapıları yenileniyor
Toplantıya konuşmacı olarak davet edilen
ASAT Arıtma Şubesi Müdürü Münevver
Ateş de, bu yıl yaşanan sorunların çok
geçmişte yağılan fizibilite ve yatırım
hatalarından da kaynaklandığını
vurgularken, Kumköy, Çolaklı, Manavgat
ve Titreyengöl arıtma sistemlerinin
yenileneceğini ve iyileştirileceğini belirtti.
2015 sezonunda, bu yıl yaşanan sorunların
tamamen çözülmesini umduklarını
belirten Ateş, ayrıca Kemer’deki arıtmanın
da kapasite artırımı ile destekleneceğini,
bazı arıtma sistemlerinin ise üstünün
kapalı hale getirileceğini söyledi.
MUAMMER
TÜRKER ANTALYA
VALİSİ OLDU
Antalya Valiliğine
Muammer Türker
atandı. Türker, daha
önce Milli Güvenlik
Kurulu Genel Sekreterliği görevinde
bulunuyordu.
Antalya'nın eski valisi
Sebahattin Öztürk
ise İçişleri Bakanlığı
Müsteşarı oldu.
Muammer Türker
kimdir?
1963 yılında Kırıkkale'de doğdu. Ankara
Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesinden
1986 yılında mezun
oldu.
Yudumuzun bir
çok bölgesinde
kaymakamlık, Vali
Yardımcılığı gibi
görevlerde buluElelktrik altyapısı da yenilenmeli
nan Türker, Ulaştırma Bakanlığı
Antalya’da yaşanan elektrik kesintileri
Müsteşar Yardımile ilgili değerlendirmelerde bulunan
cılığı, Başbakanlık
CLK’ya bağlı Akdeniz Elektrik’ten Erkan
Güvenlik
İşleri Genel
Küçük de, Antalya’da yaşanan temel
Müdürlüğü ve Hakkari
sorunun, yaşlanan altyapı olduğunu, bir
Valiliği’nin ardından
çoğunun ise kısa zamanda yenilenmesi
Milli Güvenlik Kurugerektiğinin altını çizdi. Şirket olarak 2 bin
900 personel ve 670 araçla hizmet vermeye
lu Genel Sekreterliği
çalıştıklarını dile getiren Küçük, şirketin
görevini yaptı.
yatırımlara devam ettiğini ve bunun
önemli bir kısmının turizm bölgelerine
ayrıldığını ifade etti.
AYLIK BÜLTEN / E K İ M 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
Visa kartı ile harcamalar 1,7 milyar Euro
kredi kartlı
harcamalar
Kredi kartı
ile konaklama
harcamaları
% 36 arttı
Haziran – Ağustos 2014 döneminde yabancıların Türkiye’de Visa kartlarıyla
yaptıkları harcamalar, % 30 artarak 1,7 milyar Euro’ya ulaştı.
Bu dönemde 234 milyon Euro harcayan İngilizler, Türkiye’de yaz aylarında
en çok harcama yapan olurken Ruslar 196,5 milyon Euro ile ikinci sırada
yer aldı.
ABD vatandaşlarının Türkiye’deki harcamaları ise 147 milyon Euro oldu.
Almanlar da 112 milyon Euro ile 4.sırada.
Visa Europe’un açıkladığı rakamlara göre, Arap turistlerin bu yaz Türkiye’de
Visa kartlarıyla yaptıkları harcamalarda ciddi artışlar söz konusu. Suudi
Arabistan’dan gelenler % 72’lik artışla 93,7 milyon Euro harcadı.
Yabancıların 2014 yaz döneminde Türkiye’de gerçekleştirdikleri kartlı
alışverişlerde en çok öne çıkan sektör % 21 artış ile perakende hizmetleri
oldu. Bu dönemde konaklamada % 32, havayolunda % 41 artış gözlendi.
Türkiye’de en fazla harcama yapan 10 ülke
Ülke
İngiltere
Rusya
ABD
Almanya
Suudi Arabistan
Norveç
Fransa
Libya
İsveç
BAE
16
2013 (€)
190,818,085.46
157,389,205.76
112,958,923.44
82,379,554.34
54,516,186.24
101,764,165.13
73,696,595.55
2,953,081.10
42,715,437.70
22,973,252.64
2014 (€)
233,983,896.14
196,544,847.46
146,796,392.11
112,249,898.31
93,714,728.79
88,585,203.39
86,970,873.55
51,425,747.80
39,938,753.76
36,575,918.49
Artış (%)
23
25
30
36
72
- 13
18
1600
-7
59
Kredi kartı ile
yapılan konaklama
harcamaları yılın 7
aylık döneminde %
36 artarak 3,2 milyar
TL’den 4,4 milyar
TL’ye çıktı.
BKM verilerinden
derlenen bilgilere
göre, Türkiye’de kredi
kartı ile konaklama
hizmetlerine yönelik
harcamalar 4 milyar
491 milyon TL’ye
ulaştı. Geçen yılın
aynı döneminde 3
milyar 285 milyon
TL harcama
gerçekleşmişti.
Diğer yandan aynı
dönemde, kartlı
havayolu harcamaları
3,1 milyar TL’den
4,5 milyar TL’ye, oto
kiralama harcamaları
da 446 milyon
TL’den 502 milyon
TL’ye yükseldi.
Seyahat acenteleri
ve taşımacılık
harcamaları da 5,3
milyar TL’den 6,5
milyar TL’ye çıktı.
AYLIK BÜLTEN / E K İ M 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
yurtdışı fuarlara katılımla İlgİlİ
yenİ düzenlemeler
17
CHOICE HOTELS
TÜRKİYE’DE
Bakanlığın kamu / özel sektör
işbirliği ile gerçekleştirilecek
uluslararası turizm ihtisas fuarlarına
katılınmasına ilişkin esasları şöyle:
kuruluşlarımızın belirlenmesi ve standlarımızda
yer verilmesi işlemleri ilgili Müşavirlik /
Ataşeliklerimizin sorumluluğunda istemeleri
halinde Deniz Ticaret Odaları ile birlikte organize
edilecektir.
1 – Fuar listesinde yer alan büyük fuarlar ile stand
büyüklükleri uygun fuarlarda bölgesel tanıtma
yönelik olarak destinasyonları temsilen katılacak
olan sektör kuruluşları için yer ayrılacaktır. Ayrıca
Bakanlığımız standlarında yer almak isteyen diğer
işletmelere stand büyüklüğünün elverdiği ölçüde
fuar sırasında yürütülecek çeşitli aktivitelerin /
hizmetlerin giderlerine ait ücretlerin üstenilmesi
veya katkıda bulunmaları karşılığında stand içinde
ayrı yerler verilebilecektir.
2 – Ülkemizin yurtdışında gerçekleştirilecek
fuarlara daha etkin bir şekilde katılımının
sağlanması ve gerek bölgesel gerekse bireysel açıdan
katılımcı sayısının artırılması amacıyla, sektör
ile birlikte iştirak olunacak turizm fuarlarında,
bireysel veya ilgili sektör meslek birliğinin /
derneğinin öncülüğünde grup olarak bölge tanıtımı
yapacak işletmelere, " Yurt Dışı Turizm Fuarlarına
Katılımın ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama
Faliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ "
çerçevesinde Bakanlığımızca destek sağlanacaktır.
3 – Bölge standartlarında yer alacak sektör
kuruluşlarınca ;
a . Fuarlarda tanıtım amaçlı dağıtılmak üzere
turistik merkezlerin veya bölgelerin katalog, broşür,
CD, hediyelik eşya vb. tanıtım materyallerinin
hazırlanması,
b. Resepsiyon ünitelerinin her birinde bölge
destinasyonlarını tanıyan ve ilgili ülkenin dilini
bilen en az iki profesyonel turist rehberinin
görevlendirilmesi,
4 – Fuarlar süresince yapılması düşünülen
ikram, kokteyl, gösteri vb. etkinlikler için sektör
kuruluşlarının ilgili Kültür ve Tanıtma Müşavirlik
/ Ataşeliklerimize 60 (altmış ) gün önceden
başvurmaları gerekmektedir.
5 – Bakanlığımız standlarında imkanlar ölçüsünde
seyahat acentalarını temsilen TÜRSAB’a ( Türkiye
Seyahat Acentaları Birliği ) ayrı bir stand tahsis
edilecektir.
6 – Fuar listesinde yer alan incentive ve kongre
turizmine yönelik ihtisas fuarları ( EIBTM
Barcelona, IMEX Frankfurt, IMEX America ) olan
ve bu konuda uzmanlaşmış seyahat acentası ile
otellerin yer alması önem taşıdığından bu fuarlara
katılacak işletmelerin belirlenmesi ve standlarda yer
verilmesi işlemi ilgili Müşavirlik / Ataşeliklerimizin
sorumluluğunda , Ankara, Antalya ve İzmir
Kongre ve Ziyaretçi Büroları ile birlikte İstanbul
Kongre ve Ziyaretçi Bürosu ( ICVB ) tarafından
yapılacak, ancak sadece İstanbul’ un tanıtımına
yönelik kuruluşlara değil, bu konuda faaliyet
gösteren Türkiye’ deki tüm sektör kurulularına da
standlarımızda yer verilmesine özen gösterilecektir.
Bu fuarlara katılacak kuruluşların İstanbul
Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’na başvurmaları ve bu
kuruluş tarafından katılımcıların Bakanlığımıza
ve ilgili Müşavirlik / Ataşeliklerimize bildirilmesi
gerekmektedir.
7 – Fuar takviminde yer alan deniz turizmine
yönelik ihtisas fuarları olan Düsseldorf Yatçılık
ve Dalış, Paris Denizcilik Fuarlarında bu
konuda ihtisaslaşmış kuruluşların yer alması
önem taşıdığından , bu fuarlara katılacak sektör
8 –Deniz turizmi ve kongre – incentive
faaliyetlerine yönelik bu fuarlara katılacak sektör
kuruluşlarımızın İstanbul Kongre ve Ziyaretçi
Bürosu ve Deniz Ticaret Odaları sorumluluğunda
tanıtıcı yayın, katalog, broşür, afiş, CD , hediyelik
eşya vb. materyallerin hazırlanması ve dağıtımının
sağlanması gerekmektedir.
9- Bakanlığımız standında bölgesel standların
dışında yer almak isteyen işletme ve kuruluşlarla
ilgili olarak ;
a . Standımızda bölgesel standların dışında
yer almak isteyen işletmelerin doğrudan ilgili
Müşavirlik / Ataşeliklerimize başvurmaları
gerekmektedir.
b . Bakanlığımızı standında bölgesel standların
dışında yer almak isteyen işletmelere fuar sırasında
yürütülecek çeşitli aktivitelerin / hizmetlerin
giderlerini ( enformasyon memuru, kokteyl,
gösteri, ikram vb. ) üstlenmeleri veya katkıda
bulunmaları karşılığında ilgili Müşavirliklerimiz /
Ataşeliklerimizce yer tahsis edebilecektir. Fuarlarda
Bakanlığımızca kiralanan alanların sınırlı olması
sebebiyle bölgesel standların dışındaki standların
düzenlenmesinde katılımcıların sayısı önemli
bir etken olduğundan fuarlara katılmak isteyen
işletmelerin ilgili Müşavirlik / Ataşeliklerimize
en az 60 ( altmış ) gün öncesinden başvurmaları
gerekmektedir.
c . ITB Berlin, MITT Moskova ve WTM Londra
Fuarları’ nın direkt olarak tüketiciye yönelik bir
fuar olmayıp, ağırlıklı olarak turizm sektörü
profesyonellerinin katıldıkları fuarlar olması
nedeniyle standlarımızda öncelikle pazarlama
ağırlıklı tur operatörleri, seyahat acentaları , oteller
, hava yolu şirketleri, vb. profesyonel kuruluşlara
yer verilecektir. Bakanlığımız standlarında bireysel
katılımcı olarak katılacak sektör kuruluşlarına
ayrılacak olan özel standların teftiş , dekorasyon
ücretleri ve standların metrekare büyüklükleri ile
ilgili bilgiler ilgili Müşavirlik / Ataşeliklerimizce
bilahare duyurulacaktır. ( Özellikle ITB Berlin
Turizm Borsası tüketiciye yönelik bir fuar
olmadığından standımızda sadece tur operatörleri,
seyahat acentaları, oteller, hava yolları şirketleri,
TÜRSAB, TÜROB , TYD gibi kuruluşlara yer
verilecektir. )
d . Ülkemiz standlarında yer alacak işletmelerce
Türkiye dışındaki destinasyonların tanıtılmasına
ve pazarlanmasına kesinlikle
izin verilmeyecektir.
e . Bütünlüğün bozulmaması açısından ;
katılımcılar Bakanlığımızca belirlenmiş olan
konsept ve dekorasyona uyacaklardır.
f . Bakanlığımız standlarında yer alan
katılımcılardan , tahsis edilen standları boş
bırakan, fuarın açılışından sonra geldikleri ve/
veya kapanış tarihinden önce standları terk
ettikleri tespit edilen, ( konunun tespiti ilgili
Müşavirlik ve Ataşelik tarafından yapılacak ve
Bakanlığa bildirilecektir ) kuruluşlara bir sonraki
fuarlarımızda yer verilmeyecektir.
Clarion markasıyla
Türkiye’ye giren
Choice Hotels,
2015’te İstanbul’da iki
yeni otel açacak.
Dünyanın en
büyük konaklama
zincirlerinden biri
olan Choice Hotels,
yatırımını Aktaş
Turizm'in yaptığı
tesisle Türkiye
pazarına girdi.
Choice Hotels
yetkilileri, Clarion
Hotel & Suites Şişli
açılışında yaptığı
açıklamada Clarion,
Comfort ve Quality
markaları ile
Türkiye’de franchise
yöntemiyle büyüme
planları yaptıklarını
ve 60’dan fazla oteli
içeren bir portföy
kurguladıklarını
belirtti.
Choice Hotels
İstanbul’daki ikinci
otelinin yatırımı ve
işletmesi için Macro
Turizm ile anlaştı.
237 odalı Clarion
Hotel İstanbul
Airport North, 2015
yılında hizmete
girecek.
Üçüncü otel ise
Quality markasıyla
Haliç’te açılacak.
Tesislerin 2015'de
faaliyete geçmesi
bekleniyor.
AYLIK BÜLTEN / E K İ M 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
ATSO
GARSONLARA
SERTİFİKALARINI
VERDİ
SCHAUINSLAND MARKASINI YENİLEDİ
Büyüme sürecinde olan Schauinsland
yeni logo ve markasını tanıttı.
Yeni sezonda, açılmış iki elin
oluşturduğu güneş figüründen oluşan
yeni Schauinsland logosu ile Tatil
En İyi Ellerde sloganı ile pazarlama
yapılacak, güvenilirlik, tutku ve esneklik
vurgusunu öne çıkacak.
Marka be imaj yenileme çalışmalarının
500 bin Avro’ya mal olduğu belirtiliyor.
Almanya’nın önde gelen gruplarından Schauinsland, aynı zamanda 2013/2014
mali yılına ilişkin verilerini açıkladı.
2013/2014 mali yılında cirosu 23,7 artan Schauinsland’ın müşteri sayısı ise
yüzde 26,5 oranında arttı. Firmanın geliri 970 milyon Avro olarak açıklandı.
Schauinsland, bu sezon 1,25 milyon kişiye hizmet verdi.
2014/2015 kış satışlarının % 8 artışta olduğu belirtilirken başta Mısır olmak üzere
Tayland ve Türkiye’ye olan talebin arttığı vurgulandı. Grup, gelecek yıl ciro ve
yolcu sayısında yaklaşık % 5 büyüme bekliyor.
Yabancılar Antalya’da 4284 konut aldı
Türkiye genelinde, yılın 8 aylık döneminde
yabancılara 11 bin 754 adet konut satıldı. Bu
konutların 4 bin 284 adedi Antalya’da alındı.
2014 yılının 8 ayında yabancılara yapılan
konut satışları, geçen yılın tamamında
yapılan satışlara oldukça yaklaştı.
2013 yılında satışı yapılan konut sayısı 12 bin
181 olarak gerçekleşmişti.
Yabancılara yapılan konut satışlarının % 36’sı
Antalya, % 29’u İstanbul’da gerçekleşti.
Bu illeri, Aydın, Muğla, Bursa, Mersin ve
Yalova izledi.
18
Yabancılara yapılan
konut satışları
(Ocak-Ağustos)
İller
Antalya
İstanbul
Aydın
Muğla
Bursa
Mersin
Yalova
Sakarya
Ankara
Trabzon
Diğer iller
Satılan
konut
4 284
3 444
753
688
587
473
376
276
213
117
543
Antalya Ticaret ve
Sanayi Odası (ATSO)
bünyesinde Mesleki
Sınav ve Sertifikasyon
Merkezi'nce (MESEM)
turizm sektöründe
çalışan servis
görevlilerine verilen
eğitim sonunda
Türkiye'nin AB
standartlarındaki ilk 9
garsonu sertifikalarını
aldı.
ATSO bünyesinde
faaliyete geçirilen
MESEM, yiyecek ve
içecek sektöründe
çalışan servis
görevlilerini
sertifikalandırmaya
başladı.
Sertifikalar, ATSO
Başkanı Çetin
Osman Budak ve
Tüm Gastronomi
Yöneticileri Derneği
Başkanı Aydın
Özdemir, Trendy
otelleri yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı
Mehmet Tümbül,
diğer protokol üyeleri
tarafından verildi.
Sertifika sahipleri,
yabancı dil bilgisini
de belgelendirebilir
lerse AB ülkelerinde de
çalışabilecek.
AYLIK BÜLTEN / E K İ M 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
MISIR , “DOLU” KOLTU K L A R A DA
DE STEK ÖDEY ECEK
M ISIR , Y EN İ DEN
Y Ü K SELİŞT E
Yüksek sezona giren Mısır, charter desteğini güçlendiriyor
Mısır Turizm Bakanı Hisham Zaazou, havayolu bağlantısını arttırmak
ve turistlerin Mısır’a yeniden dönüşünü sağlamak amacıyla charter
uçaklarına yapılan sübvansiyonların kapsamını genişlettiklerini açıkladı.
Yeni plana göre Mısır, Hurghada, Şarm El Şeyh ve Marsa Alam’a yapılacak
uçuşlardaki teşvikler 1 Kasım 2014- 31 Ekim 2015 arasında geçerli olacak
Yeni destekler:
1-Hurghada, Sharm ElSheikh, Marsa Alam ve Kuzey Kıyısı (El Alamein- Marsa
Matrouh)havalimanları
Charter uçuşları
En az % 50 dolulukla ((max: % 90) uçuş süresine gore 30 Dolar’dan 40 Dolar’a
kadar.
Havalimanı
Doluluk
4 saatten az
4 saatten fazla
(%)
uçuşlar için
uçuşlar için
kişibaşı ($)
kişibaşı ($)
Hurghada
Sharm ElSheikh
50-90
30
40
Marsa Alam
El-Alamein-Marsa Matrouh
Tarifeli uçuşlar
Tablodaki havalimanlarına 6 ay içinde en az 44 uçuş yapanlara toplamda 8 bin
800 Dolar.
2-Luxor, Aswan ve Taba için teşvikler
Doğrudan kişibaşı destek
Charter veya tarifeli tüm şirketleri eşit uygulanacak. En az % 40 dolulukla, uçuş
süresine gore 40 ila 50 Dolara kadar. % 40 aşıldıktan sonra % 100’e ulaşana kadar,
ilave her bir yolcu için verilecek.
Havalimanı
Doluluk (%)
4 saatten az uçuşlar
için kişibaşı ($)
4 saatten fazla uçuşlar
için kişibaşı ($)
Luxor
Aswan
40-100
40
50
Taba
Dolaylı destekler:
Her uçuş için havalimanı vergilerinde % 75 indirim (konma, bagaj). Uçuş başına
3 bin Dolar’a kadar.
19
Yılın ilk yarısını % 30
dolayında gerileme
ile kapatan Mısır,
Temmuz ve Ağustos
aylarında yeniden
canlanma kaydederek,
gerilemeyi yavaşlattı.
AKTOB Ar-Ge
tarafından derlenen
verilere göre Mısır,
8 aylık dönemde
6,3 milyon yabancı
ziyaretçi çekti.
Ülke geçen yılın
aynı döneminde 7,2
milyonluk seviyeye
gerilemişti.
Yılın 6 aylık
döneminde % 25
düşüş yaşayan Mısır,
gelen yabancı ziyaretçi
sayısında; temmuz
ayında % 16, ağustos’ta
da % 76 artışı yakaladı.
Son 2 ayda gelen
olumlu verilerle
Mısır’daki gerileme de
% 25-30 bandından %
13-15 bandına indi.
2011’de başlayan Arap
Baharı” ardından
gerileyen Mısır,
seçimlerin ardından
2012’de toparlamış
ancak 2013’te gelen
darbeden sonra
yeniden uzun süreli bir
düşüşe şahit olmuştu.
Yeni seçimlerin
ardından da düşüşü
görece yavaşlayan ülke
2014’ün son aylarında
yeniden yükselişe
geçti.
AYLIK BÜLTEN / E K İ M 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
4. resort
turizm
kongresİ
AKTOB 477 ÜYE SAYISINA ULAŞTI
Uluslararası Resort
Turizm Kongresi 2728 Kasım’da Antalya
Lara’da Aska Resort
Otel’de yapılacak.
Türkiye turizminin dünya pazarına önemli bir aktör olarak katılmaya
başladığı yılların başında 1984’te kurulan Akdeniz Turistik Otelciler ve
İşletmeciler Birliği (AKTOB), 2014 yılında 477 üye sayısına ulaştı.
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’ne üye tesislerde faal olan
oda sayısı 136 bine ulaşırken, toplam yatak sayısı da 292 bini geçti.
Ağustos ayı verilerine göre AKTOB’a üye 477 tesis ve işletmenin 201
adedini 5 yıldızlı oteller oluşturdu. Bu tesisleri, 110 adet ile 4 yıldızlı tesisler,
54 adet ile 3 yıldızlı tesisiler takip etti.
AKTOB üyeleri içinde 31’er adet de tatilköyleri ve 2 yıldızlı tesisler
bulunuyor. Diğer yandan özel belgeli tesis adedi 13, pansiyon sayısı da 11
oldu.
AKTOB üyesi tesisler*
Tesis türü
5 Yıldız
4 Yıldız
3 Yıldız
2 Yıldız
Tatilköyü
Özel Belgeli
Pansiyon
Diğer
Toplam
*Eylül 2014 itibariyle
20
Tesis sayısı
201
110
54
31
31
13
11
26
477
“Geleceğin Turizmi
Turizmin Geleceği”
ana teması altında
sektörün bugünkü
durumu ve geleceğine
ilişkin beklenti ve
değerlendirmelerin
yapılacağı 4.
Uluslararası Resort
Turizm Kongresi’ne her
yıl olduğu gibi bu yıl da
seyahat endüstrisinin
her kesiminden
uluslararası alandaki
temsilcileri katılarak
sunumlar yapacak.
Kongrenin ana
konuşmacısı Thomas
Cook’un tepe yöneticisi
Peter Fankhauser.
Fankhauser dünya
turizmindeki gelişmeler
ve Avrupa pazarındaki
yeniden yapılanmayı
anlatacak.
4. Uluslararası Resort
Turizm Kongresi’nde
bu yıl online seyahat
pazarındaki gelişmeler,
kruvaziyer turizmi ve
günümüzde dünya
turizminin merkezi
olan Akdeniz bölgesi
ayrı ayrı oturumlar
halinde ele alınacak.
AYLIK BÜLTEN / E K İ M 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
avro/dolar
parİtesİ
döviz kurları
Dolar/ TL
aylık ortalama değerler
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2013
1,76
1,77
1,81
1,80
1,82
1,89
1,93
1,95
2,02
1,99
2,02
2,06
2014
2,22
2,21
2,22
2,13
2,09
2,22
2,21
2,16
Avro/ TL
aylık ortalama değerler
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2013
2,34
2,37
2,34
2,34
2,37
2,50
2,52
2,60
2,69
2,71
2,73
2,82
Avro/ Dolar
Aylık ortalama değerler
2014
3,02
3,02
3,07
2,94
2,87
2,88
2,88
2,88
Dolar/TL
2,5000
2,0000
1,5000
1,0000
0,5000
0,0000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Avro/TL
3,0000
2,5000
2,0000
1,5000
1,0000
0,5000
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
2012
1,29
1,32
1,32
1,31
1,27
1,25
1,22
1,24
1,28
1,29
1,28
1,31
2013
1,33
1,34
1,30
1,30
1,30
1,32
1,31
1,33
1,33
1,36
1,35
1,37
2014
1,36
1,36
1,38
1,38
1,37
1,30
1,30
1,33
TCMB verileri
0,0000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
21
AYLIK BÜLTEN / E K İ M 2 014
A K DENİZ T U RİST İK OT E LCİLE Rİ V E İŞLETME CİLE R BİRLİĞİ
AKTOB
BÜ LT E N
30
YIL
1984-2014
AKTOB
AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ
Adres:Gebizli Mah.Termessos Bulvarı. Güngör Ahmet
Yitmen İş Merkezi No: 73/ A 07300 Muratpaşa ANTALYA
Tel: 90 242 321 39 94 / 95
Fax: 90 242 321 59 26 / 27
w w w. a k t o b . o r g . t r
a r g e @ a k t o b. o r g . t r
AKTOB ARAŞTIRMA /EROL KARABULUT
Download

AKTOB BÜLTEN