YURT DIŞI YABANCI DİL KURSLARI
1. Kurslar 6 ay süreli olarak uygulanacaktır. İngilizce ve Almanca kursları için talep
edilmesi halinde 6 aya kadar ek süre verilebilecektir.
2. İngilizce ve Almanca dışındaki dil kursları için talep edilmesi halinde 6 aylık
dönemler halinde 12 aya kadar ek süre verilebilecektir.
3. İngilizce ve Almanca kurslarının, bursiyerlerin talepleri doğrultusunda
1.Dönem: Mart / Nisan 2014
2.Dönem: Eylül / Ekim 2014
dönemlerinde başlatılması planlanmaktadır. Kurs tarihlerinde değişiklik olması halinde
önceden duyuru yapılacaktır.
4. ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve Avustralya dışındaki ülkelerde ve İngilizce
/Almanca dışında dil eğitimi görecek bursiyerlerin, en geç Eylül/Ekim 2014 dönemine
kadar dil kabul belgelerini alıp kurslara başlamaları gerekmektedir.
5. Planlanan dönemlerde ve zaman aralıklarında kurslara başlamayan bursiyerler, yurt
dışı dil eğitimi haklarından vazgeçmiş sayılacak ve esas öğrenim için iki dönemlik
kabul belgesi alma süresi başlatılacaktır.
6. Yurt dışı dil kursu kabul belgeleri ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve Avustralya'da
Müşavirlik veya Ataşeliklerimizce temin edilecektir. Diğer ülkelerde ise dil kabul
belgeleri bursiyerlerce temin edilecektir. Yurt dışına çıkış işlemleri, belgelerin
Bakanlığımıza ulaştırılmasından sonra başlatılacaktır.
7. Dil kursu dönem seçimi (mart/nisan – eylül/ekim) ve değişiklik talebi (yurt içi/yurt
dışı) dilekçelerini 12 Şubat 2014 mesai bitimine kadar "T.C. Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Bakanlık Merkez Bina 5.Kat C Blok 06648
Bakanlıklar / ANKARA" adresine ulaştırmaları gerekmektedir.
NOT: Yurt dışı dil eğitimi için dönem seçimine ilişkin dilekçe göndermeyen
bursiyerler Mart / Nisan 2014 Döneminde eğitime başlamayı kabul etmiş sayılacaktır.
8. Dil eğitiminin tamamlanmasından sonra lisansüstü öğrenimine başlanması veya
başlayacak ilk döneme kabul belgesi alınması esastır. Üst üste 2 dönem kabul belgesi
alamayan bursiyerlerin resmi bursluluk hakları iptal edilir.
9. Yurt dışına çıkacak bursiyerlerin ilk iki aylık bursu peşin olarak ödenecektir. Barınma,
ulaşım vb. ihtiyaçlar bursiyerler tarafından karşılanacaktır. Ülkelere göre aylık burs
miktarları ve burslara ilişkin diğer hususlar için “1416 sayılı Kanun ve Buna Bağlı
Yönetmelik Uyarınca Yurt dışında Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak
Ödemeler Hakkında Tebliğ” dikkatlice okunmalıdır.
10. TPAO adına öğrenim görecek hukuk fakültesi mezunu bursiyerlerin, avukatlık
stajlarını tamamladığını veya staja devam ettiğini gösterir belgeyi kurslar başlamadan
önce Bakanlığımıza ulaştırmaları gerekmektedir.
11. Askerlik işlemleri Bakanlığımızca yapılacaktır. Yurt içinde herhangi bir eğitim
gerekçesiyle tehirli olan bursiyerlerin, öğrenim gördükleri üniversiteler aracılığıyla
sevk tehirlerini iptal ederek belgelerini Bakanlığımıza ulaştırmaları gerekmektedir.
12. Yurt dışına çıkış işlemleri, kabul belgeleri Bakanlığımıza ulaştırıldıktan sonra
başlatılacaktır.
Bu kapsamda;
a. Dil kursları tercihleri için ilgili müşavirlik/ataşelik sayfalarının takip edilmesi
gerekmektedir.
b. Mart / Nisan döneminde öğrenime başlayacak bursiyerler pasaport yazılarını şubat
ayı içerisinde Bakanlığımızdan alabileceklerdir.
c. Kabul belgesini alan bursiyerlerin, ilgili ülke temsilciliklerinden vize görüşmesi
randevusu ile Bakanlığımızdan maaş randevusu almaları gerekecektir.
Bilgi İçin:
0312 4131632
0312 4131625
0312 4131870
0312 4131653
Faks: 0312 4184553
Download

Yurt Dışı Yabancı Dil Kursları