Piri Reis Üniversitesi 2014-2015 Dönemi Lisansüstü Öğrenim Ücretleri
Normal Lisansüstü Öğretimi Süresinde:
Yüksek Lisans: Toplam 22.000 TL + KDV
Doktora: Toplam 28.000 TL + KDV
Dönem Uzaması Durumunda:
Dönem başına 1 kredilik ek ders ücreti kadar ödeme yapılır.
Özel Öğrenci olarak ders almak isteyenler için:
Ek ders ücretleri: Ders kredisi başına 425 TL
Burs koşulları ve kontenjanları
Yüksek Lisans Burs Oranları:
Burs Başvurusunda Dikkate Alınan Koşullar
Genel Not
ALES*
GRE
GMAT
Ortalaması
(Yeni
sistem)
3.75≤GNO≤4.00 90≤ALES≤100 159≤GRE
620<GMAT
3.00≤GNO≤3.74 75≤ALES≤89.99 154≤GRE≤158 520<GMAT<619
2.50≤GNO≤2.99 65≤ALES≤74.99 151≤GRE≤153 420<GMAT<519
Şartlardan
Birisinin
Sağlanması
Durumunda
%70
%50
%20
Şartlardan
Burs
En Az
Kontenjanı
İkisinin
(Program
Sağlanması
başına)
Durumunda
%80
%20
%60
%20
%40
%40
Doktora Burs Oranları:
Burs Başvurusunda Dikkate Alınan Koşullar
Genel Not
ALES*
GRE
Ortalaması**
(Yeni sistem)
3.25≤GNO
90≤ALES
159≤GRE
3.00≤GNO≤3.24 75≤ALES≤89.99 154≤GRE≤158
GMAT
620<GMAT
520<GMAT<619
Şartlardan
Birisinin
Sağlanması
Durumunda
%75
%50
Burs
Kontenjanı
(Program
başına)
%30
%30
*Fen Bilimleri Enstitüsü için ALES sayısal puanı geçerlidir.
**Lisans ve Yüksek Lisans GNO’larının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.
Özel durumlar:
1-Tuzla ilçesinde ikamet edenlere veya Tuzla’daki işyerlerinde çalışanlara %10 burs sağlanır.
2-Piri Reis Üniversitesi çalışanlarına %50 burs sağlanır.
3- Piri Reis Üniversitesi mezunlarına %20 burs sağlanır.
4-Piri Reis Üniversitesi çalışanlarının birinci dereceden akrabalarına %20 burs sağlanır.
5- Yüksek Lisans Programına başvuranlar için geçerli olmak üzere yukarıda yer alan burslara (GNO,
ALES, GRE) ek olarak ilave %10 burs imkanı aşağıda sıralanan İngilizce tespit sınavlarındaki notları her
hangi birini sağlamaları halinde faydalanacaklardır: TOEFL (IBT>100), YDS (>85).
6- İki farklı bursa hak kazanılması durumunda sadece en yüksek oranda olanı uygulanır.
1
7- Burs başvurularının kontenjandan fazla olması durumunda öğrencinin sırasıyla GNO, GRE (GMAT)
ve ALES puanları dikkate alınarak bir sıralama yapılır. Nihai kararı ilgili program yöneticisi verir.
8- Kurumlarla yapılacak yüksek lisans ve doktora programları anlaşmalarında uygulanacak burs
esasları taraflar arasında yapılacak protokol ile belirlenecektir.
9- Diğer başarı bursu imkanları Rektörlük tarafından değerlendirlir.
2
Download

Bilgi almak için lütfen tıklayınız