İÇ KALİTE KONTROL DEĞERLENDİRME TALİMATI
BİY.TL.11
YAYIN TARİHİ: KASIM 2014
REV. TARİHİ: 0
REV. NO:0
Sayfa 1 / 2
1.SORUMLULAR
Laboratuvar uzmanları
2. KAPSAM:
Laboratuvar
3. AMAÇ:
Laboratuvar iç kalite kontrol programı, mükemmel laboratuvar hizmeti verilmesinin temel kontrol
yöntemidir. Laboratuvarın kendi içinde yöntemlerini ve sonuçlarını değerlendirmesidir. Günlük
analitik performansı izlemek, sonuçlarda oluşabilecek hataları önceden engellemek amaçlanır.
Prosedür Westgard kurallarını temel almıştır.
4. FAALİYET:
Hasta örneğini taklit eden test değerleri bilinen kontrol serumları kullanılarak günlük en az 2 düzey
ölçümler yapılır ve sonuçlar Levey ve Jennigs grafikleri üzerinde kontrol kurallarına göre
değerlendirlir. Levey ve Jennigs grafiklerinde x eksen ayın günlerini, y eksen ölçülen analite ait
değerleri gösterir. Dikey eksende ortada mean (ort), mean üzerinde ve altında da SD (standart
sapma) sınırları (±1SD,±2SD,±3SD) işaretlidir.
Tüm laboratuvarlar testleri, en az bir kalite kontrol programına dahildir. Eğer herhangi bir test
birden fazla bölümde çalışılıyorsa, iç kalite kontrolü her bölümde ayrı olarak yapılır.
5.DEĞERLENDİRME:
Günlük iç kalite kontrol değerlendirmesinde Westgard’ın çoklu kuralları esas alınır ve iç kalite
kontrol değerlendirme şemasına göre değerlendirlir:
-12s: Bir kontrol sonucunun ±2s sınırları dışında olması. Kontrol sonucunun diğer kurallar ile de
kontrol edilmesini sağlayan uyarı.
-13s: Bir kontrol sonucunun ±3s sınırları dışında olması. Rastgele hatalara hassas bir reddetme
nedeni.
-22s: İki ardışık kontrol sonucunun ortalamadan aynı yönde +2s veya –2s sınırları dışında olması.
Sistematik hatalara hassas bir reddetme nedeni.
-R4s: İki ardışık kontrolden birinin ortalamadan +2s diğerinin –2s sınırları dışında olması. Rastgele
hatalara hassas bir reddetme nedeni.
İÇ KALİTE KONTROL DEĞERLENDİRME TALİMATI
BİY.TL.11
YAYIN TARİHİ: KASIM 2014
REV. TARİHİ: 0
REV. NO:0
Sayfa 2 / 2
-41s: Dört ardışık kontrol sonucunun ortalamadan aynı yönde +1s veya –1s sınırları dışında olması.
Sistematik hatalara hassas bir reddetme nedeni.
-10x: On ardışık kontrol sonucunun ortalamadan aynı yönde yer alması. Sistematik hatalara hassas
bir reddetme nedeni.
Download

İÇ KALİTE KONTROL DEĞERLENDİRME TALİMATI BİY.TL.11