“Her canlı ölümü
tadacaktır... ”
(Ayet)
DİTİB - SOSYAL DAYANIŞMA MERKEZİ
CENAZE NAKLİ YARDIMLAŞMA FONU
Subbelrather Str. 17, 50823 Köln
Tel.: 0221 - 869 97 97 | Faks: 0221 - 869 97 91
www.cenazefonu.de
Başınız Sağolsun
“Her canlı ölümü tadacaktır. ” ve “Sonunda hepiniz
bize döndürüleceksiniz.” ayetinde ifade edilen
ilahi ferman gereği sizin yakınınız da aramızdan
ayrılmıştır. DİTİB Cenaze Fonu olarak acınızı
paylaşıyor, tüm aile fertlerinize başsağlığı ve sabır
diliyoruz.
Vefat eden yakınınızın son yolculuğuna en
iyi şekilde uğurlanmasını sağlamak amacıyla
elinizde bulunan bu rehber hazırlanmıştır. Cenaze
sahiplerinin bilmelerinde fayda gördüğümüz
hususlar sistematik bir şekilde açıklanmıştır.
Söz konusu bu bilgi ve açıklamalar, vereceğimiz
hizmetin verimliliğini artıracağı gibi yapılması
gereken işlerin daha sağlıklı ve süratli yürümesine
de katkı sağlayacaktır.
Cenab-ı Allah’tan bütün ölmüşlerimizin taksiratını
affetmesini ve onları cennetine yerleştirmesini
diliyoruz.
Başınız sağolsun
DİTİB-Sosyal Dayanışma Merkezi
Cenaze Nakli Yardımlaşma Fonu
“Akıllı kimse kendisini hesaba çeken ve
Ölümden sonrası için hazırlanandır.”
Hadis-i Şerif
“Ölüm güzel şey budur perde arkasından haber,
Hic güzel olmasaydı ölür müydü Peygamber“.
2
Necip Fazıl Kısakürek
Vefat eden üyemizin Alman resmi makamları ile Türkiye
Cumhuriyeti Başkonsolosluğundaki işlemlerinin yürütülüp
tamamlanması, yıkanması, kefenlenmesi, tabutlanması
ve defnedileceği yere nakledilebilmesi için aşağıdaki
belgelerin görevli personele verilmesi gerekmektedir.
Derneğimiz, bu hizmetlerin yerine getirilmesi için DİTİBZSU GmbH Cenaze Firması’nı görevlendirmiştir.
Firma Görevlisine Teslim Edilmesi Gereken Belgeler:
Vefat edenin pasaportu,
1.
Vefat edenin nüfus cüzdanı,
2.
Vefat eden evli ise uluslararası evlenme cüzdanı
3.
(Evlenme cüzdanı uluslararası değil ise
Almanca tercümesi)
-Evlenme cüzdanı yok ise işlemler yine yapılır. Ancak
Türkiye’de bağlı bulunduğu nüfus müdürlüğünden
evlenme kayıt örneği (Formül B) getirilerek dosya
tamamlanmalıdır.
Vefat
4.
evde gerçekleşmiş ise ev doktoru veya nöbetçi
doktor tarafından düzenlenen ölüm raporu.
5.
Vefat edenin varsa 18 yaşından küçük çocuklarının
nüfus cüzdanı ile uluslararası doğum kayıt örneği
(Geburtsurkunde).
Görevlendirilen firma görevlisi, ölüm tesbit raporu ve
yukarıdaki belgelerle birlikte cenazeyi teslim alır. Aşağıdaki
hizmetleri yerine getirir.
3
DİTİB - SOSYAL DAYANIŞMA MERKEZİ
Firma Görevlisinin Yapacağı İş ve İşlemler:
a) Alman ve Türk makamlarındaki işleri tamamlar,
b) Istenmesi halinde cenaze islami usullere göre vefatın
vuku bulduğu mahalde yıkanır, kefenlenir ve cenaze
namazı kılınır,
c) Uluslararası standartlara uygun tabuta konur,
d) En kısa sürede uçakla, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Malatya,
İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Konya, Samsun ve
Trabzon havalimanlarından, defnedileceği yere en
yakın olanına gönderilir.
e) Cenazenin naklinde yardımcı olması için yakın
akrabalardan bir refakatçının gidiş ve dönüş bileti
temin edilir.
Firma Görevlisinin Alman Makamlarında Yapacağı
İşlemler
Görevlendirilen firma görevlisi “Ölüm tesbit raporu”
(Todesbescheinigung) ile birlikte cenazeyi teslim alacaktır.
Ev, hastane veya değişik yerlerdeki ölümlerde ölüm tesbitini
yapan doktorun, ölüm sebebiyle alakalı şüphelenmesi
durumunda veya trafik kazası, intihar, cinayet vb. adli
olaylar neticesinden kaynaklanan ölümlerde savcılık
tarafından cenazeye el konulur. Bu durumda Adli Tıp
yoluyla inceleme ve otopsi yapılması gerekebilir. İnceleme
bitinceye kadar görevli nakil firması cenazeyi teslim alamaz
ve işlemlere başlayamaz.
İncelenmesi tamamlanan cenaze için “Serbestlik
Belgesi” (Freigabebescheinigung) verildikten sonra,
görevlendirilen firma cenazeyi teslim alarak işlemlere
başlar. Ayrıca Almanya’nın bazı eyaletlerinde yurtdışına
çıkarılacak cenazelerin ikinci kez doktor kontrolünden
geçirilmesi gerekmektedir. Görevlendirilen firma yetkilisi,
Almanya’da defnedilecek cenazeler için “Defin İzni”
(Bestattungserlaubnis), Türkiye’ye nakledilerek orada
defnedilecek cenazeler için de cenazenin taşınmasında
sakınca olmadığına dair “Ölü Nakil Belgesi” (Leichenpass)
alır.
4
Cenazenin Techiz ve Tekfin İşlemleri
(Cenazenin hazırlanması, yıkanması, kefenlenmesi ve
tabutlanması):
Cenazenin Alman makamlarındaki işlemlerinin görevli
firma tarafından tamamlanmasından sonra; ailenin isteği
durumunda cenaze en yakın gasilhanede İslami usul ve
kaidelere göre yıkanarak kefenlenir. Kefenlendikten sonra
nakil için kullanılan uluslararası standartlara uygun tabuta
konularak cenaze yakınlarının arzusu halinde en yakın
camide namazı kılınır.
Cenazenin techiz ve tekfini sadece görevliye bırakılmamalı,
mutlaka yakınları tarafindan cenazeyi yıkayan görevli kişiye
yardımcı olunmalıdır.
Düşük neticesinde ölü doğan çocuk, bir bez parçasına
sarılarak defnedilir, yıkanması gerekmez.
Firma Görevlisinin Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluklarında Yapacağı İşlemler
Vefat eden Türk vatandaşının cenazesi Almanya’da
defnedilecek ise, 1587 sayılı Nüfus Kanununun 41.maddesi
uyarınca, ölümünün otuz gün içerisinde kayıtlı bulunduğu
nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. Aynı
kanunun 169. maddesi uyarınca, yurt dışında vefat
edenler, görevlendirilen cenaze firmaları tarafindan
Başkonsolosluklara
bildirilmektedir.
Yurt
dışında
vefat edenlerin ölüm bildirimleri, Türkiye’deki bağlı
bulundukları nüfus müdürlüklerine başkonsolosluklarca
yapılmaktadır.
Almanya’daki vefatlarla ilgili yerel makamlar tarafindan
düzenlenen belgelerin Türkçe tercümelerinin başkonsolosluklarca onaylanması gerekir.
5
DİTİB - SOSYAL DAYANIŞMA MERKEZİ
Cenazenin Türkiye’ye Nakledilmesi
İşlemleri tamamlanan cenazenin defin edileceği yere en
yakın havalimanına uçuş programı hazırlanır. Cenaze,
uçus programından üç saat önce havalimanındaki kargo
şirketine teslim edilmek zorundadır.
Cenaze havalimanının kargo bölümüne götürülerek tartılır,
AWB-Nr; olarak adlandırılan kargo numarası kaydı yapılır ve
yük olarak uçağa yüklenir. Gümrük işlemleri yaptırılıp, alıcı
ismi belirtilerek ilgili uçak şirketine belgeler teslim edilir.
Uçakla Türkiye’ye nakledilen cenazelerin Türkiye’de indiği
havalimanından, defnedileceği yere kadar olan nakilleri
Türkiye Diyanet Vakfı‘nın cenaze taşıma araçları ile
gerçekleştirilmektedir.
Cenaze yakınları uçaktan indikten sonra, havalimanlarındaki kargo bölümüne geçer, orada Türkiye Diyanet Vakfı‘nın
görevlendirdiği personel (araç söförü) ile buluşur ve
cenaze kargodan teslim alınarak cenaze aracına yerleştirilir.
İmkanlar ölçüsünde cenaze aracı ile seyahat edilebilir.
Mezar yerinin ayarlanması, mezarın hazırlatılması ve defin
işleri aileye aittir.
Cenazesini
Almanya’da
yıkatmadan
götürenlerin,
Cenazelerini Türkiye‘de yıkattırmaları da kendilerine aittir.
• Türkiye’ye Nakledilecek Cenazeler İçin Gerekli Belgeler
a)
“Ölüm tesbit raporu” (Todesbescheingung) veya “Serbestlik Belgesi” (Freigabebescheinigung),
b) Nüfus
Dairesi (Standesamt)’nden alınan “Ölü Nakil Belgesi” (Leichenpass),
c) Vefat edenin pasaportu,
d) Vefat edenin nüfus cüzdanı,
e) Vefat eden evli ise, uluslararası evlenme cüzdanı, evlenme cüzdanı uluslararası değil ise, Almanca tercümesi; Vefat evde vuku buldu ise ev doktoru veya nöbetçi doktor tarafından düzenlenen
ölüm raporu.
f ) Uçak
nakli ile ilgili bilgi,Türkiye‘de defnedileceği
mezarlık ismi ve adresi.
6
g) Vefat
eden kişinin cenazesi, ölümün vuku bulduğu
Almanya’dan Türkiye’ye veya herhangi bir başka
ülkeye nakledilecek ise Türk Başkonsolosluğundan
cenazenin naklinde, toprakları üzerinden geçeceği
bütün Devletlerin, serbest geçiş müsaadesi verilmesini
belirten “Müruriye” alınır.
Müruriye’nin alınması ile, 1587 sayılı Nüfus Kanunun
41.maddesi uyarınca, vefat eden Türk vatandaşının
ölümünün yakınları tarafından otuz gün içerisinde
kayıtlı bulunduğu nüfus müdürlüğüne bildirilmesi
şartı gerçekleştirilmiş olur.
Cenazenin Almanya’da Defnedilmesi
Vefat eden kişinin Almanya’da defnedilmek istenmesi
durumunda yine aynı prosedür izlenir. Firma tarafindan,
defnin gerçekleştirileceği mezarlık idaresi ile irtibata
geçilerek defnin hangi gün ve saatte gerçekleştirilebileceği
öğrenilir ve aileye bildirilir. İşlemleri tamamlanmış olan
cenaze, defin günü mezar yerine getirilerek teslim edilir.
Mezar yeri ve defin ile ilgili her türlü masraf aile tarafindan
karşılanır.
• Almanya’da Defnedilecek Cenazeler İçin
Gerekli Belgeler:
a) Ölümün tescilini isteyen, ölenin yakınınca yazılmış
form dilekçe,
b) Dilekçeyi yazanın nüfus cüzdanı fotokopisi,
c) Ölüm zamanı, ölüm nedeni , hastalık adı ile bu bilgileri
tesbit eden kurumun adı bulunan “Ölüm tesbit raporu”
(Todesbescheingung) veya “Serbestlik Belgesi”
(Freigabebescheinigung),
d) Vefat edenin pasaportu,
e) Vefat edenin nüfus cüzdanı.
7
DİTİB - SOSYAL DAYANIŞMA MERKEZİ
Almanya’da Mezarlıklar
Almanya’da sembolik değeri olan tarihi Berlin Şehitlik
Mezarlığı‘ndan hariç özel müslüman mezarlığı yoktur.
Mezarlık işletmek için resmi kurum olma şartı vardır
(Körperschaft des Öffentlichen Rechts). Mezarlığı
işleten resmi kurum bakım, güvence, personel, yatırım,
defin işlemleri gibi tüm sorumluluğu üstlenmelidir.
Almanya’da Müslüman defin sayısının az olması sebebiyle
müslüman kurum veya kuruluşlar bu şekilde bir talepte
bulunmamaktadır.
Belediyelere veya resmi kurumlara ait mezarlıklarda
müslümanlara ayrılmış, kıbleye yönlendirilmiş parseller
bulunmaktadır. Belediyeler genelde bu konularda Diyanet
İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)’nden bilgi alarak, mezarlık ve
defin ile ilgili düzenlemeleri gerçekleştirmektedirler.
Almanya’da mezarlar belirli süreler için kiralanır. Süresiz
mezar kiralama mümkün değildir. Kira süresi biten mezarlar
belediyelerce kaldırılabilir. Kira ücretleri belediyeden
belediyeye değişmektedir.
• Mezar Çeşitleri:
1.
2.
3.
Seçme mezar: Yöreye göre 20–25 yıllığına kiralanır
ve süresi dolduktan sonra tekrar tekrar 20–25 yıl
uzatılabilir. Süresiz kiralama gibi olur, kira parası
ödenmez ise, anlaşma fesh edilir. Genelde belediyeler,
Müslümanların uzun süreli mezarlık isteğinden dolayı
müslümanlar için mezarlıklarda yer ayırarak seçme
mezar imkanı sağlarlar.
Sıra mezar: Yöreye göre 15-20 yıl kiralanır ve süresi
dolduktan sonra uzatma imkanı olmaz.
Ölü doğum ve bebek defini için özel yerler: Yöreye
göre 10–15 yıllığına kiralanır ve bir defa uzatma
imkanı vardır, daha sonra mezar kaldırılır. Eğer ölü
doğum ve bebek mezarı istenmiyorsa, birinci veya
ikinci alternatif kullanılabilir.
Bazı belediyelerce, Mezarlıklarda cenaze yıkama ve cenaze
namazı kılma imkanı sağlanır.
8
Cenazenin Defnedilmesinden Sonra, Cenazenin Yakınları
Tarafından Yapılması Gereken İşlemler
a) Türkiye’de Yapılması Gereken İşlemler:
• Ölümün Nüfus Müdürlüğüne Bildirilmesi:
Yurt dışında vefat eden Türk vatandaşının ölümle ilgili
belgeleri, görevlendirilen cenaze firması tarafından Türk
Başkonsolosluklarına teslim edilir. Vefat eden kişinin kayıtlı
bulunduğu nüfus müdürlüğüne bildirilmesi, işlemlerin
yapıldığı Türk Başkonsosolosluğu tarafından yapılır. Bu
bildirim posta yolu ile yapıldığından yaklaşık olarak 15 gün
sürmektedir.
• Veraset İlamı’nın Çıkartılması:
Veraset ilamı, ölen bir kimsenin mirasçılarını gösteren ve
mahkemelerce verilen bir belgedir.
Vefat eden kişinin malvarlığının yakınlarına miras
kalabilmesi için mahkemeye müracaat edilerek önce
veraset ilamı çıkartılması gerekmektedir.
• Evlenme Kayıt Örneği Alınması:
Vefat eden evli ise ve Almanya’daki işlemler sırasında
uluslararası evlenme cüzdanı veya tercümesi teslim
edilmemiş ise mutlaka Türkiye’de “Evlenme Kayıt Örneği”nin
alınarak Almanya’da Nüfus Dairesi (Standesamt)’ne teslim
edilmesi, bu eksiklikten dolayı alınamamış olan ölüm
belgesinin (Sterbeurkunde) alınması gerekmektedir.
• Diğer Yerlere Bildirimin Yapılması:
Vefat eden kişinin Türkiye’de elektrik, su daireleri ile,
telekom müdürlüğüne ve ayrıca herhangi bir özel sigortası
var ise bu kuruluşlara ölüm bildiriminin yapılması, daha
sonra meydana gelebilecek aksaklıkları önleyeceği gibi
varsa hak ve alacakların varislerine zamanında ulaşmasını
sağlayacaktır.
9
DİTİB - SOSYAL DAYANIŞMA MERKEZİ
b) Almanya’da Yapılması Gereken İşlemler:
• Vefat edenin bağlı olduğu Emekli Sandığı‘na en kısa
sürede bildirimin yapılması; evli ise emekli maaşının eşine
devri ile ilgili işlemlere başlanması,
• Vefat edenin sağlık sigortasına (Krankenversicherung)
vefat bildirimi yapılması;
• Vefat edenin bağlı olduğu muhtarlığa (Einwohnermeldeamt, Bürgeramt) bildirimin yapılması,
• Vefat edenin bankasına bildirimin yapılması;
• Özellikle, vefat edenin evde bulunan belgeleri ile adına
gelen mektupların incelenerek üye olduğu sigorta,
otomobil kulübü vb. kurum ve şirketlerine, kiralık evde
oturuyor ise ev sahibine, elektrik, gaz şirketlerine ile varsa
telefon ve cep telefonu anlaşması yaptığı şirkete de ölüm
bildiriminin yapılması gerekmektedir.
10
„Hizmetin Adresi, DİTİB-ZSU GmbH “
24 SAAT
HİZMET
ACİL TELEFON
Köln 0176 / 199 222 11
NRW 0176 / 199 222 22
Berlin 0176 / 199 222 17
Frankfurt 0176 / 199 222 13
Münih 0176 / 199 222 02
Münster 0176 / 199 222 14
Nürnberg 0176 / 199 222 01
Stuttgart 0176 / 199 222 15
Diğer Bölgeler 0176 / 199 222 22
Bestattungsinstitut
Internationale Überführungen
24-Stunden Service
Reisebüro und Reiseveranstalter
Subbelrather Str. 17 | 50823 Köln
Web: www.zsu-gmbh.de
Tel.: 0221 - 99 22 26 11
Faks: 0221 - 99 22 26 39
E-mail: [email protected]
DİTİB - SOSYAL DAYANISMA MERKEZİ
CENAZE NAKLİ VE YARDIMLAŞMA FONU
Subbelrather Str.17, 50823 Köln
Tel.: 0221 - 869 97 97 | Fax: 0221 - 869 97 91
[email protected] | www.cenazefonu.de
11
NOTLAR
Cenaze Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi İçin
Görevlendirilen Firma:
DİTİB-ZSU GmbH, Subbelrather Str.17, 50823 Köln
................................................................................................................................................
Tel.: 0221 - 99 22 26 11, Faks: 99 22 26 39
................................................................................................................................................
www.zsu-gmbh.eu
................................................................................................................................................
Görevli Personel : ..................................................................................................
Telefon Numarası : ..................................................................................................
********
Cenazenin Uçuş Planı :
AWB (Kargo No.): ........................................................................................................
Varış Havalimanı: ......................................................................................................
Varış Tarihi ve Saati: ................................................................................................
Kargo Bölümünde Cenazeyi Karşılayacak Görevlinin;
Adı ve Soyadı : .............................................. Telefonu: ...................................
Refakat Eden ve Diğer Yolcuların Uçus Bilgileri:
Adı-Soyadı
Gidiş
Tarihi
Dönüş
Tarihi
Bilet Numarası
Ücret
1.
................................... ................ ................ .................................. ................
2.
................................... ................ ................ .................................. ................
3.
................................... ................ ................ .................................. ................
4.
................................... ................ ................ .................................. ................
5.
................................... ................ ................ .................................. ................
6.
................................... ................ ................ .................................. .................
DİTİB - SOSYAL DAYANISMA MERKEZİ ©2011
Download

“Her canlı ölümü tadacaktır... ” (Ayet)