UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / UYUM []
25.03.2014 13:32:27
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1
MEHMET
AKYÜZ
Yönetim
Kurulu Üyesi
2
MUSTAFA
SONGÖR
Yönetim
Kurulu Üyesi
UYUM GIDA VE İHTİYAÇ
MADDELERİ SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
UYUM GIDA VE İHTİYAÇ
MADDELERİ SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi
25.03.2014
13:29:40
25.03.2014
13:30:50
Evren mah. Koçman cad. No:48
Güneşli-Bağcılar/İstanbul
: 0 212 444 3 222 / 0 212 550 79 09
: [email protected]
0 212 855 69 59 -1248 / 0 212 550 79
:
09
: Hayır
: Hisse Devri Hk.
:
AÇIKLAMA:
Şirketimizin 4.536.000 adet, 4.536.000-TL nominal bedelli A Grubu pay ve
23.856.000 adet, 23.856.000-TL nominal bedelli B Grubu paya sahip ortaklarımızdan
Makro Market A.Ş. A ve B Grubu hisselerinin toplamı olan 28.392.000 adet,
28.392.000.-TL nominal bedelli payları Verimed Tıbbi Ürünler Lojistik Nakliyat ve
Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş.'ye(Verimed A.Ş.) A ve B Grup paylar ayrılmaksızın
2,10TL birim fiyat ile toplam 59.623.200-TL karşılığında devretmiştir. Ortaklar devrin
onayına ve ortaklar pay defterine, devrin işlenmesine oy birliği ile kabul etmiştir.
Şirketimizin 4.536.000 adet, 4.536.000-TL nominal bedelli A Grubu paya sahip
ortaklarımızdan Namık Tanık, sözkonusu hisselerinin tümünü Verimed Tıbbi Ürünler
Lojistik Nakliyat ve Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş.'ye(Verimed A.Ş.) 2,20TL birim fiyat
ile 9.979.200-TL karşılığında devretmiştir. Ortaklar devrin onayına ve ortaklar pay
defterine, devrin işlenmesine oy birliği ile kabul etmiştir.
Verimed A.Ş., 18.02.2011 tarihinde Ankara Merkezli ve tıbbi ürünlerin, araç ve
malzemelerin toptan satışı amacı ile kurulan Şeref Songör'ün %100 pay sahibi ve
Yönetim Kurulu Başkanı olduğu tek kişilik bir anonim şirkettir.
04/07/2013 tarihli 2012 yılı Olağan Genel Kurulu'nu takiben Uyum Gıda ve İhtiyaç
Maddeleri San.ve Tic. A.Ş. ("Uyum Gıda A.Ş")'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı
yürüten Şeref Songör, Makro Market A.Ş.'de sahip olduğu %22'ye tekabül eden pay
ile Makro Market A.Ş.'nin de Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Dolayısı ile Makro Market
A.Ş.'nin 29/11/2012 tarihinde gerçekleştirdiği pay alımı ile ortaya çıkan operasyonel
ve yönetsel sinerjinin aynen devam etmesi beklenmelidir. Pay devirlerine ilişkin
bilgilere açıklamanın ekinde yer verilmiştir.
Saygılarımızla.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

25 03 2014 Hisse Devri Hk