UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / UYUM []
15.04.2014 19:01:45
Maddi Duran Varlık Satımı
MEHMET
1
AKYÜZ
2
MUSTAFA
SONGÖR
Yönetim
Kurulu Üyesi
Yönetim
Kurulu Üyesi
UYUM GIDA VE İHTİYAÇ
MADDELERİ SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
UYUM GIDA VE İHTİYAÇ
MADDELERİ SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum
Açıklamasının Tarihi
Özet Bilgi
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii,
Yüzölçümü
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Toplam Satış Bedeli
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine
Oranı (%)
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son
Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son
Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net
Değerine Oranı (%)
Satış Koşulları
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
15.04.2014
18:49:34
15.04.2014
18:58:44
Evren mah. Koçman cad. No:48 GüneşliBağcılar/İSTANBUL
: 444 3 222 / 0 212 550 79 09
: [email protected]
:
: 444 3 222 / 0 212 550 79 09
: Hayır
: Hayır
: Hayır
:: Maddi Duran Varlık Satışı
: Dükkan
İstanbul İli Büyükçekmece İlçesi
Mimarsinan Mahallesi, 3 Pafta, 178
:
Ada 2 Parsel'de kayıtlı 4 adet dükkan
vasıflı taşınmaz
: 15.04.2014
: 2.493.000-TL
: 4,16
: 1,31
: 2,89
%20'si Peşin, kalan kısmı 12 ay vadeli
aylık eşit taksitlerle
: 01.05.2014
: Olumlu
:
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış
Karının/Zararının Tutarı
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Karın Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Karşı Taraf
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme
Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu
Bulunan Tutar
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun
Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse
Gerekçesi
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii,
Yüzölçümü
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Toplam Satış Bedeli
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine
Oranı (%)
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son
Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son
Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net
Değerine Oranı (%)
Satış Koşulları
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış
Karının/Zararının Tutarı
TTK/VUK'a göre hazırlanan solo
finansal tablolarımıza göre; 442.810TL tutarında maddi duran varlık satış
karı elde edileceği hesaplanmaktadır.
SPK/UFRS'ye göre hazırlanan finansal
:
tablolarımıza göre oluşacak maddi
duran varlık satış karı ayrıca
hesaplanacak olup, konuya ilişkin
bilgilere 30.06.2014 tarihli Finansal
Tablolarımızda yer verilecektir.
Finansman Giderlerinin Azaltılmasında
:
ve Yatırım Faaliyetlerinde
: 15.04.2014
Verimed Tıbbi Ürünler Lojistik
: Nakliyat ve Danışmanlık San. ve Tic.
A.Ş.
: İlişkili Taraf
: Değerleme Raporu
: Düzenlenmiştir
: Düzenlenmiştir
: 2.493.000-TL
: Gerçekleşmiştir.
: Dükkan
İstanbul İli Maltepe İlçesi Başıbüyük
: Mahallesi, 8987 Ada 2 Parsel'de yer
alan dükkan, 1.380m2
: 15.04.2014
: 6.350.000-TL
: 10,58
: 3,35
: 7,37
%20'si peşin, kalan kısmı 12 ay vadeli
aylık eşit taksitlerle
: 01.05.2014
: Olumlu
TTK/VUK'a göre hazırlanan solo
:
finansal tablolarımıza göre; 572.948:
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Karın Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Karşı Taraf
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme
Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu
Bulunan Tutar
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun
Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse
Gerekçesi
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii,
Yüzölçümü
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Toplam Satış Bedeli
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine
Oranı (%)
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son
Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son
Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net
Değerine Oranı (%)
Satış Koşulları
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış
Karının/Zararının Tutarı
TL tutarında maddi duran varlık satış
karı elde edileceği hesaplanmaktadır.
SPK/UFRS'ye göre hazırlanan finansal
tablolarımıza göre oluşacak maddi
duran varlık satış karı ayrıca
hesaplanacak olup, konuya ilişkin
bilgilere 30.06.2014 tarihli Finansal
Tablolarımızda yer verilecektir.
Finansman Giderlerinin Azaltımında ve
:
Yatırım Faaliyetlerinde
: 15.04.2014
Verimed Tıbbi Ürünler Lojistik
: Nakliyat ve Danışmanlık San. ve Tic.
A.Ş.
: İlişkili Taraf
: Değerleme Raporu
: Düzenlenmiştir
: Düzenlenmiştir
: 6.350.000-TL
: Gerçekleşmiştir
: Dükkan
İstanbul İli Başakşehir İlçesi, İkitelli
Mahallesi 1342 Ada, 1 Parsel D1 Blok
:
16 No'lu bağımsız bölüm ve D2 Blok 1
No'lu bağımsız bölüm, 256,97m2
: 15.04.2014
: 3.340.000-TL
: 5,57
: 1,76
: 3,87
%20'si Peşin, Kalan kısmı 12 ay vadeli
aylık eşit taksitlerle
: 01.05.2014
: Olumlu
TTK/VUK'a göre hazırlanan solo
: finansal tablolarımıza göre; 4.379.841TL tutarında maddi duran varlık satış
:
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Karın Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Karşı Taraf
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme
Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu
Bulunan Tutar
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun
Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse
Gerekçesi
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii,
Yüzölçümü
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Toplam Satış Bedeli
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine
Oranı (%)
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son
Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son
Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net
Değerine Oranı (%)
Satış Koşulları
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış
Karının/Zararının Tutarı
zararı elde edileceği hesaplanmaktadır.
SPK/UFRS'ye göre hazırlanan finansal
tablolarımıza göre oluşacak maddi
duran varlık satış karı ayrıca
hesaplanacak olup, konuya ilişkin
bilgilere 30.09.2013 tarihli Finansal
Tablolarımızda yer verilecektir.
: Yoktur
: 15.04.2014
Verimed Tıbbi Ürünler Lojistik
: Nakliyat ve Danışmanlık San. ve Tic.
A.Ş.
: İlişkili Taraf
: Değerleme Raporu
: Düzenlenmiştir
: Düzenlenmiştir.
: 3.340.000-TL
: Gerçekleşmiştir.
: Dükkan
İstanbul İli Beylikdüzü İlçesi Gürpınar
: mahallesi 642 Ada 5 parselde yer alan
Uyum Çarşı'da 89 adet bağımsız birim
: 15.04.2014
: 13.289.000-TL
: 22,15
: 7,00
: 15,42
%20'si Peşin, Kalan kısmı 12 ay vadeli
aylık eşit taksitlerle
: 01.05.2014
: Olumlu
TTK/VUK'a göre hazırlanan solo
finansal tablolarımıza göre; 5.897.392TL tutarında maddi duran varlık satış
:
karı elde edileceği hesaplanmaktadır.
SPK/UFRS'ye göre hazırlanan finansal
tablolarımıza göre oluşacak maddi
:
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Karın Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Karşı Taraf
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme
Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu
Bulunan Tutar
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun
Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse
Gerekçesi
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii,
Yüzölçümü
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Toplam Satış Bedeli
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine
Oranı (%)
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son
Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son
Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net
Değerine Oranı (%)
Satış Koşulları
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış
Karının/Zararının Tutarı
duran varlık satış karı ayrıca
hesaplanacak olup, konuya ilişkin
bilgilere 30.06.2014 tarihli Finansal
Tablolarımızda yer verilecektir.
Finansman Giderlerinin Azaltımın ve
:
Yatırım Faaliyetlerinde
: 15.04.2014
Verimed Tıbbi Ürünler Lojistik
: Nakliyat ve Danışmanlık San. ve Tic.
A.Ş.
: İlişkili Taraf
: Değerleme Raporu
: Düzenlendi
: Düzenlendi
: 13.289.000-TL
: Gerçekleşti
: Tarla
İstanbul ili Arnavutköy İlçesi 3 Pafta,
: 409 Parsele Kayıtlı 21.500m2 alana
sahip tarla
: 15.04.2014
: 9.675.000-TL
: 16,13
: 5,10
: 11,22
%20'si Peşin, Kalan Kısmı 12 ay vadeli
aylık olarak eşit taksitlerle
: 01.05.2014
: Olumlu
TTK/VUK'a göre hazırlanan solo
finansal tablolarımıza göre; 875.000TL tutarında maddi duran varlık satış
karı elde edileceği hesaplanmaktadır.
:
SPK/UFRS'ye göre hazırlanan finansal
tablolarımıza göre oluşacak maddi
duran varlık satış karı ayrıca
hesaplanacak olup, konuya ilişkin
:
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Karın Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Karşı Taraf
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme
Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu
Bulunan Tutar
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun
Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse
Gerekçesi
bilgilere 30.06.2014 tarihli Finansal
Tablolarımızda yer verilecektir.
Finansal Giderlerin azaltımı ve Yatırım
:
Faaliyetlerinde
: 15.04.2014
Verimed Tıbbi Ürünler Lojistik
: Nakliyat ve Danışmanlık San. ve Tic.
A.Ş.
: İlişkili Taraf
: Değerleme Raporu
: Düzenlenmiştir
: Düzenlenmiştir
: 9.675.000-TL
: Gerçekleşti.
EK AÇIKLAMALAR:
15.05.2013 tarihli özel durum açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer
aldığı şekliyle "Şirketimizin Finansman Giderlerini azaltmak adına, şirket adına kayıtlı
bulunan gayrimenkullerimizin satışı için teklif alınmasına ve alınan tekliflerin uygun
olması halinde satışların yapılmasına, Yönetim Kurulu'nda oy birliği ile karar verildiği"
duyurusu yapılmıştı. Söz konusu açıklamanın üzerinden geçen sürede, Şirket
Bilançosunda kayıtlı gayrimenkuller için alınan tekliflerin, gayrimenkullerin kayıtlı
değeri ile örtüşmemesi ve bu doğrultuda cazip olmaması nedeni ile;
03.01.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmasını müteakip yürürlüğe giren II-17.1
No'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "İlişkili Taraf İşlemleri" başlığı altındaki 9. Madde
3. Fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Üyelerin oy birliği ile aldığı
15.04.2014 tarihli 08/2014 No'lu Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda,
Şirketimizin bilançosunda kayıtlı bulunan;
-İstanbul İli Arnavutköy İlçesi, Ömerli Mahallesi'nde kayıtlı, 21.500m2 büyüklüğündeki
Arsa, İstanbul İli Büyükçekmece İlçesi Mimarsinan Mahallesi'nde kayıtlı 4 adet
bağımsız bölümden oluşan Uyum Gıda A.Ş. Mimaroba Şubesi'nin faaliyette olduğu
dükkan, İstanbul ili Maltepe İlçesi Zümrütevler Mahallesi'nde kayıtlı Uyum Gıda A.Ş.
Nish Adalar Şubesi'nin faaliyette olduğu dükkan, İstanbul İli Başakşehir İlçesi İkitelli 2 Mahallesi'nde kayıtlı Uyum Gıda A.Ş. Başakşehir - Ağaoğlu Şubesi'nin faaliyette
olduğu dükkan ve İstanbul ili Beylikdüzü İlçesi Gürpınar mahallesinde kayıtlı 89 adet
bağımsız bölümden oluşan Uyum Çarşı AVM,
gayrimenkulleri Som Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri
A.Ş.'nin("Som Değerleme A.Ş.") hazırlamış olduğu değerleme raporlarında tespit
edilen değerler üzerinden Verimed Tıbbi Ürünler Lojistik Nakliyat ve Danışmanlık San.
ve Tic. A.Ş.'ye ("Verimed A.Ş.") satılmıştır.
Söz konusu gayrimenkuller için değerleme raporlarında ortaya çıkan toplam bedel
35.148.515-TL'dir. Verimed A.Ş. toplam satış bedelinin %20'sine tekabül eden
7.029.703-TL'yi peşin ödeyecektir. Verimed A.Ş. kalan kısım olan 28.118.812-TL 12
ay vadeli olarak aylık eşit taksitlerle ödeyecektir. Eşit taksitlerle yapılan ödemelerde,
Verimed A.Ş., Uyum Gıda A.Ş.'nin mevcut durumda kullanımında olduğu muhtelif
krediler için maruz kaldığı en yüksek faiz oranı üzerinden vade farkı ödeyecektir. Bu
doğrultuda 12 ay süre içerisinde, her ay olmak üzere yapılacak eşit taksitlerin toplamı
30.407.808TL olacaktır. Vade farkı etkisi ile toplam satış bedeli 37.437.511-TL'ye
tekabül etmektedir. Eşit taksitlerin başlangıç ve bitiş dönemleri sırasıyla Haziran 2014
ve Mayıs 2015 dönemleridir.
Verimed A.Ş.'nin satın almış olduğu gayrimenkuller içerisinde faaliyetini sürdüren
Uyum Gıda A.Ş. Mimaroba Şubesi, Nish Adalar Şubesi ve Başakşehir Ağaoğlu Şubesi,
faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Verimed A.Ş. ile Uyum Gıda A.Ş.
arasında söz konusu gayrimenkullere ilişkin kira sözleşmelerinde sözleşme başlangıcı
01.05.2014 tarihi olarak belirlenmiştir. Sözleşme şartları gereğince kiralanan alanlar
için Uyum Gıda A.Ş. (Kiracı) aylık ciro bedelinin % 4'ünü TL + KDV kira bedeli olarak
ödeyecektir. Satışa konu gayrimenkullere yönelik değerleme raporlarına açıklamanın
ekinde yer verilmiştir. Gayrimenkul satışlarından elde edilen gelir Şirketimizin,
finansman giderlerinin azaltılmasında ve yatırım faaliyetlerinde kullanılacaktır.
Saygılarımızla.
Download

15 04 2014 Maddi Duran Varlık Satışları