ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU : Denizbank A.Ş. Ortaklığın Ünvanı Adresi Telefon ve Faks no : Büyükdere Caddesi No:106 34394 Esentepe/İstanbul : Telefon: (212) 355 08 00 Faks: (212) 336 30 80 E‐posta adresi
: [email protected]
Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim Tarih Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 09 Aralık 2014 Konu Telefon: (212) 336 41 72 Faks: (212) 354 85 00 : 11‐12 Eylül 2014 : Halka Arz Edilmek Üzere Bono İhracı Başvurusu BORSA İSTANBUL A.Ş. İSTANBUL Açıklanacak Özel Durum: Borçlanma Aracının ISIN Kodu Borçlanma Aracının Türü Borçlanma Aracının Vadesi : : : Borçlanma Aracının İhraç Tutarı ‐ Bono 107 gün ve 177 gün 107 gün vadeli 75 milyon TL nominal tutarlı ve 177 gün vadeli 75 milyon TL nominal tutarlı : İlgi: 11‐12 Eylül 2014 tarihli açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Bankamızın değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin, halka arz edilmeksizin ihraçta ise tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle, en fazla 6.000.000.000 TL (altı milyar Türk Lirası) tutara kadar bono ve/veya tahvil ihracını gerçekleştirebilmesi için gerekli onayların alındığı duyurulmuş ve İhraççı Bilgi Dokümanı KAP’ta yayımlanmıştı. Bu kapsamda; Bankamızca halka arz edilmek üzere 107 gün vadeli 75 milyon TL nominal değerli ve 177 gün vadeli 75 milyon TL nominal değerli bonoların ihraç edilebilmesi için çalışmalara başlanmış olup, SPK nezdinde gerekli başvuru yapılmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Denizbank A.Ş. 
Download

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : Denizbank A