KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / KARSN [] 31.03.2015 12:59:39
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Açıklama mı?
Özet Bilgi
Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi
Caddesi 16225 Nilüfer / BURSA
: Tel: 0 224 484 21 70 Faks: 0 224 484 21 69
[email protected],
:
[email protected]
:
:
Pay Sahipleri İle İlişkiler Tel: 0224 484 21 80
Faks: 0224 484 21 69
: Hayır
:
2015 Yılı Bağımsız Denetim Firması Seçimi
Hakkında
AÇIKLAMA:
Şirketimizin 31.03.2015 tarih ve 2015/14 nolu Yönetim Kurulu toplantısında;
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
düzenlemeleri uyarınca, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, 2015 yılı hesap
dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler
kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member of PricewaterhouseCoopers)'nin
Şirket'in Bağımsız Denetim firması olarak bir yıl süreyle seçilmesine, söz konusu
seçimin ve görev süresinin yapılacak ilk olağan Genel Kurul'da ortakların onayına
sunulmasına karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan
bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

31.03.2015-1