FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. / FENER 25.12.2015 17:45:04
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1
ENGİN
DUMANLI
Ortaklığın Adresi
FENERBAHÇE FUTBOL
A.Ş.
GENEL
MÜDÜR
25.12.2015
17:41:05
Ülker Stadyumu, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor
Kompleksi, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul
: Tel: 216 542 1907 Fax: 216 542 1956
: [email protected]
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay
Sahipleri İle İlişkiler Biriminin : Tel: 216 542 1621 Fax: 216 542 1956
Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
: Hayır
Açıklama mı?
Fenerium paylarının halka arzı konusunda çalışmalara
Özet Bilgi
: başlanması için Yönetime yetki verilmesine karar
verilmiştir.
AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulumuzca; Şirketimizin, sermayesinde %82,5 paya sahip olduğu bağlı
ortaklığımız Fenerbahçe Spor Ürünleri San. ve Tic. AŞ ("Fenerium") paylarının
halka arzı konusunda çalışmalara başlanması için Yönetime yetki verilmesine
karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. / FENER 25.12.2015 17:45:04 Özel