BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAYRD [BAYRD] 25.08.2014 12:00:16
Esas Sözleşme Tadili :
Yazlık Yeni Mah. D-130 Karayolu Cad. No:87/A
Gölcük - Kocaeli
: (0262) 433 23 90 (0262) 433 23 88
: [email protected]
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
: (0262) 433 23 90 (0262) 433 23 88
: Evet
: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum
: 29-05-2014 - 30.05.2014
Açıklamasının Tarihi
Şirket Esas Sözleşme Tadili,Unvan Değişikliği,Bağlı
Özet Bilgi
:
Ortaklık Satınalınması Hk.
AÇIKLAMA:
29.05.2014 ve 30.05.2014 tarihli özel durum açıklamamızda şirketimizin büyüme ve faaliyetlerini
genişletme hedefleri doğrultusunda unvan değişikliği; amaç, konu ve faaliyetlerin genişletilmesi, ilave
faaliyet konularının esas sözleşmeye ilavesi ile merkez adresinin değişikliği konusunda çalışmalara
başlandığı, bu çalışmalarımız kapsamında şirketimizin unvanının "AVRUPA YATIRIM HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ" olarak tadil edilmesinin öngörüldüğü hususu kamuyla paylaşılmıştır. Sözkonusu
değişiklikleri içeren esas sözleşme değişikliğine onay alınmasını teminen gerekli başvuru bugün itibariyle
Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer
alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını,
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde
etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan
ederiz.
Download

25.08.2014 Özel Durum Açıklaması