ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ASUZU [] 21.03.2014
14:28:30
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
Şekerpınar Mah. Otomotiv Cad. No:2 41435
Çayırova Kocaeli
: T: (0 262) 658 85 58 / F: (0 262) 658 85 56
: [email protected]
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
: T: (0 262) 658 85 58 / F: (0 262) 658 85 56
Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama
: Hayır
mı?
2014 yılı öngörülen İlişkili taraf işlemlerine ilişkin
Özet Bilgi
:
olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu Hk
AÇIKLAMA:
Şirket Yönetim Kurulu 21.03.2014 tarihli toplantısında 2014 yılında Şirketin kamuya açıklanan
son finansal tablolarda yer alan satışların maliyeti veya hasılatın %10'una veya daha fazlasına
ulaşması öngörülen şirket ve bağlı ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın veya
süreklilik arz eden işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmalarına ilişkin olarak
Yönetim Kurulunca Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
tarafından düzenlenen rapor dikkate alınarak hazırlanan karar eki raporun sonuç
bölümününün KAP'ta yayınlanmasına karar vermiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri
tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

21.03.2014 14:28:30 Özel Durum Açıklaması (Genel)