İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Unvanı
: Coca-Cola İçecek A.Ş.
Adresi
: Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No:4
34776 Ümraniye İstanbul
: 0 216 528 40 00 - 0 216 365 84 57
Tel ve Faks No
Yatırımcı İlişkileri Tel. ve Faks No : 0 216 528 33 92 - 0 216 510 70 08
Tarih
: 17 Nisan 2015
Konu
: Yönetim Kurulu Görev Dağılımı
BORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞI’NA,
Açıklanacak Özel durum:
Yönetim Kurulu Görev Dağılımı
Coca-Cola İçecek A.Ş.’nin 17 Nisan 2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;
1- Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Tuncay Özilhan’ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne ise
Sn. Ulrik Selchau Nehammer’in seçilmelerine,
2- Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Mehmet
Mete Başol’un, üyeliklerine ise Sn. Ahmet Cemal Dördüncü ve Sn. Hamit Sedat Eratalar’ın
seçilmelerine,
3- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sn. Hamit Sedat Eratalar’ın, üyeliklerine ise Sn.
Mehmet Hurşit Zorlu, Sn. Recep Yılmaz Argüden ve Sn. Deniz Can Yücel’in seçilmelerine,
4- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Sn. Ahmet Cemal Dördüncü’nün,
üyeliklerine ise Sn. Mehmet Hurşit Zorlu, Sn. Salih Metin Ecevit ve Sn. Michael Spanos’un
seçilmelerine,
karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı