ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ASUZU [] 31.03.2015 17:49:47
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay
Sahipleri İle İlişkiler Biriminin
Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Açıklama mı?
: Şekerpınar Mah. Otomotiv Cad. No:2 41435 Çayırova Kocaeli
: T: (0 850) 200 19 00 / F: (0 262) 658 85 56
: [email protected]
Özet Bilgi
:
: T: (0 850) 200 19 00 / F: (0 262) 658 85 56
: Hayır
Bakanlar Kurulu'nun grevi erteleme süresi sona ermiş olup, prosedür gereği
6 işgünü içerisinde Yüksek Hakem Kurulu devreye girecektir. Yüksek Hakem
Kurulu'nun konu ile ilgili vereceği karar tarafları bağlayıcı ve kesin nitelikte
olacaktır.
AÇIKLAMA:
30.01.2015 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz üzere Birleşik Metal İşçileri Sendikası
tarafından fabrikamızda da uygulanmakta olan grev 29.01.2015 tarih 2015/7521 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile altmış gün süreyle ertelenmiş idi.
Erteleme süresi sona ermiş olup, prosedür gereği 6 işgünü içerisinde Yüksek Hakem Kurulu devreye
girecektir. Yüksek Hakem Kurulu'nun konu ile ilgili vereceği karar tarafları bağlayıcı ve kesin nitelikte
olacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

Toplu İş Sözleşmesi Süreci Hakkında